mei 17, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Is het normaal dat je krimpt met het verouderen?

Iedereen kent wel iemand van oudere leeftijd die kromgebogen over de straat loopt. Dat is het gevolg van de verkromming van de wervelkolom en het ineenzakken van de tussenwervelschijven. Niet zelden komt het tot spontane breuken. Men noemt dat osteoporose of broosheid van de botstructuur. Dat hangt samen met een tekort aan vitamine D en calcium, maar beide elementen hebben ook invloed op de immuniteit

Voor sterke botten: beweeg! En de juiste dosis zonlicht kan veel ellende voorkomen, want omdat huidkanker toeneemt, is voorzichtigheid geboden. Ons voedsel bevat te weinig vitamine D en calcium, vandaar botbreuken en osteoporose.

Ook de immuniteit

Veel mensen leggen een verband tussen griep, verkoudheid, covid en het koude seizoen: een strenge winter of een wispelturig voorjaar zoals we nu meemaken. Die oorzakelijke relatie is evenwel onwetenschappelijk. Oorzaak en gevolg of observatie worden door elkaar gehaald.

Wel is het zo dat in wintertijd, als de zon ontbreekt er meer zogenaamd winterse ziekten optreden, maar de oorzaak is niet de kou, niet de wind, niet het seizoen, maar wel een verzwakte immuniteit.

Daar speelt de kou weinig rol in, behalve dat we om die te overwinnen en niet ziek te worden een sterke immuniteit moeten hebben, terwijl die juist daardoor een knauw krijgt, maar de kou, de winter of de lente veroorzaken geen griep of een besmettelijke ziekte. Wel is het normaal dat op het einde van de winter, het begin van de lente, de immuniteit verzwakt is vanwege het feit dat we minder gewapend zijn: minder goede voeding, te weinig fruit en groenten en dus te weinig vitamines, en te weinig zon. Daardoor hebben virussen en bacteriën meer vrij spel, want we hebben te weinig weerstand om die te overwinnen. Het microbioom is daar voor een belangrijk stuk verantwoordelijk voor. Die periode kan zelfs nog wat uitgerekt worden als de lente ook op zich laat wachten en dat maken we nu mee. 

Minder botbreuken

Maar het is niet enkel de immuniteit die afhankelijk is van voeding en zon, ook het skelet ondervindt daar de weerslag van.

Als je wat ouder bent, als we in de winterperiode zitten of een slechte lente hebben zoals nu het geval is, en je dus te weinig vitamine D op het menu krijgt, dan loop je tweemaal zoveel kans een gebroken heup te krijgen dan in andere omstandigheden. Zo hebben Britse onderzoekers twee groepen vrouwen vergeleken: een groep met heupfracturen, en een groep met een gaaf skelet. Beide groepen waren vrouwen van boven de 65 jaar.

Er werd vastgesteld dat in de groep met botbreuken er ongeveer 40 percent minder vitamine D in het bloed aanwezig was, dan in de gezonde groep. Er werd ook vastgesteld dat de groep die gemakkelijk botbreuken had, dagelijks 25 Internationale Eenheden vitamine D minder naar binnen kreeg met het voedsel, dan de andere groep.

Zo kan het beter

De onderzoekers kwamen eveneens tot de vaststelling dat de groep met gebroken botten, hun breuken met meer dan de helft had verminderd kunnen zien, als ze dagelijks wat extra vitamine D hadden genomen, of naar het solarium was gegaan. Je mag natuurlijk niet overdrijven en er op los slikken, want dat is eveneens een groot gevaar. Daarnaast is misbruik van solaria en zonnebanken even schadelijk, misschien nog schadelijker dan een tekort. Trouwens, het ligt eraan welke soort stralingen of UV-licht in het solarium wordt aangeboden. Enkel UV-A is zinloos, zelfs gevaarlijk, omdat het de huid snel doet verouderen en geen enkel voordeel extra oplevert, tenzij cosmetisch misschien en ook huidkanker kan opleveren op termijn.

Vooral ouderen

Toedienen van vitamine D aan oudere mensen, heeft snel succes. Op een paar maanden tijd hebben die de tekorten bijgebeend en zijn de gevaren die aan tekorten verbonden zijn ook verdwenen.

Op die manier kan osteomalacie, of gevaarlijke beenverweking bij bejaarden worden voorkomen.

Hetzelfde kan worden gezegd bij osteoporose, een vermindering van de massa van botstructuur. Bij osteoporose zal de patiënt geleidelijk lager worden in gestalte, doordat de wervellichamen en de benen verminderen in omvang. Er zijn in de medische geschiedenis gevallen bekend waarbij patiënten op de leeftijd van vijfenzeventig jaar ruim 12 tot 15 centimeter kleiner waren geworden dan ze waren op middelbare leeftijd. Osteoporose komt meer voor dan osteomalacie, maar vaak komen beide problemen ook tegelijk voor. Ze kunnen trouwens vaak door dezelfde therapie worden verholpen: het toedienen van vitamine D.

Betere kalkopname

In onderzoeksgroepen werd aan vrouwen die in een bepaald jaar een spontane heup- of wervelbreuk hadden opgelopen, grote doses vitamine D toegediend onder medische controle. Het gevolg hiervan was dat in datzelfde jaar geen nieuwe breuken meer optraden en dat ook de calciumbalans in het bloed weer normaal werd. Als je botbreuken wil voorkomen moet je dus een aantal dingen goed in acht nemen.

Volg de regels

Als je botbreuken wil voorkomen, of als je al waarschuwingen hebt gehad, dan is het nodig bepaalde richtlijnen in acht te nemen. Vooral met het voortschrijden van de jaren moet je voorzichtiger worden. Dat wil niet alleen zeggen dat je minder risico’s mag nemen, maar ook dat je bepaalde wetmatigheden in acht moet nemen.

Om te beginnen moet je je skelet de zwaartekracht laten ondervinden, dat wil zeggen, je moet het skelet belasten. Veel bejaarden, maar ook mensen van middelbare leeftijd hebben de neiging letterlijk bij de pakken te gaan zitten. Sommige jongeren hebben zelfs de slechte gewoonte te weinig te bewegen. Gebleken is dat wie te weinig beweegt, minder mineralen in de botten krijgt dan iemand die geregeld aan sport doet.

Het syndroom van de astronauten bewijst zulks. Sport, lopen, stappen, huppelen, trappenlopen, het zijn zoveel mogelijkheden om de botstructuur te versterken en te maken dat meer mineralen uit het voedsel in de beenweefselstructuur worden opgenomen. In de zomer bij mooi en warm weer moeten deze patiënten geregeld profiteren van de zonnestralen en de huid blootstellen aan het UV-licht, teneinde te kunnen genieten van de opbouw van vitamine D, waardoor de calciumabsorptie in de darmen mogelijk wordt gemaakt.

Uiteraard moet dit zonnebad gebeuren in overeenstemming met de wetten van de hygiëne en moet natuurlijk voorzichtig worden omgesprongen met de duur en de intensiteit van deze straling, teneinde huidkanker, of alleen nog maar verbranding te voorkomen.

Eet meer vis

Verder moet je in seizoenen dat weinig van de zon kan worden genoten, voedsel nemen dat rijker is aan vitamine D: af en toe wat boter, of een eitje of vis. Uiteraard doe je dit best in overleg met je arts, vooral als er een echt gebrek aan deze vitamine is ontstaan. In dat geval zal de arts meestal overgaan tot het voorschrijven van een specifiek preparaat.

Wie daar allemaal rekening mee houdt, loopt veel minder kans gemakkelijk iets te breken en als dat toch het geval is, zal het herstel veel sneller en vooral veel vollediger zijn. Een gezond skelet en sterke botten zijn trouwens de beste garantie om later veel pijn te voorkomen en vooral ook beperkt te zijn in allerlei bewegingen.

En een tip: wat extra vitamine D is meestal nuttig.

Daarom: Vitamine D van Fytobell met CNK-bestelnummer 3091-527 voor de apotheek.

Je kunt vitamine D van Fytobell ook bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Je zal er niet van groeien, maar wel voorkomen dat je krimpt.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer