apr 30, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Burn-out: misschien moet je wel van levensstijl veranderen?

Vandaag stond in de kranten dat burn-out en depressie serieus toenemen sinds de coronacrisis. Niet te verwonderen. Een mens is een sociaal wezen. We zijn aangewezen op contact, op uitwisseling van gedachten, op vriendelijkheid. Valt dat weg, dan is dat een soort navelstreng die doorgeknipt wordt. Veel mensen belanden dan ook in een burn-out of in een depressie.

Een depressie kan niet behandeld worden met een eenvoudig pilletje, zoals je dat doet met ’n aspirine bij hoofdpijn. Niet zoals met een antibiotica bij een bacteriële infectie. Het zal echt nodig zijn je levenswijze aan te passen. Door de jaren heen is trouwens het inzicht in depressies en psychische ziekten geëvolueerd en die evolutie is nog niet ten einde. Wat vroeger als bezetenheid werd beschouwd, geldt nu als schizofrenie en kan als dusdanig worden behandeld. Er zijn trouwens verschillende vormen van behandeling. In de eerste plaats is er zelfhulp. Iedereen, maar vooral patiënten die last hebben van depressie moeten leren zich te ontspannen. Ze kunnen dat doen door middel van ontspanning met ontspanningsoefeningen. Het feit dat er uitzicht is op betere tijden is ook al de helft van de oplossing.

Er bestaan allerhande concentratieoefeningen om dat doel te bereiken. Heel wat patiënten zullen in een volwassen en verstandig geloof baat vinden en een uitkomst voor vele problemen. Door het verlies van de religiositeit zijn trouwens veel ziekten ontstaan en die kunnen door diep nadenken en onderzoek weer onder controle komen. De eeuwige vraag vanwaar komen we en waar gaan we heen en hoe zullen we die weg afleggen, is nog altijd de moeite van het onderzoeken waard. Deze vragen kan niemand voor jou beantwoorden. Zelfonderzoek en eerlijke vraagstelling kan daar een oplossing voor vinden. Daarnaast moet de patiënt meer aandacht aan zijn algemene gezondheid schenken. Die is ook niet vanzelfsprekend, je moet er iets voor doen. Wie jarenlang zijn gezondheid verwaarloosde en geen rekening hield met de wetten van de natuur, zal hiervoor uiteindelijk met het verlies van zijn gezondheid moeten betalen.

Het aantal mensen dat met psychische of emotionele problemen sukkelt is enorm. Op tijd ontspannen is het geheim van een evenwichtig zenuwstelsel. Stresstoestanden zijn de grootste oorzaak van depressie. Doe aan sport, beweeg, neem initiatieven, dat houdt je geest gezond.

Fysieke conditie

Niet alleen de psychische en emotionele gezondheid moet hierbij worden betrokken, ook de fysieke conditie moet worden verzorgd. Je kan ze trouwens niet losmaken van het psychisch en emotioneel welzijn. Sport en fysieke ontspanning zijn trouwens de grondvesten van het herstel en ook van het zich goed blijven voelen. Aan gezondheid moet je werken, je moet er iets voor doen, je moet de wetten van de natuur respecteren, anders krijg je er geen gezondheid van terug. Een oplossing voor de problemen van de patiënt waar hij zelf iets kan voor doen is: zijn problemen uitpraten. Hij of zij moet dat doen met een goede vriend of vriendin die ook het verstand heeft te luisteren en die niet meteen belerend wil gaan zedepreken. Daar heeft de patiënt helemaal niets aan.

Je moet als vriend de kunst verstaan de patiënt te laten uitpraten om samen op onderzoek te gaan naar de mogelijke oorzaken van het probleem en naar eventuele oplossingen. Iemand die alles kwijt kan aan een vriend of vriendin en hierin zeer open kan zijn zonder het gevaar te lopen dat zijn intimiteiten op straat terecht komen, zal niet alleen minder vlug het slachtoffer van een depressie worden, maar zal in geval van emotionele problemen ook sneller van zijn moeilijkheden verlost worden. Daarnaast kan het nodig zijn gespecialiseerde hulp in te roepen van een therapeut.

Als een probleem te lang aansleept of als je zelf het gevoel hebt dat je het alleen niet de baas kan, ga zo snel mogelijk naar een bevoegd therapeut, die je met raad en daad en soms ook met medicijnen kan helpen. Volledigheidshalve moeten we eraan toevoegen dat ook in de alternatieve geneeswijzen een arsenaal therapeutische mogelijkheden voorhanden zijn, vooral bij hen die holistisch denken kan soelaas worden gezocht.

Een arts moet in ieder geval rekening houden met het feit dat de omgeving van de patiënt medeoorzaak kan zijn van zijn problemen en moet ervan overtuigd zijn dat ook hieraan moet gewerkt worden. Soms zal het ook nodig zijn de patiënt in een instelling te plaatsen, vooral als hij een gevaar is voor zichzelf en of voor anderen of zijn probleem en de ernst ervan niet wil begrijpen en er niets wil aan doen. In dat geval moet de omgeving van de patiënt zo verstandig zijn er een arts bij te betrekken en die om advies te vragen in verband met de wenselijkheid van een opname. Noteer nochtans dat het meestal beter is dat de patiënt ambulant wordt verzorgd, omdat hij dan in zijn vertrouwde omgeving kan blijven evolueren. Soms zal een opname in een gespecialiseerde inrichting beter zijn omdat de veiligheid en de geborgenheid van dat milieu voor anderen dan weer genezend werkt.

Grootste oorzaak: stress

Stress is de hoofdoorzaak van depressie. Je kan er te veel van hebben, maar ook te weinig en beide situaties zijn niet goed. Je kan te veel onder druk staan, of te weinig, bijvoorbeeld als je werkloos bent en niets om handen hebt. Te veel stress komt van de dagelijkse spanningen veroorzaakt door de werksituaties, de collega’s, de buren, het gezin, de moeilijkheden waarin men alle dagen terecht komt: kinderen die niet mee willen of die problemen geven, de wederhelft die kopzorgen meebrengt. Daarnaast zijn er de levensexplosies, grote gebeurtenissen die voor heel wat stress zorgen: een sterfgeval in het gezin, de echtgenoot of echtgenote die er vandoor gaat, een kind dat ziek wordt of voor slechte resultaten op school zorgt.

Ook een persoonlijke ziekte, of het verlies van werk kan voor stress zorgen, zoals nu met corona vaak gebeurt. Ook prettige gebeurtenissen kunnen stress opleveren.

Hier moet je zo snel mogelijk iets aan doen. Verander van levenswijze en vooral van denken. Aanvaard ook de dingen die je echt niet kan veranderen. Zoek een oplossing voor een bullebak van een echtgenoot of laat een vrouw die altijd zeurt en zaagt en het huisgezin slecht bestuurt maar voor zichzelf zorgen. Dit is geen pleidooi voor echtscheiding, want je moet voor alles proberen de zaken bij te praten en in goede banen te leiden. Lukt het niet, dan kan je ook je leven en dat van anderen niet vergooien. Is je werk echt stresserend, probeer er dan ander te vinden of als je een zelfstandige zaak hebt koop dan een computer om het werk beter aan te kunnen en het deel van dat werk door een machine te laten opknappen. Probeer je ook nuttig te maken en een doel in het leven te hebben, vooral als je te weinig omhanden hebt. Zoek een liefdadigheidsinstelling op waar je je nuttig kan maken.

Vergeet niet dat alles in het leven slechts zin heeft, tenzij je het in functie kan stellen van iemand anders, zelfs al is dat slechts één persoon. Bekijk je situatie tenslotte in een breder perspectief, neem afstand van de moeilijkheden en leer het leven en de dingen, maar ook je moeilijkheden relativeren. Met jouw probleem valt de wereld niet in. Leer tenslotte meer aandacht te schenken aan je gezondheid, leef en denk gezonder, ontspan je meer, leef meer voor de vreugde, denk positief, onderneem iets, maak plannen, laat je geest bruisen, maar zit om de liefde Gods niet te kniezen en te zeuren, daar blijf je ziek van en maak je alleen maar anderen ook ziek mee. Vlucht tenslotte niet in de pillen, de drank of de tabak, dat maakt alles alleen maar erger. Zoek de omgeving en het gezelschap op van jonge mensen die je opbeuren, die positief denken en die nog niet loodzwaar tegen het leven aankijken. En nu het met corona niet zo eenvoudig is, bel hen op, beleg een skype- of zoomvergadering, maar kijk uit naar contact met iemand. Sluit tenslotte aan bij een hobby- of sportclub. Doe iets, je kan er alleen maar gezonder van worden.

En je kan altijd rekenen op wat hulp van de natuur, het kan veel mensen helpen: Hypericum oftewel Sint-Janskruid brengt zo je gemoed weer in evenwicht.

Een tip: Hyperibell van Fytobell.

Je vindt Hyperibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-938.

Of je kan Hyperibell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Op die manier heb je je emoties weer in handen en voel je je gelukkiger.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer