apr 8, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Wat doet tabak met je lichaam?

De ruzie tussen rokers en niet-rokers is zo’n beetje geluwd, vooral omdat fervente rokers, met het ouder worden ook gaan inzien dat het hoe dan ook nadelig is te roken. Bovendien heeft de wetgever de jongste jaren een aantal beslissingen genomen waardoor discussies geen zin meer hebben. Velen hebben trouwens familieleden of vrienden zien wegvallen als gevolg van de nadelen van tabak. Je kan er dus niet omheen. Dat neemt niet weg dat desondanks toch veel jongeren beginnen met roken. De leeftijd waarop men begint, start van langsom vroeger. Iedereen weet zo langzamerhand wel dat het nadelig is voor de gezondheid, iedereen weet ook dat het een belangrijke economische sector is die in ons land ook duizenden mensen tewerk stelt, iedereen weet ook dat de nadelige effecten van tabak jaarlijks het leven kost van duizenden landgenoten en ook dat het de maatschappij miljarden kost aan ziektegelden en verzekeringen. Toch is het voor sommigen moeilijk om er komaf mee te maken. Voor jongeren is de motivering sowieso kleiner, hun gezondheid is nog perfect en op die leeftijd heb je geen vrienden die wegvallen omwille van de schadelijke gevolgen: longkanker, blaaskanker, maagdarmkanker en hartinfarct. De echte roker klaagt wel over de nadelige gevolgen van het roken, maar vindt toch altijd wel een formulering om zijn schadelijke gewoonten goed of half goed te praten, terwijl anderen zich schrap zetten tegen de informatie die door drukkingsgroepen bij de antirookcampagnes wordt verspreid.

En toch is roken schadelijk, zowel op korte als op lange termijn. Roken bekort het leven en kan het leven voor een belangrijk deel verbrodden en dat van anderen ook. Als niet-roker voortdurend in tabaksrook moeten doorbrengen is geen pretje. Wat kan je eraan doen? Want er zijn ook talrijke patiënten die overtuigd zijn van de schadelijkheid van tabak, maar die de moed of het doorzettingsvermogen missen om er mee te breken. Daar zijn tegenwoordig wel heel wat hulpmiddelen voor.

Verdubbeling van risico

Roken is gevaarlijk. Dat is al voldoende bewezen. Er is natuurlijk een relatie tussen het sterfterisico en het sigarettenverbruik, maar tabaksverbruik is altijd nadelig. Voor de matige roker is er ongeveer een verdubbeling van het sterfterisico in vergelijking met de doorsnee-niet-roker, terwijl voor de zware roker dat risico het viervoudige is als van de niet-roker. Enorm! En toch zijn er nog altijd allerlei foefjes die moeten dienen om patiënten met een zwak karakter of zij die geen zin hebben om te stoppen en lak hebben aan de gevolgen, als hulp te dienen bij hun argumentatie. Wie roken verdedigt, heeft geen enkel “wetenschappelijk been” om op te staan. Zoveel is duidelijk.

Men begint vaak te roken om erbij te horen, stoer te doen, volwassener te lijken. Deze drogredenen belasten ten zeerste je gezondheid.

Waarom begint men te roken?

Over het waarom van het roken zijn talrijke diepgaande sociale en psychologische studies gemaakt. Er zijn dan ook verschillende theorieën in omloop. Men neemt aan dat de motieven voor het roken dikwijls een fundament vinden in de vroege jeugd, waar men uit nieuwsgierigheid het experiment waagde en verder tegenover vrienden of vriendinnen stoer en volwassen wou doen. Meestal begint men met het eerste trekje rond de leeftijd van twaalf tot veertien jaar. Als de leeftijd vordert, komen er psychosociale motieven voor in de plaats. Men doet het omdat de groep het doet, omdat het een zekere stijl geeft, een schijn van activiteit, uiteindelijk een gewoonte met een zekere flair. De reclame speelt daar trouwens handig op in.

