aug 29, 2022 | Alle tips | 0 Reacties

Meer lachen om langer te leven

Als je nagaat wat de oorzaken zijn van verkorting van het leven, dan zie je geregeld het woordje stress terugkeren. Want stress beheerst niet enkel je gemoed, het heeft ook invloed op de gezondheid van het hart en de bloedvaten, de bloeddruk, het cellulair metabolisme, je slaap, je humeur en karakter. Kortom: stress is geen factor om je gezondheid een boost te geven, wel integendeel.

Er zijn mensen die gemakkelijker het slachtoffer worden van stress, terwijl anderen zelfs in de meest hachelijke omstandigheden het hoofd koel houden, de relativiteit der dingen inzien en er alles aan doen om de problemen op te lossen en aan vervelende toestanden een mouw te passen.

Maar iedereen kan in omstandigheden terechtkomen waarbij het niet eenvoudig is, het hoofd koel te houden en niet de nadelen te ondervinden van stress.

Mensen bij wie de stress niet gerelativeerd of weggenomen kan worden, gaan er aan ten onder.

Wetenschappelijk onderzoek

Want een opgeruimd karakter, iemand die positief denkt, vrolijker door het leven gaat en gemakkelijker lacht, ontvankelijk is voor humor en een aangename atmosfeer rond zich verspreidt, leeft langer, blijft langer gezond en ondervindt minder moeilijkheden, zowel met zichzelf als met de anderen.

Daarover verscheen een tijd geleden een publicatie in het wetenschappelijk blad Psychological Science. Er werden foto’s van sportploegen bekeken die gefotografeerd werden in de jaren vijftig. Er werd gecontroleerd wie nog gezond was, nog in leven was of overleden was.

De relatie tussen de glimlach op de foto en de levensloop was duidelijk: wie niet lachte stierf gemiddeld als ze 70 jaar waren. Wie er wat vrolijker bijstond werd 75 jaar en wie breed lachend op de foto verscheen haalde gemakkelijk de tachtig jaar.

Onderzoeken die de mentale sterkte en de levensduur vergeleken, bevestigen trouwens de bevindingen. De fysieke sterkte volgt dezelfde curve als de mentale weerbaarheid. Met andere woorden: positief denkende mensen leven langer en blijven langer gezond.

Gelukkige mensen zijn gezonder

Wat angst, onzekerheid en sombere gedachten met een mens kunnen doen, werd aangetoond tijdens de coronapandemie en de lock down. Iedereen had er zo zijn mening over en die kon sterk verschillen, terwijl het nieuws dat verspreid was voor iedereen hetzelfde was. Toch waren er mensen die enkel het positieve nieuws filterden en daarmee hun houding bepaalden, terwijl anderen de somberste berichten eerst capteerden en dat hun leven liet bepalen. Hetzelfde met de huidige energiecrisis, de inflatie, de economische onzekerheid, de oorlog, de toekomst.

Je mag niet vergeten dat de media meer verdienen aan slecht nieuws dan aan positieve berichten. Goed nieuws verkoopt niet, angst, onzekerheid en slecht nieuws doet bladen kopen en de media volgen.

Dus moet je in zekere zin, zelf je nieuws verzamelen en een objectieve interpretatie nastreven.

Lachen om langer te leven

Het is duidelijk dat wie zich goed voelt in zijn vel, ook gezonder is en dus ook langer leeft. Tot nog toe werd dit als een soort axioma, zoals een soort wiskundige stelling aangenomen zonder bewijs. Dat laatste is ook nu geleverd aan de afdeling psychiatrie van de Londense universiteit. Daar werden twee groepen patiënten onderzocht en de resultaten over een lengte van tien jaar vergeleken. Wat we al lang wisten, werd bevestigd: het sterfgetal lag twintigmaal hoger bij mensen met een slechte emotionele conditie, dan in de vergeleken groep van patiënten die geen last hadden met zichzelf.

Bloeddruk

We weten allemaal hoe gevaarlijk hoge bloeddruk voor de gezondheid is. Ook roken en drinken van alcohol kan gevaarlijk zijn. Sommige rokers hebben een twintigmaal hoger risico op hart- en vaatziekten als hun niet-rokende leeftijdgenoten. Toch is het opvallend, volgens het onderzoek in Londen, dat patiënten die geen uiting kunnen geven aan hun gevoelens, hun emoties niet kwijt kunnen en met opgekropte problemen zitten, nog zesmaal meer kans hebben op hart- en vaatproblemen dan de groep die al een hoger risico had.

Zijn gevoelens de vrije loop laten, blijkt dus zeer belangrijk te zijn. Zich kunnen uiten evenzeer. Vandaar dat gesteld mag worden dat wie een goede vriend of vriendin heeft, bij wie men kan uithuilen, of bij wie men met frustraties en problemen terecht kan, langer leeft. Men moet emotioneel opgevangen kunnen worden, men moet zijn stress kunnen afreageren en een klankbord hebben voor de grote en kleine moeilijkheden van alledag.

Optimisme wel, maar dwaasheid niet

Niet alle studies wijzen in dezelfde richting. Zo is er ook aangetoond dat mensen die te optimistisch zijn minder lang leven. Ze relativeren alles, hechten geen geloof aan waarschuwingen, lachen om alles en iedereen en volgen hun eigen overtuiging. Dat lijkt op het eerste gezicht erg positief en zou moeten leiden tot een gezonder en langer leven, maar het omgekeerde bleek zich te voltrekken.

Hoe dat zo? Er werd geen rekening gehouden met de beslissingen die deze personen namen, enkel met hun levenshouding, hun overtuiging, hun positieve denkwijze.

Het gevolg was dat ze roekeloze en ondoordachte beslissingen namen, ondanks de raadgevingen en de bewijzen.

Het waren mensen die eigenlijk een beetje hun voeten aan alles veegden: roken, alcohol gebruiken, gebrek aan beweging, junkfood, suiker, allemaal zaken waarvan haast iedereen overtuigd is dat het nadelig is voor de gezondheid. Niet voor de eeuwige optimisten die er dan wel de nadelen van ondervinden. Optimisme is goed, belangrijk, levensverlengend, maar je mag het niet laten domineren door dwaasheid.

Groot risico

Men heeft twee groepen mensen onderzocht en gevolgd gedurende een tijdspanne van tien jaar. In de ene groep waren er mensen die zich gemakkelijk konden uiten, zich kwaad maakten, hun gevoelens meteen afreageerden, iemand hadden bij wie ze met hun nood terecht konden. In de andere groep zaten enkel mensen die in zichzelf gekeerd waren, die gesloten en geremd waren. De helft van deze laatste groep, bleek na tien jaar te zijn gestorven, terwijl dit aantal slechts twee percent bedroeg in de eerste groep.

We hebben het al eerder verteld dat de persoonlijkheidsstructuur eigenlijk een begeleidend verschijnsel is bij bepaalde types ziekten. Zo kan je in ziekenzalen in hospitalen vrij gemakkelijk een profiel kleven op de emotionaliteit, toepasselijk op elke soort ziekte. Zo heb je als het ware een type-maaglijder, een type-hartlijder, een type-darmlijder. Je kan je op de duur zelfs afvragen of de emoties niet voor het grootste deel bepalend zijn voor de soort ziekte waar je mee te maken krijgt.  Het is dus van het grootste belang zijn problemen uit te spreken en de stress daaromtrent van je af te praten. Van even groot belang is rust en ontspanning. Vooral ontspanning betekent de zorgen van zich afzetten. Desnoods een ander milieu, een andere sfeer opzoeken om tot rust te komen en de problemen te relativeren.

Af en toe een paar snipperdagen, er eens uit vliegen en vooral zich laten gaan los van zorgen en problemen, is van het grootste belang om lang en gezond te leven.

Zijn problemen kunnen verwerken of uitpraten is van het grootste belang.

Af en toe eens alles loslaten en grondig ontspannen is nodig om gezond te blijven.

En een tip om de stress gemakkelijker los te laten: Passibell van Fytobell.

Je vindt Passibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-953.

Of je kunt Passibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer