dec 7, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Vasten met sappen om te verjongen

Vroeger was het gebruikelijk in bepaalde godsdiensten om een periode van vasten toe te passen. Men mocht maar éénmaal per dag zijn volle goesting eten en het vlees moest beperkt worden. Nu vindt men dat misschien bizar, maar het had beslist een gunstig effect op de gezondheid. Kijk naar de natuur. Als een dier zich niet lekker voelt, eet het niet, het vast! Sommigen zullen vastenkuren radicaal afkeuren en als gevaarlijk bestempelen, terwijl in sommige landen vastenkuren als de heilzaamste therapie tegen beschavingsziekten wordt beschouwd. Als je jezelf niet goed kent, niet goed vertrouwt en vooral als je gezondheid niet opperbest is, kan je een vastenkuur wel beter onder medische begeleiding toepassen.

Men heeft echter een hele weg afgelegd. Eerst dacht men dat het niet goed was van veel te drinken en men probeerde de porties vast voedsel op te drijven en drank te verminderen. Dat leverde heel gevaarlijke bijwerkingen op. Daarop raakte het complete vasten met geringe hoeveelheden vloeistof in zwang. Daarna werden zuiverende theesoorten aanbevolen, zonder suiker, maar lichtjes gezoet met honing. Daarop begon men zichzelf te reinigen met 1, 1,5 of 2 liter zuiver bronwater per dag. In elk geval wou men door de vastenkuren compleet loskomen van eiwit- en zetmeel houdend voedsel. De darmen werden minder belast, en de nieren kregen samen met de lever de kans zich van stofwisselingsgiften te ontdoen. Het werkte. Heel wat mensen voelen zich fitter, vitaler en evenwichtiger na een vastenkuur, een sapvastenkuur of in elk geval een tijdelijk streng dieet waaruit eiwitten geweerd zijn.

Beschavingsziekten hebben uiteraard te maken met onze manier van leven. Ons voedsel kan ons ziek maken. We zijn te ver van de natuur verwijderd. Een sapkuur is ideaal om het lichaam te zuiveren en het metabolisme aan te sporen.

Mochten de moderne mensen van vandaag de moed en het verstand hebben om minder eiwitten te gebruiken en het organisme zijn afval en purines laten opruimen door een paar dagen niet te eten, maar wel veel kruidenthee te gebruiken, ze zouden veel gezonder worden. Deze methode zou gegarandeerd meer succes hebben dan het innemen van de meest uiteenlopende medicijnen en het houden van alle aanbevolen kuren en therapieën ter bestrijding van de aangerichte schade.

Sappen om te reinigen

Wie bang is voor een radicale vastenkuur, of wiens gezondheid niet erg optimaal is en het dus wat voorzichtiger moet doen, kan gebruik maken van een kuur met vruchten- of groentesappen. Deze methode is minder belastend. Je lijdt minder honger, het is minder drastisch en de reiniging van de lichaamssappen komt gemakkelijker tot stand.

Best van al worden voor het uitpersen van de sappen, enkel onbespoten vruchten gebruikt. Je moet bij een sapkuur niet nog meer vergiften het lichaam binnen brengen via de bestrijdingsmiddelen die op niet-biologisch gekweekte vruchten kleven.

Ook groenten die met kunstmest gekweekt werden zijn minder goed, want daardoor neemt het aantal micro-organismen af en de bacteriënflora wordt gevoelig benadeeld, zodat het biologisch evenwicht in de bodem verstoord wordt. Als de bodem wordt volgepropt met chemische stoffen, met nitraten, fosfaten en stikstofcombinaties, is de grond zonder overdrijven ziek. Hoe kan je van zo’n producten gezond blijven? Ongezonde grond kan geen gezonde groente voortbrengen. Bijzonder gevaarlijk zijn bestrijdingsmiddelen zoals de gechloreerde koolwaterstoffen, aldrin en andere gevaarlijke stoffen. Gelukkig is DDT nu wel verboden, maar er blijven nog heel wat andere gevaarlijke bestrijdingsmiddelen over.

Ook voor een gezonde sapkuur moet je over voldoende reserves beschikken. Wie een hartkwaal heeft, bv. mag zo’n kuur niet zonder medische begeleiding toepassen. Ook de arts die de kuur opvolgt, moet bijzonder voorzichtig zijn.

Spaarzaam met de lichaamscellen

Elke cel in ons lichaam beschikt over een eigen celstofwisseling. Ze heeft een geweldig ingenieuze inwendige regeneratiemethode. Zoals ons lichaam in de schepping gemaakt is, werd nog geen enkel computermodel gebouwd. Van dit menselijk lichaam en alle functies kennen we nog maar een paar fracties. We denken dat we veel weten, maar we zijn eigenlijk nog maar leerling-tovenaars. Kijk naar het coronavirus dat alle wetenschappers ter wereld te kijk heeft gezet. Het systeem met zijn miljarden cellen werkt evenwel perfect, op voorwaarde dat het de juiste brandstof, de goede bouwstenen heeft. Zelfs als een cel niet krijgt wat ze nodig heeft, kan ze zich toch nog jaren actief inzetten en zich weren om zichzelf te redden van de ondergang. Samen met de lymfe en met de hulp van beschikbare enzymen weet ze de beste voedingsstoffen uit het bloed te bemachtigen.

Heeft de cel niet meer de juiste stoffen tot haar beschikking, en werkt ze niet meer naar behoren dan kan een sapvastenkuur daar snel verbetering in brengen.

Vasten en groentesappen tegen kanker

Bij vastenkuren moet je wel zien dat je voldoende vocht naar binnen krijgt en dat er een goede aanvoer van zuivere lucht, dus zuurstof aanwezig is.

Hart en bloeddruk moeten wel geregeld door een arts worden gecontroleerd. Druivensapkuren lijken zeer goed te zijn en hebben een bijzonder cel regenererend vermogen. In een aantal gevallen werd zelfs vastgesteld dat druivensapkuren zelfs bij moeilijke kankergevallen gunstig zijn, doordat de lichaamssappen zich daardoor wezenlijk kunnen vernieuwen. De beste resultaten in de strijd tegen de welvaartsziekten en vooral kanker, werden bereikt door middel van sap van melkzuurgisting bestaande uit 60 percent rode bietensap en 30 percent wortelsap en 10 percent zuurkoolsap. Suiker is compleet taboe, want een kankercel kan niet voortleven zonder suiker, want het is een gistende cel.

In de States en in Mexico bevestigden natuurartsen dat ze ernstige welvaartsziekten en ook kanker hadden overwonnen door middel van deels vruchtensappen, maar meer nog met groentesappen.

Een andere therapie lag in de verhitting van het lichaam. Onderzoek heeft aangetoond dat bij oververhitting van een kankercel, de celwoekering stopt. Statistieken vermelden dat bij patiënten die geregeld sauna nemen, minder kanker blijkt voor te komen.

De therapie van bestralingen steunt hier ook ten dele op, daar een kankercel minder gemakkelijk bestraling kan verdragen dan een gezonde cel.

Vloeibaar voedsel in de vorm van sappen belast de spijsverteringsorganen niet. Sappen hebben bovendien een basenoverschot, waardoor zuren kunnen worden gebonden en de pH-waarden van het bloed gunstig worden beïnvloed. Ook nadat een gezwel door operatie werd verwijderd, kan een sapkuur een gunstige uitwerking hebben, waardoor het gevaar voor metastasen vermindert, of de metastasen zelfs helemaal verdwijnen.

Welke vruchten en groenten zijn best voor een sapkuur?

Van vruchten genieten druiven de voorkeur. Ook grapefruit en bosbessen zijn erg goed. Het sap kan tot de helft worden verdund met water. Appelsap kan ter afwisseling worden genomen. Perensap is niet zo gunstig omdat de uitwerking op de nieren te sterk lijkt te zijn.

Van groentesappen krijgen bietensap en wortelsap de voorkeur. Andere groentesappen mogen er slechts in kleine hoeveelheden worden aan toegevoegd: 5 tot 10 percent. Melkzure producten genieten de aanbeveling als je geen biologisch gekweekte groenten kan vinden. Zelfs voor gezonde mensen is zo’n sapdag per week een echte weldaad en geeft het lichaam de kans zijn stofwisselingsslakken te verwijderen. Op die manier verklein je alleszins de kans dat ook jij het slachtoffer zou worden van de zogenaamde beschavingsziekten.

Ook gezonde dingen kunnen gevaarlijk zijn

Sapkuren – hoe gezond ze ook zijn – mogen evenwel niet onoordeelkundig worden gehouden. De lichamelijke toestand moet er aanleiding toe geven. Een arts beschreef dat hij destijds bij wijze van kuur, eens een halve liter vers geperst wortelsap per dag dronk. Na veertien dagen zag hij zo geel als saffraan. Hij kreeg te veel hemoglobine in het bloed. Hij voelde zichzelf heel koortsig, hoewel hij geen koorts had. Hij maakte een eind aan de kuur en na veertien dagen was het probleem voorbij. Deze ervaring leerde dat je zelfs met gezonde en natuurlijke producten toch voorzichtig moet zijn en geen overdaad moet plegen. Kennis is de eerste regel, als je een kuur wil volgen.

Zo kan je een voortreffelijk sap maken met 30 percent wortelsap, 60 percent sap van rode bietjes en ongeveer 10 percent koolsap. Bij dysbacteriose is het melkzuurhoudend sap van zuurkool voortreffelijk en vooral als het voor de helft verdund is met bronwater of koolzuurvrij mineraalwater. Voor de darmen is melkzuur een prachtig geneesmiddel. Sappen met melkzuurgisting zijn dan ook minder ingrijpend voor de darmen. Men kan er dus ook meer van gebruiken dan van pure verse sappen. Men moet zichzelf heel goed observeren vooraleer men definitieve conclusies trekt en kuren van langere duur wil toepassen of ze drastischer wil gaan houden. Als je geen ervaring hebt, of moeilijk geneeskundige hulp kan vinden om een sapkuur te doen, kan je ook al veel nut halen uit één sapdag per week. Het is minder ingrijpend en risico’s zijn quasi onbestaande. Bovendien is het een goede observatiemanier. Als één vastendag of sapdag zonder storingen verloopt, dan kan je later overgaan tot het houden van twee en zelfs drie vastendagen of sapdagen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe kun je spataders voorkomen?

Voor alles is een oplossing, of liever wordt een oplossing voorgesteld. Maar of dat dit de goede oplossing is, laten we in het midden. Zo kun je tegen spataders een operatie verkiezen, terwijl dat eigenlijk een symptomatische behandeling is. De benen worden wel weer...

Lees meer

Waarom klagen vrouwen zo vaak over hoofdpijn?

Iedereen kan al eens last krijgen van hoofdpijn, maar vooral vrouwen zijn er gevoelig voor en gebruiken het dan ook als excuus. Neen, we hebben het hier niet over de gekende kolder “vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn”, maar wel over het feit dat meer vrouwen dan...

Lees meer