jun 4, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Werelddag zonder tabak: Hoe breek je met een levensgevaarlijke verslaving?

Naar jaarlijkse gewoonte werd dit weekend de werelddag zonder tabak gehouden. Dat gebeurt ieder jaar om de gevaren van tabak onder de aandacht te brengen. Niet zonder reden, want elk jaar sterven wereldwijd meer dan 30 miljoen mensen aan de gevolgen van tabak. Dat is een verschrikkelijk cijfer, maar te verklaren, als men weet wat tabak kan veroorzaken zowel bij rokers, als bij passief-rokers.

Een bevraging in ons land leerde dat meer dan zeventig percent van de Belgen niet wist dat tabak verantwoordelijk kan zijn voor COPD, een gevaarlijke maar blijkbaar onbekende longziekte, die jaarlijks in ons land alleen al verantwoordelijk is voor de dood van 3500 landgenoten, terwijl toch bijna tien percent van onze inwoners last heeft van COPD, (Chronische Obstructieve Pulmonaire Disease) een onomkeerbare en dodelijke longziekte. Meestal beperkt de kennis over de gevaren van tabak zich tot de associatie met longkanker, terwijl ook hart- en vaatziekten, slokdarmkanker, keel- en strottenhoofdkanker, tongkanker, maag- en darmkanker, pancreaskanker, blaaskanker, prostaatkanker en zelfs borstkanker bij vrouwen het gevolg kan zijn van roken, zowel actief als passief.

Tabak verwoest de gezondheid, dat is van langsom meer duidelijk. Het veroorzaakt veel meer dan longkanker alleen. Maar het is wel aartsmoeilijk om met die verslaving te breken. Xantipex helpt je daarbij om de rookhonger te stillen op een volkomen natuurlijke manier.

Vooral jongeren zijn van oordeel dat het een toevalstreffer is en dat longkanker ver af is. De tabaksindustrie speelt daar handig op in en associeert rookgedrag vooral met stoerheid, emancipatie, kracht en jeugd. Dat wordt er subtiel ingelepeld via commercials, films, feuilletons, evenementen, influencers, foto’s enz. Vooral in ontwikkelingslanden wordt het geassocieerd met welvaart, stoerheid, geldingsdrang en dat laatste geldt ook bij jonge vrouwen bij ons waar leerlingen op scholen onder groepsdruk toegeven aan een compleet verkeerd beeld van emancipatie en het ontwikkelen van een groepsgevoel.

Ipsos maakte in opdracht van Chiesi bekend welke desastreuse gevolgen roken kan hebben. Vaak wordt COPD te laat vastgesteld en het heeft permanente en onomkeerbare vernauwing van de luchtwegen tot gevolg. COPD is rampzalig en kan ook bij jongeren optreden. Door de nauwere luchtwegen ontstaat piepende ademhaling, kortademigheid, hoesten, slijmen enz.

Professor Dr. Janssens, pneumoloog van het UZ Leuven waarschuwt de jongeren (en de ouderen) dan ook voor tabaksgebruik: COPD is een vernietigende ziekte en volgens de WHO zelfs de derde doodsoorzaak ter wereld, maar jammer genoeg wordt ze gebagatelliseerd. Dat is allerminst gerechtvaardigd, want patiënten die last hebben van COPD behoren tot een zeer ernstige risicogroep voor wat betreft de coronapandemie. Toch moet tabak als de voornaamste risicofactor van COPD worden beschouwd en is er rechtstreeks aan gekoppeld, evengoed voor wat betreft de ontwikkeling, evolutie en sterfte.

Zowel Belgische artsen, oncologen en longspecialisten pleiten ervoor dat het gebruik van tabak verder zou ontmoedigd worden en dat alle vormen van promotie moet worden verboden, samen met het verbieden van de verkoop aan jongeren. Hoe jonger men er mee begint, hoe sneller de verslaving toeslaat en hoe moeilijker het wordt ervan af te komen. Op drie weken tijd is men verslaafd, omdat de aanmaak van endorfines in de hersenen (het feel-good-hormoon) wordt vervangen door het inademen van tabaksrook. De lichaamseigen endorfineaanmaak stopt en het organisme rekent op de aanvoer van nicotine. Vandaar de verslaving. Het is pas na weken stoppen met roken dat de eigen aanmaak van endorfines kan herpakken. Daardoor is stoppen aartsmoeilijk.

Je kan het lichaam helpen om die moeilijke periode te overbruggen. Daarvoor is Xantipex van Fytobell ontwikkeld (vroegere benaming Fumexit) omdat het inwerkt op de receptoren in het brein en er de rookhonger stilt. Het wordt je gemakkelijker gemaakt om te stoppen dankzij de plantenextracten in Xantipex, een compleet natuurlijk preparaat.

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Je kan het ook online bestellen via www.boverte.com of via www.almed.be. Maar belangrijk is niet te roken, er niet aan te beginnen en als je toch het slachtoffer bent van de verslaving, meteen te beslissen ermee te breken. Xantipex maakt het je gemakkelijker: een handige spray die je overal kan meenemen om de rookhonger te stillen, telkens je de drang voelt opkomen.

Zo ben je er toch spoediger van verlost!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer