apr 23, 2024 | Alle tips, Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Waarom is veel vlees eten, even riskant als roken?

Het is niet gemakkelijk om gezond te leven. Niet dat de meeste mensen dat niet zouden willen, maar omdat het ons zeer moeilijk, bijna onmogelijk wordt gemaakt. Het voedsel is gemanipuleerd, vooral om veel te verkopen, niet om ons te voeden en gezond te maken of te houden. De commercie heeft zich meester gemaakt van de voedselketen, zetten fabrikanten en leveranciers onder druk omwille van de prijzen zodat kwaliteit noch gezondheid primeren waardoor vooral ook veel boeren het niet meer zien zitten.

We worden langzaam vergiftigd door allerlei aroma’s, toevoegingen en zelfs giftige stoffen in onze voeding.

En dan zijn er nog de additieven, de aroma’s, de manipulaties met het voedsel, de onleesbare kleine lettertjes zogenaamd om ons toch te informeren en op die manier te ontsnappen aan de wettelijke verplichtingen. Het voedsel is geen voeding meer, maar een fabrieksproduct.

Vetten, suikers, ongeoorloofde toevoegsels. Denk aan het PCB-schandaal.

Waar is de controle?

Volgens een Gentse toxicoloog kan dat pas gebeuren als men het vetweefsel van elke patiënt gaat onderzoeken en dat ook in het bloed opspoort. Het zijn peperdure en langdurige controles en dus onuitvoerbaar. Trouwens PCB’s behoren tot een grote familie, de zogenaamde polyvinylderivaten, waar ook dioxines toe behoren. Het zijn koolwaterstoffen met een organische structuur en dus zeer gevaarlijk en kankerverwekkend. We beschouwen het totale gehalte als één groot geheel. En ondanks het feit dat er al zo vaak tegen gewaarschuwd werd, krijgen we toch dagelijks kleine, minieme dosissen zelfs binnen. Soms is die dosis iets groter zoals bij dit en vorige schandalen. Men ruikt het niet, smaakt en voelt het niet. Men weet het pas als het te laat is en dat kan over tien of twintig jaar komen, als de patiënt kanker krijgt.

Hoe gebeurt intoxicatie?

Dioxines en PCB’s hopen zich op in de organen met vetweefsel. Dat betekent dat de dosis elke dag vergroot, want er zitten zelfs dioxines in de lucht. Elk verbrandingsproces geeft een uitstoot van dioxines. Wie in de buurt van verbrandingsovens woont, heeft dus gelijk argwanend te zijn. Maar ook het verkeer stoot dioxines uit. En wie in het weekend eens duchtig gaat barbecueën mag er zeker van zijn dat zijn dioxine of PCB-gehalte toeneemt. Trouwens een van de grootste dioxineleveranciers is de sigaret.

Niet-rokers moeten zogenaamd hoffelijk blijven in de buurt van rokers en hen hun pleziertje gunnen, maar uiteindelijk krijgen ze door hun tolerantie PCB’s cadeau. Er werd aan de Gentse universiteit ooit een proef gedaan door de inhoud van één pakje per dag en dat gedurende drie maanden te analyseren. Wat daar in de teer terecht kwam, is onvoorstelbaar.

Onze longen hebben tot op zekere hoogte een filterend en recuperatievermogen, maar op een gegeven moment stopt dat en is de hoeveelheid te groot zodat ongeneeslijke ziekten ontstaan. Het is gewoon cancerogeen. Men ontdekte zo’n vieze troep in het labo dat alle studenten bij het zien ervan voor minstens drie weken stopten met roken. Een aantal is niet-roker gebleven.

Vlees even gevaarlijk als roken?

Je moet het gevaar van besmet vlees ook niet onderschatten. Bezoek maar eens een vleesfabriek. We werden zelf ooit geconfronteerd met een schandaal waarbij een aantal koeien met hun poten omhoog dood lagen in de wei. Een aantal kroop nog min of meer rond. Die werden naar het slachthuis gebracht en je moet er niet aan twijfelen dat ze ook in de consumptieketting zijn beland. Je zou schrikken van alles wat er in vlees zit, vooral in verwerkte vleeswaren. Die producten zijn meestal veel te vet en het vet is van een gevaarlijke kwaliteit.

Beschermd vergif

Er is nog niets verbeterd. Jaren geleden waren er ook al problemen met antibiotica. Er werd gebruik van gemaakt voor de vee kweek alsof het melkkoeken waren. Aan de universiteit werd op een gegeven moment zelfs melk binnengebracht waar helemaal geen yoghurt meer kon van worden gemaakt, gewoon omdat gisting uitgesloten was vanwege te hoge doses antibiotica. Dat zou op eenvoudige wijze getraceerd kunnen worden door kleurstof toe te voegen aan antibiotica, maar dat wil men niet, Er hangt te veel geld aan vast, te veel belangengroepen, te veel sjoemelaars die van hogerhand beschermd werden.

En wat kunnen we dan zelf doen?

Kieskeurig zijn bij het uitzoeken van voedsel, liefst van biologische oorsprong en liever plantaardig dan veel vlees waarvan men de herkomst niet kan kennen.

En uiteraard stoppen met roken, dat is levensgevaarlijk want giftig. Niet gemakkelijk, maar je kunt rekenen op hulp uit de natuur: een preparaat dat de zin om te roken afblokt.

Een tip: Een natuurlijke mondspray: Xantipex van Fytobell.

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kunt Xantipex van Fytobell ook online bestellen via www.boverte.com of www.fytobell.be.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer