apr 6, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom zijn de natuur en natuurlijk leven zo belangrijk voor ons?

Is het de geneeskundige industrie die ons gezondheid en een beter leven gegeven heeft? Dat willen ze ons wel laten geloven, maar het is in feite de natuur die ons geneest en gezond houdt, of dat tenminste zou moeten doen. De scheikunde is trouwens afgekeken van de natuur en we zullen volledig naar die natuur moeten terugkeren willen we de planeet redden en een beetje restaureren, want de mens heeft er door zijn geldzucht een potje van gemaakt.

Ook voor de gezondheid is dat zo, want de ziekten die door bepaalde geneesmiddelen worden veroorzaakt zijn eigenlijk talrijker aan het worden dan de ziekten die we door elementen uit de natuur zoals virussen en bacteriën kunnen verwachten. Kijk naar de antibiotica: op een bepaald ogenblik als een zegen de hemel ingeprezen, nu met de vinger gewezen als de oorzaak van heel wat overlijdens vanwege resistentie tegen de bacteriën. De ziekenhuisbacterie is niet meer in toom te houden en te bestrijden en wie naar het ziekenhuis moet voor een of andere ingreep mag de hemel dankbaar zijn als die weer gezond buiten komt.

Leerling-tovenaar

De mens is op veel vlakken leerling-tovenaar aan het spelen, laat staan de andere mensen aan het bedriegen. Niet enkel de antibiotica die de immuniteit kunnen ondergraven en de mens kwetsbaarder maken voor infecties van bacteriën en virussen, maar ook andere zogenaamd onmisbare middelen zoals cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers die nu verdacht worden bekeken omwille van de zorg over het toenemend aantal gevallen van Alzheimer, zelfs op jonge leeftijd. Over de vaccinindustrie spreken we ons nog niet uit, maar artsen die dat wel doen en er kritische kanttekeningen bij plaatsen worden voor jaren uit het ambt ontzet en sommigen voor altijd het recht ontzegd om het beroep van arts uit te oefenen. De industrie is baas en de politiek verdacht onduidelijk, dat kan je op z’n minst zeggen.

Je hoeft geen bomen te omhelzen en geitenwollen sokken te dragen om natuurlijk te leven en gezond te worden, te zijn en te blijven, maar gewoon door de wetten van de natuur te respecteren en te volgen.

Geldzucht verpakt als wetenschap

En dan krijg je vaak als opmerking dat wie de natuur verdedigt en een natuurlijke geneeswijze voorstaat, een wollige dromer is. Zelfs Nobelprijswinnaar prof Dr. Luc Montagnier werd recent omwille van zijn afwijkend standpunt verketterd, toen hij wees op de mogelijkheden van natuurlijke behandelingen en waarschuwde voor de wetenschappelijke dwalingen die omwille van de geldzucht toch als wetenschap verpakt werden. Maar zoals we een tijd geleden in het kabinet van een arts een opschrift lazen: “de natuur geneest en de dokter strijkt het geld op”. Een beetje humoristisch verwoord, maar eigenlijk de waarheid. Hoewel… niet zozeer de dokter die het geld opstrijkt, maar de geneeskundige industrie.

En toch heeft de natuur gelijk, zoals Maurice Mességué destijds zei: “c’est la nature qui a raison” en de bekende Zwitserse Alfred Vogel: “de natuur geneest”.

Maar opdat de natuur je zou kunnen genezen of gezond houden, moet je ze ook kennen en vooral toepassen. Je kan niet verwachten dat je erop los leeft en dat de geneeskunde met zijn “enorme wetenschappelijke kennis” je weer gezond zal maken. Denk aan kanker: hoe het wordt veroorzaakt en langzaam tot ontwikkeling komt en de scheikunde je nadien moet laten leven, maar “genezen” is een andere kwestie.

Het begint met gezond te denken, gezond te handelen en daarvoor gezondheid te verkrijgen. Denken we verkeerd? Kijk maar naar welke ziekten de laatste decennia exponentieel toenemen, problemen die vroeger amper voorkwamen en waarvoor nu amper uitkomst of een oplossing is.

Als we de natuur niet respecteren zullen we er potje blijven van maken en gaat het beslist van kwaad tot erger worden.

De natuur kun je niet patenteren

Elke molecule die door de scheikunde gemaakt wordt, bestond al in de natuur. Soms worden dingen gecombineerd in een andere verhouding en samenstelling dan de natuur, maar dat is juist het gevaar. Het probleem is de patenten. De natuur kun je niet patenteren en er dus ook geen grof geld aan verdienen. Denk aan wilgenbast. Als geiten en koeien zich ziek voelen, een probleem ervaren, gaan ze langs de kant van de weide aan wilgenbast knagen. Die bevat salicylaten, een onderdeel van aspirine. Maar wilgenbast als hoofdpijnmiddel of koorts dalend middel kun je niet patenteren en dus werd er een azijngroep oftewel een acetylgroep aan toegevoegd en men verkreeg acetylsalicylzuur of aspirine. Een wonder van de natuur dat door de scheikunde nagebootst werd en voor alles en nog wat werd aangeprezen, tot nu duidelijk wordt dat het ook niet zaligmakend is, want het kon maagbloedingen veroorzaken en ook problemen in de bloedvaten en de hersenen.

Het komt inderdaad op de dosis aan, maar door het feit dat het gecomprimeerd werd tot een pilletje is de kans op overdosering ook groter. De rest is marketing. Het wordt bij miljoenen voorgeschreven en als preventief middel tegen hart- en vaatziekten, met als gevolg een gevoel van veiligheid zodat patiënten toch blijven roken, niet bewegen en zich slecht blijven voeden.

De bekende Duits-Amerikaanse cardioloog Dr. Rath zei daarover: “de enige echte goede preventie om hart- en vaatziekten te voorkomen is suiker mijden, bewegen, niet roken, geen alcohol drinken en vooral ook vitamine C gebruiken”. Volgens de cardioloog kon je dankzij vitamine C samen met co-enzym Q10 plaques in bloedvaten weer vrijmaken: een openbaring die de scheikundige industrie niet zinde en dus werd de cardioloog verwezen tot het domein van de kwakzalvers.

Ook zo voor kanker

Kanker is na hart- en vaatziekten de dodelijkste kwaal in de geïndustrialiseerde wereld. En neen er bestaat geen pilletje, geen therapie om de kwaal te genezen zoals je dat van een verkoudheid kan verwachten. Kanker ontwikkelt zich doorgaans langzaam. Je erfelijk materiaal heeft er natuurlijk mee te maken, maar ook de plaats waar je woont en werkt, je levensstijl, je voeding en de lucht die je inademt, om het nog niet te hebben over spanningen en stress. Er zijn nu eenmaal beroepen die gevaarlijker zijn dan andere. Iemand in de verfindustrie loopt twintigmaal meer kans op prostaat- en blaaskanker dan iemand in het onderwijs. Daar hoeven we niet veel uitleg voor te geven. En net zoals gezondheid een optelling is van de wijze waarop je geleefd hebt, is de kans op een ernstige aandoening recht evenredig.

Dat hebben we gezien met Covid-19. Patiënten met een onderliggende kwaal zoals obesitas, diabetes, een hart- en vaatprobleem hadden tienmaal meer kans om zowel corona te krijgen dan wel er ernstig ziek door te worden of aan te overlijden.

Als je bedenkt dat meer dan achtennegentig percent van de wereldbevolking vervuilde lucht moet inademen vol gevaarlijke stoffen, dan is het niet te verwonderen dat deze mensen een grotere kans op ernstige ziekte hebben: kanker, hart- en vaatziekten, verkorte levensverwachting, naast psychische aandoeningen.

Wat kan je dan verwachten? Dat de geneeskundige industrie het probleem dat je ervaart door vervuilde lucht kan oplossen met een mirakelpilletje, een reddend infuus, een wonder-chemo? Iedereen begrijpt dat maar al te goed.

Trouwens naarmate de industrie meer en meer nieuwe middelen, producten, systemen ontwikkelt, des te meer worden er vragen bij gesteld, Denk aan Tsjernobyl, aan de dioxinecrisis, aan elektromagnetische straling van zendmasten, en nu 5-G, aan proeven in labo’s, aan de scheikundige landbouw en bestrijdingsmiddelen, aan vruchten en groenten die gekweekt worden op substraten met scheikundige stoffen en niet meer in de grond, want mest van dieren is slecht voor het klimaat. Het zijn weer de boeren die het gedaan hebben, maar die worden steeds meer de lijfeigenen van banken, van organismen, van winst- en macht-jagers.

Wat staat ons te doen?

Het antwoord daarop is heel simpel: je kan de wereld niet veranderen, maar wel jezelf. De kunst is te ontsnappen uit de macht van mensen die je een gedrag voorschrijven waar zij geld aan verdienen, desnoods op de kap van jouw gezondheid. Nadenken en handelen is de boodschap. Daarom: leef en denk zo natuurlijk mogelijk. Dat is geen geiten-wollen-sokkenraad, maar de raad van moeder natuur die er van bij de grondlegging van de aarde met grote wijsheid is in gelegd.

Leef gezond, leef natuurlijk, eet en drink gezond, beweeg en ontspan gezond en verzorg je op natuurlijke wijze.

Want… de natuur heeft altijd gelijk!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer