dec 30, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Tweemaal meer longkanker bij meisjes dan jongens

Niemand zal het nog durven ontkennen, want we weten het allemaal en dat is intussen ook wel wetenschappelijk bewezen: tabak is een doder. Merkwaardig is dat ondanks nieuwe wetten, ondanks politieke touwtrekkerij, ondanks het afschaffen van reclame en dus de actualisering van probleem en informatie, er toch meer jongeren beginnen te roken, terwijl meer en meer ouderen er bang van worden en proberen te stoppen. Merkwaardig is wel dat meer meisjes dan jongens starten met roken en vooral jonge meisjes die dan ook een veel groter gevaar lopen dan jongens aangezien ze genetisch kwetsbaarder zijn.

Toch velt longkanker nog altijd meer mannen dan vrouwen, althans vanaf de middelbare leeftijd. Longkanker is trouwens maar een van de vele kankersoorten, waar borstkanker, huidkanker, prostaatkanker en darmkanker de boventoon voeren. Longkanker komt jammer genoeg ook steeds meer voor bij jongeren, vooral meisjes en dat is merkwaardig, terwijl vanaf de middelbare leeftijd het vooral de mannen zijn die er mee te maken krijgen.

De feiten liegen niet, want het onderzoek werd gepubliceerd in het International Journal of cancer. Daarin werden de resultaten van een bevolkingsonderzoek naar kanker in meer dan veertig landen, in opgenomen.

Jonge meisjes roken steeds meer. Dat is des te desastreuzer, aangezien het vrouwenlichaam dubbel zo kwetsbaar is en er dus tweemaal meer risico op longkanker bestaat dan bij jongens.

Heel opvallend is dat deze trend ook in de Verenigde Staten te zien is. Een paar decennia geleden waren het vooral jonge mannen die er het slachtoffer van waren. Een goede tien jaar geleden zag men dat de cijfers naar elkaar toe groeiden om dan te nivelleren, terwijl nu de jongste tijd het vooral jonge vrouwen en meisjes zijn die geconfronteerd worden met het verdict: longkanker! En dan hebben we nog niet vermeld dat de kans op het krijgen van borstkanker bij vrouwen negenmaal groter is bij rooksters dan bij vrouwen die niet roken.

Emancipatiedrang

Je kan niet zeggen dat de fysionomie van vrouwen de laatste tijd dermate gewijzigd is dat ze vatbaarder zijn voor longkanker, noch dat hun levensomstandigheden dermate uniek zijn zoals stedelijke woongebieden of een industriële omgeving, want deze situatie gaat ook op voor jonge mannen.

Het is vooral de emancipatiedrang, er willen bij horen, niet willen onderdoen voor mannen en zich uiten als evenknie van de man die maakt dat jonge vrouwen meer zijn beginnen te roken. Er is nog een verschil met de mannen: ze roken niet meer, ze roken niet anders, maar hun fysionomie maakt dat de kankercellen zich vooral in het klierweefsel en in de slijmvliezen manifesteren.

Vrouwen die longkanker krijgen, lopen later een groter risico op borstkanker en botkanker, meestal als uitzaaiing. Ze jagen de cijfers vanwege sterfte aan longkanker de hoogte in. Voor België en Nederland samen wordt hun aantal op een kleine 20.000 sterfgevallen per jaar door longkanker gerekend, een verschrikkelijke tol voornamelijk door de schuld van de sigaret.

Vanaf 1980 tot nu, is het aantal gevallen van longkanker bij vrouwen vervijfvoudigd. Dat zegt genoeg voor wie eraan denkt om te beginnen roken, of voor wie er nog niet voldoende motivering is om ermee op te houden.

Motiveer je eerst

Zoals met alles is het ook hier beter te voorkomen dan te genezen, want wie nooit heeft gerookt, kan ook niet geconfronteerd worden met de problemen van het stoppen. Je ziet het evenwel in het straatbeeld waar scholen zijn: de jongeren hebben pas de school verlaten of er komen sigaretten boven: meer meisjes dan jongens.

Opgelet, want na drie weken ben je onvermijdelijk verslaafd en heeft het lichaam de nicotine nodig als compensatie voor het ontbreken van endorfines.

Maar de cijfers liegen er niet om en die moeten belangrijk genoeg zijn om daaruit de motivering te halen om te beslissen er niet meer mee door te gaan, wel te stoppen. Want motivering: daar begint het mee. Als je geen goede motieven hebt, dan begin je er ook niet aan om een eind te maken aan het roken.

Eerst weten waarom je het doet en dan een programma opstellen: geen sigaretten meer kopen, het laatste pakje weggooien, niet verstoppen, aan je vrienden uitleggen dat ze je niet meer moeten overhalen, want dat je echt wil stoppen voor je gezondheid en weiger ook resoluut bijeenkomsten waar duchtig gerookt wordt. Zoek integendeel het gezelschap op van vrienden die zelf gestopt zijn of die nooit gerookt hebben. Zij zijn het beste gezelschap om je door de moeilijke weken te loodsen.

Ben je nu eenmaal minstens drie weken gestopt, dan heb je gewonnen.

Belangrijk is ook geen alcohol te gebruiken, want het één vraagt om het andere.

Vrouwen gaan vroeger dood

Maar aan elementen om je te motiveren ontbreekt het niet. Er zijn er genoeg: hart- en vaatziekten, blaaskanker, strottenhoofdkanker, maag-darmkanker, lip- en tongkanker en natuurlijk ook longkanker. Wat blijkt nu uit een studie die onlangs in Engeland werd bekend gemaakt naar aanleiding van een grootschalig bevolkingsonderzoek: vrouwen zijn dubbel zo kwetsbaar als mannen en als ze aangetast worden door longkanker, dan sterft de helft binnen de zes maanden na de vaststelling van de ziekte.

Toch risico trotseren

„We weten dat longkanker het gevolg kan zijn, maar we willen het risico lopen”, zo klinkt het vermetel uit de mond van heel wat jongeren. Een dergelijke uitspraak steunt op de overtuiging dat de fatale ziekte enkel anderen treft… tot het getarte lot ook meedogenloos toeslaat, onherroepelijk, want meestal is dat op zo’n jonge leeftijd onomkeerbaar fataal.

Het onderzoek stelde tot grote ontzetting van de wetenschappelijke vorsers vast, dat meisjes dubbel zo kwetsbaar zijn dan jongens, dat er dus tweemaal meer meisjes het slachtoffer worden van longkanker dan jongens en dat de leeftijd ook veel lager is. Aangezien men al begint te roken op twaalf, komen veel longkankers een paar jaar later aan het licht. De kleine longcellen bij jonge vrouwen zijn veel kwetsbaarder dan bij jonge mannen en bovendien roken vrouwen ook met meer overtuiging. Het inhaleren is dieper, men rookt vaak forser, want men wil erbij horen en de intensiteit van de rookbeleving is ook doortastender. Ze roken ook vaker met anderen omdat het bij meisjes als een sociale activiteit wordt beschouwd en tegelijk een zich afzetten tegen de opvoeders en de maatschappij die wel intensief waarschuwen tegen de gevaren.

Hoe dan ook zullen de cijfers sommigen toch niet inspireren met stoppen, ondanks de vele mogelijkheden die thans bestaan: groepsdynamiek, kauwgom, pleisters en inhaleerpijpjes die op doktersvoorschrift zijn te bekomen en de e-sigaret, waar evenwel ook grote vraagtekens kunnen bij vermeld worden. Bepaalde stoffen die bij het vapen vrijkomen zijn eveneens kankerverwekkend.

Bovendien inhaleer je nog altijd nicotine en blijf je dus eigenlijk toch afhankelijk en verslaafd.

Maar de cijfers… je kan er niet omheen. Vrouwen zijn dubbel zo kwetsbaar. Een belangrijk opgave voor ouders om hun kinderen een redelijk inzicht bij te brengen van de gevaren en hen te steunen bij het vermijden van het gebruik van tabak. Wie zijn kind lief heeft, waarschuwt met alle middelen.

Maar als ze willen stoppen kunnen ze dat best met een prima natuurlijk preparaat dat de rookhonger stilt zodat de drang tot roken vermindert en verdwijnt.

Zo is er het uitstekende natuurlijk preparaat Xantipex van Fytobell (vroegere benaming Fumexit).

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kan Xantipex van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Je longen zullen herademen!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft niet enkel invloed om het presteren, het werk en het geluk, maar...

Lees meer