mei 19, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe schudt je stress uit je kleren en ziel?

Als je van de dokter te horen krijgt dat je klachten eigenlijk gerelateerd zijn aan stress, dan wordt daar best opgelucht op gereageerd, maar in feite is stress niet zo onschuldig. Vooral chronische stress blijft in je ziel en je lichaam hangen en kan inderdaad ernstige klachten veroorzaken. Om te beginnen vergroot het risico op hart- en vaatziekten omdat ook de bloeddruk zowel als de hartslag omhoog gaat. Bovendien is stress nadelig voor de immuniteit. Je bent minder goed bestand tegen aanvallen van virussen en bacteriën in periodes van stress. Ook Covid valt daaronder. Zelfs kanker vindt een gemakkelijker voedingsbodem in een lichaam dat zich moeilijker verdedigt en ook de spijsvertering en de immuniteit lijden eronder. Zelfs de hersenfunctie verloopt anders en het geheugen heeft minder capaciteit. Zo zal een student die in een stressvolle situatie verkeert moeilijker studeren en de resultaten zullen navenant zijn. Want stress brengt je uit balans, uit evenwicht, maakt dat een aantal processen moeilijker verlopen, mank functioneren. Stress is een hefboom. Dat kan ten goede zijn zoals weglopen van gevaar, maar kan zich ook tegen jezelf keren, bijvoorbeeld als je moet studeren, werken, iets in orde brengen.

In onze moderne maatschappij zijn er maar weinigen die nog kunnen ontsnappen aan de funeste gevolgen van stress. Meer fysieke beweging is noodzakelijk, wil men voorkomen dat stress aan ziel en lichaam gaat vreten. Een leven in harmonie met anderen en de natuur is de hoofdvoorwaarde voor een gelukkig leven.

Hoe ga je er mee om?

Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met situaties die stresserend zijn. Als ziekte een verlies van evenwicht is, dan moet worden geprobeerd stress aan de juiste kant van de balans te brengen, zodat men minder gemakkelijk ziek wordt. Evenwicht brengen in die balans is gezonder worden. We moeten leren uit de hectische tredmolen te stappen en een analyse te maken van onszelf, een bijzonder belangrijke stelregel, wil men stress de baas blijven.

Er moet nagegaan worden waaraan moet worden „gedokterd”. Een realistische kijk op zijn problemen en een duidelijke afbakening van het terrein waarop moet worden gewerkt is van essentieel belang. Uiteraard is dit een individueel proces. Men kan daarbij eventueel geholpen worden door een ervaren arts, maar uiteindelijk zullen de vakjes toch moeten worden ingevuld door de patiënt zelf: Welke symptomen neem ik waar, die op stress kunnen wijzen, aan welke kwalen lijd ik, welke elementen in mijn dagelijks leven storen mij, waarop reageer ik al te heftig en wat zou ik in mijn leven anders willen zien waaraan ik me voortdurend erger.

Tenslotte moet op basis van de antwoorden op deze vragen een therapie of een conclusie worden gebouwd, waarbij de waardenschaal niet kan worden hersteld zonder ook natuurgericht en mensvriendelijk te denken. Dat is niet altijd gemakkelijk en voor velen op het eerste gezicht dwaas en onmogelijk, maar vaak zit er niets anders op.

Zoek oplossingen

Men mag niet bij de pakken gaan zitten en er moet natuurgericht worden gedacht, want de natuur is volkomen logisch, de wetmatigheden die er door de schepping zijn ingelegd zijn perfect en ons lichaam en onze geest beantwoorden er volkomen aan. Velen zoeken de oplossing niet waar ze te vinden is. Soms zijn mensen ook wel bang, omdat de oplossing al te drastisch lijkt, zoals bijvoorbeeld een verhuis, het zoeken naar ander werk of het hanteren van een zogenaamd lagere levensstandaard. Kalmeerpillen, yoga, zelfs het beste natuurgeneesmiddel, van valeriaan tot Hypericum kunnen daar niets aan wijzigen: een essentiële en erg storende hinderpaal moet je uit de weg gaan of verwijderen. Als je onder grote stress leeft als gevolg van lawaaihinder van een dancing of een houtzagerij naast de deur, dan zal noch valium, noch valeriaan daar iets kunnen aan veranderen.

Individueel bekijken

Je moet de problemen realistisch bekijken en aanpakken. Daartoe kun je verschillende middelen en systemen combineren en het probleem langs verschillende kanten aanpakken en verschillende hulpmiddelen tegelijk inzetten. Er moet oorzaakgericht worden gehandeld en de echte problemen niet wegredeneren of maskeren met pilletjes. Wie het slachtoffer is van stress moet worden geholpen om zijn denkwijze aan te passen en moet worden begeleid in het vinden van de goede weg.

Je moet een soort wegwijzerfunctie uitzetten en hem of haar de verschillende mogelijkheden met de gevolgen onder ogen brengen. Uiteindelijk moet jijzelf de keuze maken op basis van duidelijke inzichten.

De patiënt moet behandeld worden als een volwaardig volwassen wezen dat zijn toekomst in handen moet (leren) nemen, zodat het welbevinden en het geluk uit die keuze kan voortkomen. Mensen die onder stress staan, zijn vaak niet meer in staat rustig en zelfstandig te denken, ze kunnen oorzaak en gevolg niet meer van elkaar onderscheiden.

Leef gezond en natuurlijk

Verder moet meer naar een natuurlijke leefwijze worden gestreefd, waarin een harmonisch evenwicht tussen denken, handelen, ontspannen en fysieke inspanning wordt gezocht. Beweging is een essentieel onderdeel van een goede gezondheid. We zijn gemaakt om ook fysieke prestaties te leveren. Je kan niet de hele dag in een stoel hangen en verwachten dat het lichaam gezond blijft. Hetzelfde met de voeding.

Junkfood, vet, zoet, calorierijk, vezelarm, vitaminearm en haastig happen: het kan niet goed zijn, dat weet iedereen. Hart- en vaatziekten, kanker, maag en darmproblemen steken meer dan ooit de kop op. Bovendien zitten zoveel mensen in een depressie.

De jacht naar geld, naar bezit, naar wat genoemd wordt modern comfort heeft veel mensen met de rug tegen de muur gezet. Ze hebben nog maar voor weinig andere dingen tijd dan voor hard werken om het geld bijeen te brengen om hun comfort te kunnen betalen. Ze hebben de harmonie met de natuur, zichzelf en de wereld verloren, ze kunnen niet meer normaal met anderen omgaan, ze komen in conflictsituaties terecht en worden ongelukkig, want de stress knaagt aan lijf en leden.

Minder comfort, maar meer gezondheid

Beter zou het zijn wat minder comfort na te jagen, minder standing te voeren en wat gelukkiger te zijn zonder stress. Het geluk kan trouwens niet worden afgemeten aan de glans van de wagen, of de oppervlakte van de voortuin, of de vliegafstand van de vakantie.

Je kan evengoed genieten en vooral gezonder en rijker terugkeren van een vakantie in eigen land. Met de kinderen op de fiets, zelf kokkerellen op de camping, of gewoon te voet door de Ardennen trekken. Het is een luxe voor wie de weldaad van deze keuze en beslissing begrijpt, toepast en ervaart. Het is ook veel goedkoper en dus minder stresserend.

Zich op de juiste wijze leren ontspannen, vreugde vinden in de natuur en in de anderen is een grote kunst die velen verleerd hebben. Tenslotte zijn er gelukkig heel wat natuurlijke hulpmiddelen om in stresssituaties te kunnen gebruiken. Ze kunnen best worden geïndividualiseerd door een ervaren natuurarts, dat betekent dat ook natuurlijke hulpmiddelen en medicijnen moeten worden afgesteld op de persoonlijkheid, en de specifieke oorzaken van de problemen van de patiënt zelf.

Maar het heft zelf in handen nemen en de problemen analyseren is een basis om de balans weer in evenwicht te brengen. Weten waar zijn grenzen liggen en zijn mogelijkheden niet overschatten, maar beslist ook niet onderschatten is de sleutel van een evenwichtig en gelukkig leven.

En natuurlijk kun je best een steuntje gebruiken van de natuur.

Dankzij Hypericum, een natuurlijk antidepressivum, zal de stress gemakkelijker van je afglijden.

Een tip: Hyperibell van Fytobell met CNK-bestelnummer: 2899-938 voor de apotheek.

Je kunt Hyperibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Op de natuur kun je rekenen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer