sep 26, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Minder risico op kanker door borstvoeding

Veel voordelen zowel voor baby als de moeder

Er was een tijd dat jonge moeders werd afgeraden om borstvoeding te geven. Te omslachtig, te moeilijk, niet goed voor de borsten die zouden gaan hangen, niet leuk voor de relatie achteraf enz… Met andere woorden, de lobby had prima werk verricht, want in de plaats van moedermelk, werd het poedermelk en die ging goed van de hand, gepromoot door de materniteiten.

Eigenlijk was het een misdrijf tegen de natuur, want tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden is borstvoeding de enige juiste keuze zowel voor de jonge moeder als voor de pasgeboren baby.

Tegenwoordig zijn specialisten daar heel duidelijk in. Moedermelk bevat alle noodzakelijke stoffen die zowel voor de baby als voor de jonge moeder van vitaal belang zijn. Dat betekent zowel voedende bestanddelen, eiwitten, vetten, mineralen, hormonen, witte bloedlichaampjes, afweerstoffen, vitamines, groeihormonen en wel in de verhouding die perfect past voor de baby. Meer zelfs: de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) raadt aan om tenminste tot de baby zes maanden is, borstvoeding te geven, maar als het kan en de baby het wil, zelfs tot twee jaar.

Borstvoeding is perfect samengesteld en beschermt zowel de baby als de moeder tegen ernstige ziekten, zelfs tegen kanker!

Moedermelk evolueert mee

Merkwaardige cadeau van de natuur: de moedermelk past zich aan de leeftijd van de baby aan. Dat betekent dat de eerste tijd na de bevalling, de samenstelling heel anders is, dan na een paar maanden, of na een jaar bijvoorbeeld. Wie dan nog de natuur afkeurt, krijgt daar beslist de gevolgen van.

Baby’s die voldoende lang borstvoeding hebben gekregen ontwikkelen beter, zijn sterker, hebben een beter immuunsysteem, zijn minder angstig, hebben een sterker zenuwstelsel en vertonen veel minder allergische reacties. Ook chronische ziekten komen minder frequent voor bij borstvoeding-kinderen.

In elk geval wordt afgeraden om vast voedsel te geven vooraleer de baby zes maanden is.

Dagelijkse aanpassing

Observatie in de dierenwereld heeft dat ook al aangetoond: net nadat een koe bevallen is, moet ook het kalf de zogenaamde biest melk drinken, lukt dat niet, dan kunnen problemen volgen. Die eerste uren is de samenstelling van de koemelk compleet anders, maar dat is ook het geval met moedermelk bij jonge moeders die borstvoeding geven. De viscositeit is anders, de kleur ook: dikker en geelachtiger. Dat komt omdat op dat prille moment na de bevalling de moedermelk meer mineralen en eiwitten bevat, plus een groot aantal antistoffen opdat de baby vanaf de eerste momenten na de geboorte voldoende bescherming zou genieten.

Eigenlijk verandert de samenstelling van de moedermelk elke dag. Zelfs de evolutie van het kind wordt nauwgezet opgevolgd door de samenstelling van de moedermelk want ook bij een premature baby en dus een te vroeg geboorte, is de samenstelling van moedermelk helemaal anders: meer antistoffen, meer groeihormoon en meer proteïnen, zodat de baby zich toch nog kan ontwikkelen tot een normaal en sterk kind. Probeer dat natuurlijke cadeau maar eens na te bootsen.

Ook antistoffen en stamcellen

Na een tijd ziet men die samenstelling veranderen. De baby evolueert trouwens ook snel. De antistoffen in de moedermelk beschermen de baby tegen infecties door bacteriën en virussen. Tegenwoordig is veel te doen over zogenaamde stamcellen voor de behandeling van ernstige ziekten, maar de stamcellen zitten van nature in de moedermelk. Een geniaal idee van de natuur.

Daarnaast ook bioactieve stoffen, probiotica, enzymen voor een betere vertering. Het kind zelf kan op dat moment nog niet voldoende enzymen aanmaken om het voedsel gemakkelijk te verteren, maar de schepping heeft het zo voorzien dat die meegegeven worden met de moedermelk. Alles is voorzien voor een goede vertering, de gezondheid en een snelle groei van de baby. Tegelijk wordt ook de moeder beschermd. Gynaecologen hebben vastgesteld dat bij moeders die voldoende lang borstvoeding hebben gegeven, weinig of geen borstkanker voorkomt.

Perfecte samenstelling

De natuur heeft dat prachtig voorzien. In de moedermelk zitten niet enkel in de juiste verhouding antistoffen, maar ook voedende bestanddelen. Koemelk is niet hetzelfde, die is prima voor het kalf en die samenstelling is ook anders. Dat ze die in het labo hebben aangepast, is nog zorgwekkender, want alles wat in het labo is ontstaan en aangepast blijkt achteraf in de meeste gevallen een vergiftigd geschenk. Wat de natuur vermag, kan de mens niet, in de verste verte niet. We kunnen wel observeren en we zien van langsom meer, maar hoe meer we observeren en meer zien, des te meer we moeten vaststellen dat we niets weten. De natuur is wonderwel perfect geschapen.

De voeding van de jonge baby eveneens: minder allergie, minder besmettelijke ziekten, een hogere weerstand en voor de jonge moeder minder kans op borstkanker later.

De vraag is dan: hoe lang moet een baby borstvoeding krijgen?

Twee jaar borstvoeding

De WHO, de Wereld Gezondheid Organisatie geeft aan jonge moeders de raad om dit zeker twee jaar te doen. In een sociale omgeving waar kind- en moedervriendelijk wordt omgegaan en waar de stress van moderne carrières dat niet in de weg staat, is dat perfect mogelijk. Je ziet dan ook dat dergelijke kinderen gezond en probleemloos opgroeien. Ook bij ons zou dat het ideaal zijn als de moeder dat kan en wil en vooral de omgeving haar daartoe in staat zou stellen. Maar daar ligt gewoonlijk het probleem. Een jonge moeder ziet zich vaak noodgedwongen verplicht haar borstvoedingsperiode te onderbreken op het moment dat haar zwangerschapsverlof afloopt en ze dus weer aan het werk moet.

In ontwikkelingslanden wordt veel langer borstvoeding gegeven en hoewel die landen soms een slechte reputatie hebben qua volksgezondheid, zou de kindersterfte nog dramatisch veel hoger zijn, mochten deze moeders de kortzichtigheid van de westerse geïndustrialiseerde landen toepassen en de moederborst inruilen voor de babyfles. Kindersterfte is er inderdaad hoog door gebrek aan kennis en mogelijkheden om hygiënische leefregels te volgen, niet omdat de kinderen borstvoeding krijgen.

Er wordt zelfs gezegd dat deze kinderen via de moedermelk allerlei ziekten zouden overerven, wat misleidende, zelfs misdadige manipulatie is.

Grote voordelen voor moeder en kind

Naast het feit dat er veel minder risico is op het krijgen van borstkanker bij moeders die lang genoeg borstvoeding hebben gegeven, zijn er nog meer voordelen zowel voor het kind, maar beslist ook voor de jonge moeder.

  • Er wordt oxytocine aangemaakt waar zowel de baby als de moeder van profiteert. Dat is het feel-good-hormoon, waardoor zowel bij de baby die borstvoeding krijgt als bij de moeder die borstvoeding geeft een innige band ontstaat. De baby voelt zich meer verbonden met de moeder, is rustiger en gelukkiger. Ook voor het latere leven is dit van belang.
  • De baarmoeder herstelt sneller, er is een betere contractie van de bloedvaten en de bloedingen zijn minder hevig en helen sneller.
  • De kans dat de moeder op latere leeftijd diabetes krijgt is veel kleiner.
  • Men stelt vast dat bij moeders die lang borstvoeding hebben gegeven MS oftewel multiple sclerose minder voorkomt. Ook minder osteoporose op latere leeftijd.
  • Minder borstkanker, maar ook minder risico op eierstokkanker. Dat bewijst dat de moedermelk zowel beschermende stoffen voor de baby als voor de jonge vrouw aanbiedt.
  • Ook minder kans op allergische reacties zowel voor moeder als kind.
  • Kinderen die borstvoeding hebben gekregen, zijn ook minder het slachtoffer van leukemie en bij hen komt ook veel minder wiegendood voor. Het gebit ontwikkelt ook beter en ze hebben tijdens de vroege kinderjaren ook minder last van tandproblemen en cariës.

Kortom niets dan voordelen als men de wijsheid van de natuur die er van bij de schepping is ingelegd volgt en respecteert.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer