jan 18, 2022 | Alle tips, Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Waarom is gevarieerd eten van belang?

Elk onderzoek wijst het uit: gevarieerd en gezond eten is van essentieel belang voor ons welbevinden en voor het goed functioneren van alle organen, zodat we tot op hoge leeftijd perfect kunnen doorgaan en ons goed voelen. Sinds de ontdekking van “vitamines” is aangetoond dat als er tekorten zijn het leven in gevaar komt. De eerste kennismaking daarmee deden de zeelui toen ze in het zog van Christoffel Columbus de plas overstaken. Ze werden ziek door gebrek aan vitamines. Maar sindsdien weten we meer: er zijn zowel vitamines, maar ook mineralen, en oligo-elementen, spoor-elementen die even belangrijk zijn.

Jodium is essentieel

De belangrijkste spoorelementen zijn jodium en selenium en die komen in andere voedingsmiddelen amper voor. Jodium speelt een heel grote rol bij de aanmaak van schildklierhormonen. Deze leveren een belangrijke bijdrage tot de groei van het lichaam en ook van de hersenen. Maar groeihormonen blijken een heel leven lang van belang te zijn. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Belgen een tekort vertoont aan jodium. Zeezout kan dat tekort niet aanvullen. Dat vind je enkel in absorbeerbare vorm in zeewieren, in kelp dus en in vis. Als zwangere vrouwen een tekort aan jodium vertonen, kan dat aanleiding geven tot een miskraam. Als kleine kinderen te weinig jodium naar binnen krijgen, kan dat leiden tot een verminderde groei van de hersenen en tot geestelijke achterstand.

Vitamines en mineralen zijn van groot belang voor onze gezondheid. Een gevarieerde voeding met voldoende vitamine D en Omega-3 vetzuren is daarom essentieel.

Je kan al merken dat sommige mensen een tekort aan jodium hebben als de schildklier opzet. Ze krijgen dan een opgezette krop op de keel. Tweemaal per week vis eten is dan ook van belang om het tekort aan jodium op te vangen. Vergeet ook niet dat de wijze van klaar maken van de vis van belang is voor de hoeveelheid jodium die overblijft. Als je vis kookt gaat een belangrijk hoeveelheid over in het kookwater, dat meestal wordt weggegoten. Bakken of stomen is de beste oplossing. Ook rauwe vis bevat veel jodium zoals sardines en makreel en haring. Met sardientjes heeft men nog het voordeel dat ook de kleinere graten worden opgegeten, wat het mogelijk maakt dat het lichaam beschikt over gemakkelijk absorbeerbare kalk.

Selenium als antioxidant

Een ander mineraal dat goed vertegenwoordigd is in zeevis is selenium, een antioxidant die de cel beschermt tegen vrije radicalen. Selenium speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem bij de opbouw van de afweer. Ook voor de voortplanting is selenium van wezenlijk belang. Tekorten geven aanleiding tot het ontstaan van hartziekten en spierzwakte. Voldoende inname van selenium helpt zowel kanker als hart- en vaatziekten voorkomen. Dagelijks zou ongeveer 70 microgram moeten worden opgenomen. Groenten en fruit zijn geen grote leveranciers, aangezien seleen aan eiwit gebonden is. Vlees en vis zijn dus grote leveranciers. Graan bevat wel selenium, want koren is een eiwitbron. Door raffineren gaat een groot gedeelte verloren. Enkel wie volkorenproducten gebruikt, kan over voldoende selenium beschikken. Vis kan dan een goede aanvullende bron zijn.

Vitamines uit de B-groep

Naast vlees en zuivel is vis ook een belangrijke leverancier van bepaalde wateroplosbare vitamines: B12 en B6. Vette vis is ook een goede bron voor de vet oplosbare vitamines zoals A en D. Bekend is trouwens de levertraan, een product dat met dichtgeknepen neus en vol afschuw werd genuttigd in de jaren vijftig en zestig en sedertdien ten onrechte wat in onbruik is geraakt. Maar het heeft in elk geval veel kinderen behoed tegen rachitis, de Engelse ziekte, en heel wat huidaandoeningen. Door de vitamine D kunnen zowel calcium als fosfor uit het voedsel worden opgenomen, vandaar dat ze voor een sterk skelet kunnen zorgen. En dat was precies wat ontbrak bij kinderen met de Engelse ziekte. Vandaar ook dat men hen zonnebaden voorschreef omdat onder invloed van UV-licht vitamine D in de huid wordt gevormd.

Immuniteit en menopauze

Vrouwen in de menopauze die bedreigd worden met osteoporose moeten een voorzichtig en verstandig zonnebad niet uit de weg gaan en ze vinden uiteraard ook een goede aanvulling van de reserve vitamine D in het tweemaal per week eten van zeevis. Naast vette zeevis, zoals makreel, paling, haring, zalm en heilbot zijn ook roomboter en eieren leverancier van vitamine D.

Maar het zou een goed idee zijn om opnieuw het gebruik van levertraan te overwegen om op die manier de tekorten van vitamine D aan te vullen en op te vangen. Dat is in deze Covidperiode geen overbodige luxe.

Zelfs vanaf de aanvang van de pandemie werd vastgesteld dat alle patiënten op de intensive care in de ziekenhuizen een tekort hadden aan vitamine D. Ons voedsel is verarmd, we eten onvoldoende vis, want vanaf de jaren tachtig en negentig heeft men iedereen bang gemaakt voor de consumptie van vis. Die was zogenaamd vervuild met zware metalen. Het klopt natuurlijk als je gaat voor vis die uit sommige rivieren komt. Intussen is de vervuiling van het water verminderd en de vis dus veiliger geworden om te eten. Vooral als je vette zeevis kiest, is dat risico fel minder. Het is even gevaarlijk om te kiezen voor kweekvis omdat in de visfarms, die weliswaar in grote waterpartijen worden gekweekt, het voedsel vaak schadelijke stoffen bevat zoals antibiotica waarop weinig of geen controles worden uitgevoerd. Als je gaat voor milieuvriendelijk vissen en de soorten vis uitzoekt die in de zee of de oceaan gevist zijn, is dat risico beperkt. Vette zeevis zoals haring, makreel, sardines en zalm zijn daarom uitstekende bronnen van vitamine D. En… we hebben het nodig.

Minder diabetes en aandoeningen van de luchtwegen

Vis heeft nog meer voordelen. Vissers hebben geen astma. Dat kan natuurlijk enerzijds verklaard worden door het feit dat ze op zee minder in contact komen met allergenen. Er is geen stuifmeel op zee, tenzij de wind van over land komt. Anderzijds blijkt het aparte dieet van vissers er voor iets tussen te zitten. Eskimo’s bijvoorbeeld kennen niet alleen geen astma, ook bronchitis en andere chronische longaandoeningen, zelfs longemfyseem is hen in hoge mate vreemd. Het studiemateriaal is te beperkend om er volwaardige conclusies uit te kunnen trekken, want de complete levenswijze moet mee in rekening worden gebracht.

Zo is het rookgedrag van een Eskimo niet dezelfde als dat van een Deen en een Rotterdammer. Industrielucht speelt natuurlijk ook mee bij het ontstaan van longaandoeningen, zelfs oorontstekingen komen meer voor in gebieden met hoge luchtvervuiling.

In elk geval hebben Omega 3-vetzuren een invloed op het metabolisme van de prostaglandines en het immuunsysteem. Daardoor kunnen ontstekingen worden geremd of voorkomen. Dat verklaart misschien ook wel dat bij Eskimo’s minder reuma en multiple sclerose voorkomt. Zelfs suikerziekte heeft een goede prognose bij viseters, want de kans op glucose intolerantie is 2,5 maal kleiner dan bij niet-viseters.

In elk geval lijkt het er op dat vis een beschermend effect heeft ter hoogte van de celmembranen, waar ze een hogere vloeibaarheid realiseren, zodat ze ook gevoeliger zijn voor de werking van insuline. Daardoor kunnen de bloedsuikerwaarden binnen normale grenzen worden gehouden. Onrechtstreeks heeft vis dan ook een invloed op de kwaliteit van het visuele waarnemingsvermogen: de ogen functioneren beter. Niet enkel vanwege de vitamines A, maar ook door de verminderde glucosewaarden in het bloed. Suikerziekte heeft trouwens een minder goede reactie t.a.v. de kwaliteit van het zien.

Daarmee is het duidelijk dat de natuur alles voorzien heeft om ons gezond te houden tot op hoge leeftijd. Mineralen, vitamines, eiwitten en gezonde vetten spelen daarin een essentiële rol.

Maar vooral in deze tijd zijn zowel de Omega-3 vetzuren als de vitamine D primordiaal.

Bij tekort kan je ook voorzien in een goed supplement.

Een tip: Vitamine D van Fytobell en Omega-3 visolie van Nutribell.

Vitamine D van Fytobell heeft CNK-bestelnummer: 3091-527.

Omega-3 visolie van Nutribell heeft CNK-bestelnummer: 2751-485.

Of je kan zowel Vitamine D van Fytobell als Omega-3 visolie van Nutribell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Je gezondheid zal er met sprongen veiliger op worden!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde