mrt 4, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Passief roken verdubbelt je risico op beroerte

De gevolgen van het tabaksgebruik zijn verschrikkelijk voor de gezondheid. Iedereen is doodsbang van corona en niet zonder reden, maar over roken wordt helemaal niet zo moeilijk gedaan. Mocht de wetgever het roken niet strikter gereglementeerd hebben, er zou nog evenveel misbruik van worden gemaakt als vroeger: in het bijzijn van kinderen, op openbare plaatsen, in schoolgebouwen, op vergaderingen, in de horeca. En toch is de invloed van roken op de gezondheid verwoestend. Wie daar anders over denkt zijn de tabaksfabrikanten, die hebben er trouwens heel veel belang bij en de verstokte rokers, want ze moeten op een of andere manier hun ongezonde gewoonte goed praten.

De pakjes en de peuken die je overal op straat vindt, is niet hun zorg, maar van diegenen die er wel door gehinderd of geërgerd worden.

Machtige lobby

De tabakslobby is samen met de farmaceutische lobby en de suikerlobby de machtigste ter wereld. Daar zijn fortuinen mee gemoeid. Niet te verwonderen dat het zo lastig is om het gezond verstand te laten zegevieren en de wet te laten toepassen.

De gevolgen van roken zijn voldoende gekend: longkanker, lip- keel- en strottenhoofdkanker, slokdarmkanker, maag- en darmkanker, blaas- en prostaatkanker, naast hart- en vaatziekten en oogziekten.

Er is niet één ziekte die niet negatief beïnvloed wordt door roken.

Roken beschadigt ook de bloedvaten. Er ontstaan mini-ontstekingen zodat cholesterol en triglyceriden zich gemakkelijker neerzetten tegen de vaatwand. De kans op hartinfarct en beroerte wordt daardoor elke dag groter.

De bloedvaten in de hersenen worden minder soepel, het bloed kan er niet meer zo gemakkelijk door, de bloeddruk verhoogt en een bloedvat kan verstopt geraken of scheuren: je hebt een beroerte!

Deze hersenschade kan dan weer een kettingreactie aan vreselijke ervaringen ontketenen: van eenzijdige of volledige verlamming, tot spraakstoornissen, zelfs verandering van karakter.

Rokers hebben een viermaal hoger riscio op beroerte dan niet-rokers en dubbel zoveel kans op een hartaanval. En daar eindigt het niet bij, want  de gevolgen zijn vaak niet te overzien en vreselijk. Zelfs meeroken of passief roken zoals dat heet, is al schadelijk.

Wie beroerte wil voorkomen kan best gezond eten, voldoende bewegen, maar beslist ook tabak vermijden. Zelfs passief roken is schadelijk.

Statistiek van de gevolgen

Van alle patiënten met een beroerte overlijdt 1/3 binnen het eerste jaar na de beroerte. Ongeveer 10% van de patiënten krijgt opnieuw een beroerte in de loop van het eerste jaar. Recent onderzoek laat zien dat 70% van de patiënten na een beroerte last heeft van cognitieve, emotionele en gedragsproblemen. In gewone taal betekent zulks dat er problemen zijn met het geheugen en het normaal verstandelijk functioneren zoals spreken, herkennen van mensen en opdiepen van dingen uit het verleden, dat er karakteriële problemen zijn en dat ook het emotionele of affectieve leven gestoord kan zijn.

Meer dan 41% van alle overlevers ondervindt als gevolg van de beroerte beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven. Van deze personen is 61% licht beperkt, 16% beperkt, 13% ernstig beperkt en 10% zeer ernstig beperkt in zijn normale dagelijkse bezigheden.

Beroerte is daardoor de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in ons land en tegelijk de derde doodsoorzaak.

Merkwaardig is wel dat uit statistieken blijkt dat vrouwen meer sterven aan de gevolgen van beroerte dan mannen, maar anderzijds blijkt dat vrouwen er op jongere leeftijd minder gemakkelijk het slachtoffer van worden in vergelijking met de mannen. Wel is opgemerkt dat meer dan 80 percent van de gevallen van sterfte van jonge vrouwen tussen 25 en 38 jaar, het gevolg is van een cerebraal accident of een hersenbloeding of trombose, als gevolg van de combinatie van tabak en de anticonceptiepil. Oestrogene hormonen en tabak lijken op die manier wel een dodelijke cocktail te zijn.

Van alle mannen die in aan een beroerte overleden, was 13% jonger dan 65 jaar en 23% 85 jaar of ouder. Voor vrouwen waren deze cijfers respectievelijk 7% en 45%.

Lange en dure ziekenhuisopnames

Patiënten met een beroerte blijven ook relatief lang, gemiddeld 22 dagen, in het ziekenhuis liggen. Ter vergelijking: iemand met een hartinfarct verlaat na gemiddeld 11 dagen al het ziekenhuis.

Van alle opgenomen patiënten met een beroerte overlijdt 17% in het ziekenhuis.

De totale jaarlijkse kosten in de gezondheidszorg die in verband staan met patiënten met een beroerte bedragen meer dan 1 miljard Euro.

Kans op beroerte verdubbelt door mééroken

Een onderzoeksteam uit Nieuw Zeeland heeft een onverwachte verhoging van het risico van een beroerte als gevolg van blootstelling aan tabaksrook in de omgeving ontdekt.

De grootte van het verhoogde risico voor mensen die hun woon- of werkruimte met rokers moeten delen – 82 procent voor nietrokende mannen en 66 procent voor nietrokende vrouwen – verbaasde de gezondheids- en antitabaksorganisaties.

Onderzoekers van de medische afdeling van het universiteit van Auckland, Nieuw Zeeland, hebben informatie van 521 patiënten na hun eerste acute beroerte vergeleken met 1.851 leden van de algemene bevolking. Zij vonden dat, hoewel méérokers slechts 1% van de tabaksrook van anderen inademen, zij een zevende van de kans van een roker hebben om aan een beroerte te lijden. Verder geeft roken vier keer zoveel kans op een beroerte, volgens de studie.

Clive Bates, voorzitter van de Britse actiegroep Action for Smoking and Health, zei „Dit is nog een bewijs dat mééroken ernstige consequenties heeft voor de bloedsomloop. Het risico is veel erger dan dat van kanker en kan gevolgen hebben voor veel meer mensen.”

Langdurige blootstelling aan tabaksrook is geen te verwaarlozen risico, en de werknemers in een bedrijf waar gerookt wordt, hebben recht op werkelijke bescherming van de wet.

Wat kan je best doen? Stoppen! Niet gemakkelijk, maar het lukt, met wat hulp van de natuur.

Een tip: Xantipex (vroegere benaming Fumexit) beïnvloedt het centrale zenuwstelsel waar de rookhonger ontstaat, gunstig, zodat stoppen gemakkelijker wordt.

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Je kan Xantipex ook online bestellen via www.boverte.com en via www.almed.be.

Dan heb je het beste gedaan om je gezondheid te beveiligen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Is joggen wel gezond?

Je ziet ze elke dag langs de weg lopen: mannen met een hoogrood gezicht, bijna apathisch voor zich uitkijkend, de diep leegte in, want hun inspanning maakt hen bijna tot een robot: de jogger. Vaak gaan sommige mannen er tot op zeer hoge leeftijd mee door en dat is van...

Lees meer

Hoe vetter de vis, hoe gezonder

Het is beter gesteld met de kwaliteit van het water van onze rivieren en meren en dat is maar goed ook. Want er zijn heel wat mensen die van lijnvissen hun hobby hebben gemaakt en dus genieten van de “vangst van hun leven”. Hoe vetter de vis, des te meer Omega-3...

Lees meer

Hartinfarct door lawaai

Stel je even voor dat onze overgrootvaders zouden terugkeren in de maatschappij van vandaag. Ze zouden hun ogen niet geloven, maar vooral ook hun oren niet. Want lawaai is overal aanwezig: op straat, op kantoor, tijdens de ontspanning in de disco, op vakantie, in de...

Lees meer

Vrouwen hebben meer last van galstenen dan mannen

Zowel lente als herfst zijn twee seizoenen waarbij sommige organen wat last kunnen veroorzaken. Lever en gal luisteren meer dan andere organen naar de wisseling van de seizoenen. Het zenuwstelsel mengt er zich trouwens ook in: parasympatisch en sympathisch...

Lees meer