nov 11, 2023 | Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Waarom beschermt vette vis tegen plotse hartdood?

Het is bekend dat hart- en vaatziekten nog altijd de belangrijkste oorzaak zijn van vroegtijdig overlijden. Zowel obesitas, suikerziekte, vervuilde lucht, gebrek aan beweging, voedingspatroon dragen ertoe bij.

Uiteraard speelt de erfelijkheid een belangrijke rol, maar ook de voeding.

In landen waar vette vis geconsumeerd wordt, blijken minder patiënten het slachtoffer te worden van plotse hartdood.

Bewerkte voeding, kunstmatige smaakmiddelen, geraffineerde producten en geraffineerde suikers zijn ontstekingstriggers. Goede darmflora daarentegen zijn beschermend.

Sommige mensen hebben een afkeer van vis en verkiezen vlees, maar ze hebben ongelijk voor wat de gezondheid betreft en daar zijn al ettelijke studies over verschenen.

Omega-3 vetzuren zijn heel belangrijk

Een tijd geleden publiceerden de onderzoekers bekend als de “Zutphen Studie” een artikel in de New England Journal of Medicine onder de titel “Beschermt visconsumptie tegen coronaire hartziekten?” Zij hadden de voedingsgewoonten van 852 mannen van 40-59 jaar afkomstig uit Zutphen opgevraagd. Daarna werden deze mannen gedurende 20 jaar gevolgd. In de groep mannen die geen vis aten, was de sterftekans door coronaire hartziekten 2,5 maal groter dan die van mannen die ± 30 gram vis per dag gebruikten (ongeveer 1 tot 2 porties vis per week). Een visconsumptie van meer dan 30 gram per dag scheen niet tot een verdere afname van het relatieve risico op coronaire hartziekten te leiden.

Nog meer bewijs

Sinds die tijd zijn ook de resultaten van 15 andere studies gerapporteerd. De meeste maar niet alle onderzoeken vonden eveneens een beschermend effect van een kleine hoeveelheid vis op coronaire hartziekten. De hypothese dat visconsumptie van belang is om een fatale coronaire hartziekte te voorkomen is afkomstig van de Diet and Reinfarction Trial (DART). Deze interventiestudie werd uitgevoerd bij 2000 hartpatiënten in Cardiff (Wales).

Het eten van tenminste 2 porties vette vis per week leidde tot een vermindering van 33% cardiale sterfte en 29% totale sterfte. De onderzoekers suggereerden als mogelijke verklaring dat de Omega-3 meervoudig onverzadigde visvetzuren hartritmestoornissen bij acute ischemie (doorbloedingsstoornissen) helpen voorkomen.

Deze hypothese werd gesteund door de uitkomsten van een groot patiënten-controle-onderzoek uit Seattle in de Verenigde Staten dat een direct verband vond tussen het gebruik van vis, Omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren en het voorkómen van een hartstilstand.

Waarom vette vis?

In een groot onderzoek onder Amerikaanse artsen werd eveneens een negatief verband gevonden tussen de visconsumptie en een plotse hartdood. Deze resultaten wijzen erop dat vis vooral lijkt te beschermen tegen ernstige hartziekten zoals plotse dood en fatale coronaire hartziekten.

De uitkomsten van de DART-trial suggereerden dat vooral vette vis bescherming biedt. Deze resultaten worden onderschreven door de uitkomsten van een recente analyse aan de hand van gegevens van de Finse, Nederlandse en Italiaanse onderzoekers.

Hieruit blijkt dat het beschermend effect van vis op de sterfte aan coronaire hartziekten voornamelijk aan vette vis is toe te schrijven.

Tweemaal per week

Deze resultaten ondersteunen de stelling dat het gebruik van vette vis, en dit één á 2 keer per week, van belang is in zowel de primaire als de secundaire preventie van coronaire hartziekten. Hierbij mag echter niet uit het oog worden verloren dat het advies om regelmatig vis op het menu te plaatsen moet zijn ingebed in een goede voeding die ook laag in transvet behoort te zijn en rijk aan plantaardige voedingsmiddelen waaronder vooral ook groenten en fruit.

Een tip: Nutribell Omega-3 visolie met CNK-bestelnummer voor de apotheek: 2751-485.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer