jun 2, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Waar komen die allergieën vandaan?

De allergieën swingen de pan uit en dit jaar zijn ze er echt ongewoon vroeg aan begonnen. Dat kwam doordat in januari al mooie dagen waren en de hazelaar de winter voor bekeken hield en het stuifmeel al liet ronddwarrelen. Daarom zijn de regendagen van de laatste tijd een zegen geweest voor allergie patiënten. Winderig en zonnig weer zijn voor hen niet het beste weer. Ze moeten dan allerlei maatregelen nemen om zo weinig mogelijk hinder te ondervinden.

Vaccins kunnen levens redden, maar er komen door systematische en te uitbundige vaccinatiecampagnes ook meer allergieën en auto-immuunziekten voor in de plaats.

Meer elementen

Maar er zijn nog meer elementen van onze levensstijl die onder de loep moeten worden genomen. Onze voeding is geraffineerd, gezuiverd, onze omgeving is bijna steriel gemaakt en dus hebben we geen natuurlijke weerstand meer die pas ingrijpt als het echt nodig is. Onze woonomgeving is verstedelijkt en onze gezondheid navenant. Kinderen op de boerenbuiten hebben er allemaal minder last van: ze leven misschien wat minder hygiënisch, maar ze zijn robuuster en ze reageren niet allergisch op het minste stofje.

Wat ook een rol kan spelen is de ongebreidelde vaccinatiedrang, uiteraard gepusht door de vaccinindustrie.

Zo heeft een aantal artsen en professoren in ons land hun twijfels over het nut en de wenselijkheid van zo’n vroegtijdige en systematische vaccinaties van baby’s. En nu is er ook in Nederland een grote tegenstroom. De Nijmeegse hoogleraar virologie J. Galama heeft zijn twijfels over de intensieve vaccinatieprogramma’s. Het universitair centrum in Nijmegen bevestigde ook dat het aannemelijk is dat de toename van auto-immuunziekten samenhangt met het feit dat ons natuurlijk immuunsysteem door de vele vaccinaties geen natuurlijke prikkels meer ontvangt, waardoor het weerstandsgedrag van het lichaam wijzigt. Dat standpunt werd al ingenomen lang voor er van de pandemie sprake was.

Het immuunsysteem wordt als het ware verkeerd gecommandeerd. Het reageert niet meer op virussen en bacteriën zoals het hoort, maar richt zich daardoor meer op het eigen lichaam. Dit is geen oproep om systematisch alle inentingen te weigeren of af te schaffen…  er moet een verstandige keuze worden gemaakt, maar er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat door vaccinatie meer auto-immuunziekten kunnen ontstaan.

Wat wel perfect is: zorgen voor een goed darmmicrobioom.

Goede bacteriën kunnen daar bij helpen.

Een tip: Digesbiose van Fytobell met CNK-bestelnummer: 1752-278.

Ook via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde