okt 20, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Onze immuniteit heeft een goed geheugen

Van ons immuunsysteem en de reacties op vreemde of zelfs lichaamsvriendelijke stoffen weten we nog lang niet alles. Zo kun je jarenlang geen hinder ondervinden van schaaldieren en plots als je al een gevorderde leeftijd hebt bereikt, slaat het toe: dikke lippen, een gezwollen tong, moeite om te slikken.

Vermijd zoveel mogelijk vreemde stoffen die op allerlei manieren het lichaam kunnen binnen komen. De natuur heeft het allemaal zo perfect mogelijk voorzien, maar de mens heeft intussen wel veel verbrod. Zoek de ellende niet op, dan zal de ellende ook jou gerust laten.

De immuniteit is een mirakel van ons lichaam. Jammer genoeg gedragen we ons, alsof we er van alles kunnen op loslaten. Niet altijd treedt overgevoeligheid zo bliksemsnel op. De verschijnselen kunnen zich ook met vertraging openbaren en dat heeft Arthus aangetoond.

Hij bracht namelijk eenmaal per week een konijn in contact met paardenserum, dat hij via een injectie onderhuids toediende. De eerste drie keren gebeurde er helemaal niets, maar de volgende drie injecties begonnen pijn te doen, veroorzaakten een rood uitziende ontsteking en een lokale zwelling. Een kleine dag na de injectie kreeg het konijn hier al last van. Na een week trad er versterf van weefsels op in de omgeving van de injectie zowel de opperhuid als de onderhuidse weefsellagen stierven af.

Afsterven van weefsel

De medische wetenschap begint langzaam te begrijpen wat er precies gebeurde. Tijdens de eerste injecties maakte het lichaam antistoffen aan, de zogenaamde precipitinen, familie van de immunoglobulinen G en M. Ze binden zich aan een ander eiwitbestanddeel van het bloedplasma: het complement. Als er nu nieuwe antigenen binnenkomen gaan de antistoffen er een binding mee aan. Deze complexe oplossing slaat neer in de kleinste vertakkingen van de bloedsomloop, de kleine haarvaten, waardoor ze worden afgesloten.

Op de duur is er zoveel precipitaat aanwezig na herhaaldelijke injecties, dat de bloedvoorziening naar het kwestieuze deel wordt belemmerd en zelfs afgesloten. Het weefsel sterft af omdat het geen zuurstof meer krijgt. Veel artsen houden hun hart vast wat er gaat gebeuren na de zoveelste booster die door de overheid wordt aanbevolen. Er zijn al cardiologen die ervoor waarschuwen.

Beroepsziekte

Deze fenomenen van Arthus, zoals ze genoemd worden, komen behoorlijk vaak voor als beroepsziekte. Ze worden meestal genoemd naar het beroep dat typisch is voor het fenomeen. Landbouwerslong zal zich uiteraard vooral onder landbouwers openbaren. Zo ziet men dat een boer een aanval kan krijgen een uur of acht nadat hij het hooi heeft bewerkt. In dit geval is een schimmel in het hooi het verantwoordelijke allergeen.

Bagassose is ook een longziekte die frequent voorkomt onder arbeiders op suikerplantages. Ook dit probleem wordt veroorzaakt door een schimmel.

Maar ook andere beroepen kennen hun typisch allergische reflexen volgens Arthus: kaasmakers, champignonkwekers, paprikasnijders, want deze patiënten kunnen soms zeer astmatische reacties krijgen tijdens of na hun werk.

Zelfs de hobby

Niet enkel het beroep kan verantwoordelijk zijn, ook de hobby, want schimmels in duivenhokken kan onder duivenmelkers de zogenaamde duivenmelkerslong veroorzaken.

Ook medicijnen kunnen het syndroom van Arthus veroorzaken. Zo zijn er bepaalde hormonale preparaten die onder vorm van een poeder moeten opgesnoven worden. Bij sommige patiënten treedt na het snuiven een soortgelijke allergische longaandoening op als gevolg van het allergeen dat een soortvreemd eiwit is, dat afkomstig is van de dieren waaruit het hormoon werd gewonnen.

Als de patiënt telkens weer contact blijft hebben met dit allergeen, dan kan op de duur een fibrose, een blijvende bindweefselaandoening ontstaan in de longen, wat het ademen bij deze patiënten kan bemoeilijken.

Ook bij tetanusinjectie

Al deze problemen kunnen zich ook voordoen als serum van een dier wordt binnengebracht in het lichaam van een persoon of dier dat vreemd is aan de donor. Omdat dit een vreemdsoortig lichaam is, wordt dit aangeduid als heteroloog. Men ziet dit soort problemen niet zelden optreden na een anti-tetanusinjectie op basis van een serum afkomstig van paarden die tegen tetanus werden geïmmuniseerd.

Ook hier kan een vroege anafylactische shock optreden bij personen die al eerder in contact kwamen met dierlijk serum. Een enkele keer is dit ook het geval bij mensen die nog niet in contact zijn gekomen met dierlijk serum, wel allergisch zijn, maar bij wie het allergeen niet kon worden geïdentificeerd. Meestal treedt het verschijnsel meteen na de injectie op, maar het kan ook met een kleine vertraging komen en ongeveer een uur nadat de patiënt zijn injectie heeft gehad.

De zieke krijgt een klamme, bleke huid, een zeer lage bloeddruk, een kleine haast nauwelijks voelbare snelle pols, terwijl de patiënt het slachtoffer wordt van een acute malaise, zich helemaal ziek voelt worden, niet kan blijven zitten, niet kan blijven staan, erg onrustig wordt en soms bewusteloos kan vallen. Als er hart- en vaatcollaps optreedt dan kan de dood snel volgen. Als men niet meteen ingrijpt kan dat fataal zijn. De geneeskunde houdt er rekening mee dat 1 op elke 100.000 injecties een anafylactische shock kan geven. Vandaar dat verschillende zelfhulpgroepen, maar ook een steeds groeiend aantal artsen tegenstanders worden van stelselmatig inenten van grote bevolkingsgroepen en vooral ook tegen problemen die al lang niet meer bestaan. Een inenting is altijd het binnenbrengen in het lichaam van een soort vreemd eiwit en daarop kan het lichaam heel defensief reageren.

Vreemd eiwit

Maar er kan ook een echte serumziekte optreden, maar dan veel later na het toedienen van een injectie met een soortvreemd eiwit. Dat kan drie tot zes dagen zijn bij mensen die al eerder werden ingespoten en zeven tot twaalf dagen bij patiënten die nooit eerder met een vreemd eiwit in contact kwamen. Het is geen pretje om plots koorts te krijgen, rillingen, netelroos of urticaria op de huid, zwellingen van de lymfeklieren en pijn in de gewrichten. Het gebeurt zelfs dat de nieren worden aangetast.

Het mechanisme was weer gelijkaardig, want de globulinen of immunologische eiwitverbindingen veroorzaakten in het lichaam van de gastheer, circulerende antilichamen. Als ze in voldoende mate aanwezig zijn (meestal na de achtste dag) binden ze zich aan de dan in het lichaam aanwezige vreemde serumglobulinen.

De eiwitcomplexen die hierdoor gevormd worden slaan neer in de kleinste vertakkingen van de bloedvaten, net zoals gebeurt bij het verschijnsel van Arthus. Is het organisme al eerder in contact gekomen met heteroloog serum, dan worden de antilichamen veel sneller gevormd. De ziekteverschijnselen berusten op een anafylactische reactie.

Eigenlijk heeft men van het serum alleen de gammaglobulinen nodig, omdat hierin de gewenste antistoffen zich bevinden die de patiënt tegen tetanus moeten beschermen. Als men zoveel mogelijk vreemde eiwitten uit het serum verwijdert, verkleint ook de kans op een allergische reflex. Tegenwoordig is het immuun-serum dan ook veel zuiverder dan vroeger, zodat men veel minder kans heeft op Arthusachtige reacties van de patiënt.

Maar men weet nog lang niet alles.

Door de vaccinindustrie wordt nu gewerkt met boodschappers, de zogenaamde mRNA. Niet iedereen onder de artsen is er gerust in. Men weet nog niet genoeg over de reacties, de testperiode is te kort en de reacties op lange termijn kent men helemaal niet. Zelfs specialisten cardiologen, immunologen houden hun hart vast.

Wat is beter? Als men een natuurlijke immuniteit kan opbouwen zonder schade aan het lichaam te veroorzaken is dat vanzelfsprekend het beste.

Die immuniteit kun je versterken door kinderen van jongsaf met allerlei stoffen in contact te laten komen. Kinderen die op de hoeve of op het platteland opgroeien zijn in het voordeel: ze hebben minder last van allergieën.

Ook de voeding doet er toe! Gelukkig kun je de immuniteit versterken door de darmflora te verzorgen en door gebruik te maken van natuurlijke middelen die de immuniteit versterken.

Een tip: denk aan Digesbiose van Fytobell met miljarden goede bacteriën.

Je vindt Digesbiose in de apotheek met CNK-bestelnummer: 1752-278.

Of je kunt Digesbiose van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Zo riskeer je beslist minder kans op een gestoorde immuniteit en allergische reacties, ook in de herfst.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde