okt 21, 2023 | Gezondheid, Sport | 0 Reacties

Ook vrouwen die bewegen, leven langer

Wie wil er niet langer leven en vooral tegelijk ook gezond blijven? We waarderen het leven pas echt als in onze omgeving of vriendenkring iemand wegvalt. Dat is inderdaad onwezenlijk en terecht “moeilijk te vatten”. We stellen ons terecht veel vragen.  En het is vooral onwezenlijk als we geen oorzaak kunnen aanwijzen.

Actieve vrouwen blijven langer gezond en ze leven ook veel langer.

Daarom is een verstandige levenswijze voor iedereen van belang. Niet dat dit het eeuwige leven garandeert, maar het is een begin. Actief blijven is er één van. Ook voor vrouwen geldt dat, want een verstandige vrouw kan op die manier gezonde jaren aan haar leven toevoegen.

Hoe langer een vrouw van boven de 60 jaar actief blijft, des te groter is en blijft haar levenskwaliteit. Dokter K. Koltyn van de universiteit van Wisconsin-Madison in de USA onderzocht een grote groep zowel alleenstaande vrouwen, als vrouwen die in een instelling vertoefden. Voor beide groepen gold geen verschil. Wel stelde hij vast dat alleenstaande vrouwen langer actief bleven omdat ze voor zichzelf moesten zorgen: ze deden meer fysieke inspanningen, doordat ze zelf hun boodschappen moesten doen en de woning moesten onderhouden.

Hoe meer actief deze vrouwen waren, des te beter was hun gezondheid en des te groter was ook de levensverwachting. Vrouwen die in een instelling vertoefden, mochten van dezelfde voordelen genieten op voorwaarde dat ze even actief bleven, gingen wandelen in het park, meededen aan groepsactiviteiten en oefeningen toepasten. Wie stil in de zetel bleef zitten en nooit buiten kwam, was er slechter aan toe. Uit het onderzoek bleek ook dat wie actiever was, ook een groter sociaal leven had: er kwamen meer vriendinnen op bezoek, ze voelden zich minder eenzaam hoewel ze meestal alleen woonden. Deze vrouwen waren ook minder het slachtoffer van depressies en ze leden ook minder aan slapeloosheid.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer