jul 1, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Meer stappen, minder gauw sterven

Beweging is niet alleen gezond, het is noodzakelijk. Er zijn in het Nederlandse taalgebruik heel wat zegswijzen en spreuken die ernaar verwijzen, zoals: “rust roest” en “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Over de frequentie van die beweging en de intensiteit bestaan nogal wat meningsverschillen. Moet men nu hardlopen of is wandelen al goed genoeg? Moeten we eerder fietsen, dan wel zwemmen. En is powertraining niet gezonder dan bijvoorbeeld yoga.

Er bestaan natuurlijk uitersten en het verschil tussen yoga en powertraining zal wel voor iedereen duidelijk zijn: yoga is ontspannend, relaxerend, een relaxbad voor de geest, maar ook gezond omdat stress wegvalt en mindfulness tegenwoordig “in” is. Daarentegen is powertraining een zware fysieke inspanning, maar daardoor ook ontspannend, stresswerend, maar wel versterkend voor de spieren, het hart en de bloedsomloop. Maar niet iedereen is in staat om aan powertraining te doen omwille van leeftijd, beschikbare tijd, omstandigheden en lichamelijke conditie. Waartoe is dan wel iedereen (of toch bijna iedereen) in staat? Gewoon wandelen!

Hoe meer men stapt, hoe ouder men wordt en minder gauw zal overlijden aan een moderne ziekte. De snelheid speelt geen rol, wel het aantal stappen.

Maar heeft dat hetzelfde effect als andere sporten en mag men daar al gezondheidsvoordelen van verwachten. Moeten we nu een halve marathon stappen of is een paar duizend passen ook al heilzaam en genoeg.

Daar is nu ernstig wetenschappelijk onderzoek naar verricht in de USA.

Onderzoekers analyseerden de gegevens van 4.840 deelnemers in de National Health and Nutrition Examination Survey die een versnellingsmeter droegen gedurende gemiddeld 57 dagen en 14,4 uur per dag van 2003-2006, terwijl deze patiënten daarna gevolgd werden gedurende gemiddeld 10,1 jaar. Hun gemiddelde leeftijd was 56,8 jaar; 2.435 (54%) waren vrouwen en 1.732 (36%) hadden obesitas.

Wat bleek dat niet de snelheid van het stappen of lopen, maar wel het aantal stappen dat per dag gezet werd, gerelateerd was aan een gezondheidseffect: hoe meer stappen werden gezet, hoe lager het sterftecijfer. In vergelijking met 4.000 stappen per dag, werd 8.000 stappen per dag geassocieerd met een significant lagere globale mortaliteit (HR, 0.49), evenals het zetten van 12.000 stappen per dag (HR, 0.35). Deze gegevens werden gepubliceerd in JAMA, het blad van het Amerikaanse medische corps. Het gemiddelde aantal gezette stappen per dag bedroeg 9124, wat eigenlijk als heel veel werd beschouwd.

Het aantal sterfgevallen per 1000 persoonsjaren die minder dan 4000 stappen per dag hadden gezet bedroeg 76. Bij personen die tussen de 4000 en de 8000 stappen per dag hadden gezet, bedroeg dat nog maar 21 en nog maar 7 voor wie tussen de 8000 en de 12000 stappen per dag had gezet.

In de totale analyse werd als eindconclusie vermeld dat het aantal sterfgevallen gevoelig afnam met dezelfde evenredigheid als het aantal stappen per dag toenam en dit zowel bij mannen als vrouwen en zowel bij jongeren als ouderen.

Wat ook opviel was dat er veel minder ziekten voorkwamen bij de flinke stappers: minder obesitas, minder diabetes, minder kanker en minder hart- en vaatziekten.  Er werd evenwel geen vergelijking gemaakt met zwemmen of fietsen. In elk geval ging men er van uit dat het weinig belang had of men snel stapte dan wel het aantal stappen dat een significante invloed had op de gezondheid en op de sterfte. Dus niet de stapintensiteit, maar wel het aantal stappen telt. Integendeel zelfs: de mortaliteit bij harde joggers lag hoger dan bij rustige wandelaars. Slenteren is natuurlijk ook geen punt.

De toegevoegde stappen, of het feit dat men meer dan 4 of 5000 stappen per dag zet, leiden tot gunstige veranderingen in bloeddruk, insulinegehalte, bloedvetprofiel en ontstekingen die het risico voor mensen om chronische aandoeningen te ontwikkelen kunnen beïnvloeden, verklaarde Dr. I-Min Lee van de Harvard T.H. Chan School of Public Health en Brigham and Women’s Hospital in Boston.

Wandelen, hoe weinig ook, is altijd beter dan in zijn luie stoel blijven zitten verklaarde Dr. Keith Diaz, assistent professor gedragsgeneeskunde aan Columbia University Medical Center in New York City.

“Er is geen enkele reden om niet te profiteren van de gezondheidsvoordelen van wandelen,” verklaarde Dr. Diaz. “Zelfs met weinig stappen, zal je risico op overlijden sterk worden verminderd, en elk tempo van wandelen, zelfs al is het langzaam, zal gunstig zijn voor de gezondheid.”

Het komt erop aan er een begin mee te maken en eventueel langzaam op te bouwen. Al na een week merkt men zeer duidelijk een verschil in conditie. Nadien wordt het een gezonde verslaving en voelt men zich ongelukkig als men een dag zonder stappen heeft beleefd.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe kun je spataders voorkomen?

Voor alles is een oplossing, of liever wordt een oplossing voorgesteld. Maar of dat dit de goede oplossing is, laten we in het midden. Zo kun je tegen spataders een operatie verkiezen, terwijl dat eigenlijk een symptomatische behandeling is. De benen worden wel weer...

Lees meer

Waarom klagen vrouwen zo vaak over hoofdpijn?

Iedereen kan al eens last krijgen van hoofdpijn, maar vooral vrouwen zijn er gevoelig voor en gebruiken het dan ook als excuus. Neen, we hebben het hier niet over de gekende kolder “vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn”, maar wel over het feit dat meer vrouwen dan...

Lees meer