Hoe komt het trouwens dat sommige merken wel en andere geen of toch veel minder succes hebben. Tabak is tabak en zo enorm verschillend smaken sigaretten ook weer niet. Nadien komt er een zekere kalmerende of stimulerende en prikkelend effect bij. Denk maar aan de student die niet kan blokken zonder zijn pakje sigaretten in de buurt en die als hij ’s avonds zonder valt, een paar uur op de dool gaat in de studentenstad, tot hij zijn geliefkoosd merk heeft gevonden. Uiteindelijk blijken psychologen het toch eens te zijn over volgende motieven:

  • Men wil zich een air geven en er volwassen uit zien.
  • Men wil zich niet apart opstellen, tegenover vriendjes.
  • Men wil zijn nieuwsgierigheid bevredigen.
  • Men verzet zich tegen het rookverbod en de goede raad van ouders en opvoeders, men wil zowat anti-autoritair doen.
  • Men verwacht een aangenaam en ontspannen gevoel.
  • Men wil als meisje een zekere emancipatie al rokend verwerven. Uiteindelijk heeft de gewoonte van het roken meegebracht dat het bij velen tot een geconditioneerde reflex is geëvolueerd. Ze kunnen bepaalde handelingen werkelijk niet meer stellen zonder de broodnodige sigaret tussen de vingers.

Welke gevaarlijke stoffen?

In tabaksrook zijn het voornamelijk de nicotine, het koolmonoxide, de kankerverwekkende stoffen en de prikkelende stoffen die gevaarlijk zijn. Er zitten meer dan 400 bekende toxische stoffen in tabaksrook. De bekendste is wel nicotine, die een zeer uiteenlopende uitwerking heeft op het organisme al naargelang van de opgenomen hoeveelheid. Ook de diepte van de inhalatie speelt een rol bij de schadelijkheid. Afhankelijk van de soort sigaretten wordt gemiddeld per sigaret 1 tot 4 mg nicotine opgenomen. Nicotine werkt voornamelijk in op het zenuwstelsel. Het is een surrogaat voor endorfine, het feel-good hormoon. Omdat door roken de endorfine het laat afweten, komt nicotine in de plaats. Men kan uiteindelijk niet meer zonder.

Men krijgt door lage doses eerst een stimulering van ademhaling, maagwerking, maar nadien bevorderen ze braken, diarree, een hypersecretie in het maagdarmkanaal, wordt het hartritme verhoogd en komt een zenuwprikkeling tot stand. Daarop wordt ook de bloeddruk verhoogd en vermindert de doorbloeding in de perifere bloedvaten. Bij patiënten met een gebrekkige of gestoorde bloedsomloop heeft nicotine een zeer nadelige werking. Vooral bij patiënten met een vernauwing van de perifere bloedvaten. Door zijn inwerking op het zenuwstelsel kan een situatie als van verslaving ontstaan. Vandaar dat wanneer de patiënt nicotine inneemt (pleisters of kauwgom), de rookhonger vermindert en het laten van tabak gemakkelijker zal gaan. Nicotine heeft ook een effect op het centrale zenuwstelsel, wat verklaart waarom sommigen wanneer ze te veel hebben gerookt, moeilijkheden hebben bij het inslapen. Verder bevat tabak koolmonoxide waardoor het zuurstofgehalte van bloed en longen uiteraard vermindert. Dat zal vooral nadelig aangevoeld worden door sportlui en door patiënten die al ademhalingsstoornissen hebben. De prikkelende stoffen waaronder fenolen en formol veroorzaken precies de roodheid van de keel en de luchtpijptakken. De luchtwegen geraken daardoor ook gemakkelijker ontstoken. Het trilhaarepitheel wordt ook in zijn werking geremd en vanaf twintig sigaretten per dag wordt deze functie compleet verlamd. Op die manier worden stof en vuil niet meer automatisch naar buiten gewerkt, waardoor gemakkelijker ontstekingen van luchtwegen optreden. Deze prikkelende stoffen veroorzaken ook cel beschadiging en lijden tot prikkelhoest.

En een belangrijk detail: wie besmet wordt met corona en een roker was, loopt dubbel gevaar in het ziekenhuis terecht te komen en op de spoedafdeling te belanden.

Er is dus nu alle gelegenheid en een grondige reden om te stoppen, nu het kan. Het zal je veel geld besparen en ook jaren aan je leven toevoegen

Een tip: Xantipex van Fytobell.

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Op die manier heb je trouwens ook minder kans op een coronabesmetting.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De natuur: het beste antidepressivum

Voel je je een beetje depri? Kies dan bij voorkeur een ander moment om dat te worden. Dat klinkt ongeloofwaardig en eigenlijk een beetje belachelijk, want feit is dat je niet gedeprimeerd kan worden op commando en dat je het tijdstip uiteraard zelf niet kunt kiezen....

Lees meer

Ook je huid neemt giftige stoffen op

Als je een huis koopt, moet het eerst onderzocht worden op schadelijke stoffen. De grond moet gecontroleerd worden op verontreiniging en desnoods worden afgevoerd, vervangen en uiteindelijk worden gezuiverd. Als er asbest wordt in aangetroffen, ben je verplicht de...

Lees meer