sep 27, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Moedermelk of poedermelk: de leugens ontmaskerd

Het is natuurlijk prachtig dat er mogelijkheden bestaan om in ernstige gevallen (bijvoorbeeld de dood van de jonge moeder) of een zwaar ongeval, de baby toch te voeden. Hoewel dit niet de enige mogelijkheid is, is dit een treffelijke noodoplossing. Maar het moet een noodoplossing blijven…

Koemelk is niet gemaakt om een pasgeboren mensenbaby alle noodzakelijke voedende en beschermende stoffen te geven om die te laten uitgroeien tot een gezond en volwaardig kind en later tot een gezonde volwassene. Koemelk is er om een pasgeboren kalfje die kansen te geven. Voor een mensenkind is dat enkel en alleen de moederborst. Die bevat alle nodige beschermende en vitale stoffen die nodig zijn om probleemloos op te groeien. Daarover hebben we het in een vorige publicatie uitvoerig gehad.

Het is haast een misdrijf om de geschenken van de natuur te weigeren, want de moedermelk past zich aan de leeftijd van de baby aan. Dat betekent dat na een paar maanden de moedermelk anders is van samenstelling dan kort na de geboorte. Een intelligente maatregel van de natuur, want daardoor wordt de weerstand van het kind opgevolgd en bijgesteld. Ook die van de moeder trouwens die dankzij het feit dat ze borstvoeding geeft, beschermende stoffen krijgt die haar behoeden voor ernstige ziekten, zelfs op latere leeftijd.

Over borstvoeding wordt veel valse informatie verspreid, ontworpen door machtige lobby’s. Borstvoeding is het allerbeste voor moeder en kind en… het versterkt de gezondheid van beiden.

Vals

Moet een kind dan geen bijvoeding krijgen, wat extra poedermelk of zo?

Juist niet! Dat is de grote misvatting waarin sommige verpleegkundigen een negatieve rol spelen. Jonge moeders wordt wijs gemaakt dat als de baby huilt dat een teken is van slechte kwaliteit van de eigen moedermelk. Dat is vals spel of onkunde en… dus wordt snel overgeschakeld naar poedermelk, koemelk of sojamelk. Als een baby bijvoeding krijgt, is niet enkel zijn ritme verstoord, het lichaampje weet ook niet goed meer welke stoffen het waar moet halen, en de spijsvertering raakt in de war. Dat is ook het geval als een baby veel te snel overgeschakeld wordt naar vast voedsel.

Opgepast met vast voedsel

Veel jonge moeders laten een baby te vroeg meeproeven uit hun eigen bord. Dat is dan nog het minst slechte, want al die potjes babyvoeding zijn -volgens onderzoeken van verbruikersorganisaties – peperdure potjes conserven van aardappelen met wat groenten, kleurstoffen, verdikkingsmiddelen, aroma’s en suiker. Voor de baby is dat eigenlijk vergif.

Je kunt dus beter zelf voor vers voedsel zorgen… maar nogmaals, dit kan beter niet gebeuren vooraleer de baby zes maanden is. Pas als de baby zelfstandig aangeeft dat het eens wil mee proeven, kan dit gebeuren, dan toont de baby ook zijn zelfstandigheid.

Vòòr die tijd is de moederborst de perfecte voedselbron, die door de wijsheid van de natuur aangeboden wordt. Al de rest is lobbywerk, peperdure commercie en bedrog.

Ook geen klein hapje om hem te leren vast voedsel te gebruiken. Het is trouwens ook gevaarlijk om te vroeg over te schakelen naar vaste voeding, of vast voedsel als bijvoeding te geven, omdat het kind op die jonge leeftijd dat nog niet kan verteren. Moeders merken dat trouwens zelf: een baby heeft wel een slikreflex voor vloeibaar voedsel, dus moedermelk, maar zal met het tongetje vast voedsel meteen naar buiten willen werken en niet doorslikken. Deze natuurlijke reflex kan maar beter gerespecteerd worden.

Koemelk en calcium?

De zuivellobby is een van de machtigste in onze landen. We zitten met een overschot aan koeien en de mensen, inclusief de baby’s moeten dus maar zuivelproducten consumeren. Daar komt grote narigheid van. We hebben zelfs vastgesteld dat jonge moeders die weliswaar uitsluitend borstvoeding aan hun baby geven, toch problemen krijgen met het wicht, als ze zelf al te veel zuivelproducten gebruiken. Die calcium waarover zoveel te doen is, wordt gewoonweg niet geabsorbeerd. Bovendien is het toch opvallend dat in landen waar zoveel zuivel wordt verbruikt, er tegelijk zoveel osteoporose optreedt. Koemelk beschermt ons daartegen niet. Er zijn andere mechanismen in het lichaam die daarvoor dienen, maar we moeten ze leren kennen en ze ook respecteren.

De overheid moet een vriendelijk klimaat scheppen voor jonge moeders, zodat ze gestimuleerd worden borstvoeding te geven en ook werkgevers moeten worden aangespoord in te gaan op wensen van jonge moeders. Daarom moeten ze ofwel een lokaal voorzien waarin ze hun baby kunnen voeden, ofwel een sociaal statuut ontwerpen voor zogende moeders, zodat ze langer van hun werk kunnen wegblijven en toch geen armoede hoeven te lijden.

Er is dus nog veel werk. Gelukkig is er steun van de Wereld Gezondheid Organisatie en UNICEF zodat door deze ernstige standpunten de Belgische autoriteiten verplicht wordt om na te denken over de problemen die ze over de maatschappij zullen brengen als ze geen beleid voeren waarbij borstvoeding gepropageerd wordt en tegelijk de valse informatie over flesvoeding wordt verboden.

Leugens

Er wordt nog altijd gesteld in zogenaamd wetenschappelijke literatuur dat flesvoeding eigenlijk een beetje gelijkwaardig is, want wetenschappelijk gehanteerd en goed uitgebalanceerd met een betere voorziening van vitamines…

Maar je kunt helemaal niet zeggen dat het om een gelijkwaardig product gaat. Het is gewoon idioot om die vergelijking te maken. Geprepareerde koemelk uit een mooi doosje heeft helemaal geen kwaliteiten die moedermelk heeft.

Hoeveel huilende baby’s met buikkrampen zouden niet op slag genezen zijn dankzij moedermelk in de plaats van koemelk. Veel grootmoeders zijn natuurlijk al lang vergeten dat hun eigen dochter urenlang heeft liggen huilen omdat het niet tegen de flesvoeding kon, maar toen zag men dat verband niet meteen, want de dokter had flesvoeding aanbevolen… gewoon omdat hijzelf geregeld bezoek kreeg van vertegenwoordigers van de lobby van zuigelingenvoeding. Zo simpel ligt dat, maar tegelijk zo verraderlijk!

Er wordt vaak geschermd met gevaarlijke dioxines in moedermelk, maar daar zijn nooit echte bewijzen van geleverd. Trouwens is koemelk dan zoveel veiliger? Zitten daar geen reststoffen van het milieu in? Moedermelk is beslist veiliger, want zelfs in de potjes babymelkpoeder worden vaak haartjes en onzuiverheden aangetroffen die soms onvermijdelijk zijn. Maar beweren dat poedermelk, zuiverder is dan moedermelk is een leugen.

Ook de kostprijs speelt een rol

Babyvoeding haalt een hele hap uit het budget, moedermelk niet! Er werd berekend dat wie zijn baby flessenvoeding geeft hiervoor met een hoog jaarbudget moet rekenen, plus het zogenaamde speciale water dat tegenwoordig moet worden gebruikt, want kraantjeswater is ook al niet goed genoeg… zonder de kosten voor de dokter te rekenen, want de krampjes, de huilbuien, de diarree verontrust terecht de jonge moeder. Met borstvoeding zijn deze problemen alleszins minder te verwachten.

Achterhaald

Waarom geven veel moeders dan geen borstvoeding?

Het heeft meer met persoonlijkheid te maken dan met kennis en wetenschap. Veel grootmoeders geven hun dochters raad op basis van de eigen informatie die ze zelf als jonge moeder kregen. Een compleet achterhaald beeld dus. En als er problemen zijn heeft het meer te maken met de juiste aanlegtechniek, of het gebrek aan respect vanwege de omgeving. Vaak zijn verpleegsters niet goed opgeleid en getraind om hierbij assistentie te verlenen. Maar van die ziekenhuissfeer moeten we toch af zien te geraken. Borstvoeding is een natuurlijk proces en het beste wat er is voor moeder en kind. Wie het anders zegt verkoopt grondige leugens en dat komt de gezondheid van beide niet ten goede.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer