feb 19, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom ga je beter niet joggen in de stad?

Joggen is gezond, zeer gezond zelfs, want het helpt je om hart- en vaatziekten te voorkomen, is goed tegen stress, tegen kanker, tegen obesitas, het verzet je zinnen, voorkomt depressie of geneest ze. Joggen dus! Maar waar? Dat is niet om het even, want doe je dat in de stad, dan heb je wel voordelen van de beweging, maar tegelijk ook de grote nadelen van de vervuilde lucht: fijnstof, dieselpartikels, rookgassen, verbrandingsgas, lawaai enzoverder enzovoort.

Joggen en bewegen, wandelen en ontstressen dat doe je best in de gezonde natuur en die vind je zelden in de stad.

Maar er is nog meer nadeel aan de stad: ozon. Door vervuiling komt er meer CO en ozon in de lucht. Dat is niet goed voor het klimaat, maar ook niet voor onze gezondheid. Hoe pak je dat aan?

De luchtvervuiling neemt steeds maar toe. Vooral het autoverkeer is verantwoordelijk voor de toename van ozon. Ook luchtvervuiling door industrie is op minder zonnige dagen al een belasting voor de luchtwegen: Hoesten, kortademigheid, problemen met de ademhaling!

Gevaarlijk gas

Zoals met alles heeft ozon (drie zuurstofmoleculen) goede en minder gunstige eigenschappen voor de gezondheid. Het is een prima ontsmettingsmiddel, maar bij inademing is het een heel gevaarlijk gas. Daarentegen kan ozongas als het rechtstreeks in de bloedbaan wordt gebracht een enorme hulp zijn om moeilijk te genezen ontstekingen te behandelen en zelfs kankerzieken te helpen.

De laatste tijd is van alle kanten gewezen op het gevaar van ozon voor de gezondheid. In de zomer zendt de tv bij de weerberichten soms ozonwaarschuwingen uit en op hete dagen is het beter niet te veel aan sport te doen of zware inspanningen te leveren. In Duitsland werden op dat ogenblik trouwens snelheid beperkende maatregelen genomen voor autowegen en in centra van grote steden omdat in de lucht, vervuild door uitlaatgassen van het autoverkeer en industrie, onder invloed van langdurig zonlicht en warmte, grote ozonconcentraties werden gemeten.

Ozon bestaat uit drie zuurstofmoleculen en kan uit de zuurstof in de lucht worden aangemaakt ofwel door scheikundige reactie van UV-licht met vervuiling ofwel door elektrische ontlading zoals na een onweer. De typische ontsmettende geur van ozon zal iedereen wel al waargenomen hebben na zo’n onweer. Maar datzelfde luchtje kan je ook merken op plaatsen waar apparaten staan waarin sterk UV-licht wordt gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij filmcamera’s in fotogravures, maar ook in fotokopietoestellen en in laserprinters bij je computer. In de USA wordt daarom aangeraden printers en fotokopietoestellen niet in kantoren bij de mensen te zetten, maar in een apart lokaal of op de gang. Ozon is namelijk giftig bij inademing.

Ozon is giftig bij inademing van grote concentraties. Vanaf 200 microgram neemt men aan dat er gevaar bestaat voor kinderen en ouderen. Het belast de longblaasjes en kan dus ademhalingsstoornissen veroorzaken. Het is een sterk riekend gas dat weliswaar in zeer sterke verdunningen aanwezig is in onze ademlucht, maar naarmate de concentratie stijgt gevaarlijker wordt. Vanaf 300 microgram is er al gevaar voor prikkelhoest en pijn in de borststreek. Vanaf 400 microgram is er al kans op blijvende longletsels.

Opgepast met intensieve sport

Artsen waarschuwen al om vanaf een concentratie van 120 microgram inspannende sporten zoals lopen, springen, hard fietsen, zwemmen in open lucht te vermijden, omdat de opname van zuurstof en daarin gebonden ozon te groot wordt. Vanaf dat cijfer raadt men in Duitsland bijvoorbeeld aan dat de scholen hun sportactiviteiten zouden stoppen. Vanaf 180 microgram wordt de bevolking via radio en tv gewaarschuwd voor het gevaar en dan worden ook nationale maatregelen genomen om de ozonproductie af te remmen door de snelheid op autowegen te verminderen en het stadsverkeer te ontmoedigen. Er gaan zelfs stemmen op om het autoverkeer met verbrandingsmotoren in die gevallen voortaan compleet te verbieden.

Autoverkeer en industrie: de schuldigen

Grootste oorzaak van ozonconcentratie in de lucht zijn inderdaad de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren, maar ook de industrie die de lucht vervuilt is medeoorzaak. De natuurlijke hoeveelheid ozon in de lucht bedraagt ongeveer 40 microgram, maar die waarde wordt zelfs in de winter als er geen zon is voortdurend overschreden en daar is de vervuilde industrielucht verantwoordelijk voor. Volgens specialisten neemt de ozonconcentratie in de lucht jaarlijks met ongeveer 2 tot 3 percent toe. De basisbelasting ligt thans om en nabij de 60 microgram en dat is al behoorlijk hoog. Patiënten die normaal al gevoelige luchtwegen hebben, zijn er het slachtoffer van.

Drastisch optreden tegen vervuilers en wagens verplichten een katalysator te laten installeren is de enige oplossing. Het duidelijkste bewijs is dat de ozonwaarden dalen van zodra men de snelheid op de wegen aan banden legt.

Vooral voor kleine kinderen die in een kinderkoetsje zitten, of vanwege hun kleine gestalte dichter bij de grond hun ademlucht halen, lopen grotere risico’s. Daar hangt niet enkel de grootste vervuiling, maar ook daar wordt ozon eerst gevormd. Niet enkel de ademhalingswegen, ook oogirritaties en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn. Ozon verhoogt bovendien ook het aantal vrije radicalen in het lichaam waardoor meer kans op kanker en hart- en vaatziekten ontstaat.

Ozonkuur

Ozon die ingeademd wordt is uiteraard niet te vergelijken met de ozonkuren waarbij het eigen bloed verrijkt wordt met ozongas. Ozon is pas schadelijk bij inademing. We kunnen natuurlijk in ons eentje het probleem niet oplossen. We kunnen wel voorzorgen nemen om zo weinig mogelijk schade te ondervinden van het ozongas: minder intensieve sport op zonnige, warme zomerdagen en verblijf in steden met grote concentratie van wagens vermijden. Trek beter naar zee of in de bergen, of naar de bossen, daar is de lucht nog zuiverder en kan je ook gemakkelijker aan sport doen.

Hoe kan ozon een sterke oxidant helpen bij kanker, een ziekte die bij uitstek een oxidatieziekte is? Ondanks het feit dat ozon in de bloedbaan een inhibitor van vrije radicalen is, roept het de zelfregulering van het organisme wakker om de oxidanten te liquideren. Als tegelijkertijd sterke antioxidanten worden gegeven, zoals vitamine C en E, is het lichaam daar dubbel gelukkig mee. Zo ziet men dat bij moeilijk te genezen huidziekten, bij leveraandoeningen, bij kanker en zelfs bij sterk reumatische klachten, de patiënt zich beter voelt na een ozonbehandeling. Maar die behandeling hoort thuis in een gespecialiseerde artsenpraktijk.

Belangrijk om te onthouden is dat je beter niet gaat joggen of intensief aan sport gaat doen in de stad waar de lucht vervuild is. Kies liever voor het platteland, de natuur, de zee, de Ardennen. Dan profiteer je dubbel!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer