mrt 9, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Slecht gebit leidt tot slechte gezondheid

Van de wieg tot het graf worden we opgevolgd. Alles is in kaart gebracht, de middelen die iemand neemt, de artsen die worden bezocht, de kwalen waarvoor je wordt behandeld. De wet op de privacy is er alleen voor de kleintjes, niet voor de overheid en voor de groten. Dat heeft zijn goede kanten, dat heeft ook zijn risico’s. Kijk naar Engeland, waar op een bepaald ogenblik beslist werd wie nog een niertransplantatie mocht krijgen en wie niet.

Bijna de helft van de kinderen heeft een slecht melkgebit en ruim veertig percent heeft op zeer jonge leeftijd al een ongezond definitief gebit. Door slechte tanden kunnen allerlei ziekten ontstaan. Goede verzorging is van levensbelang voor de gezondheid.

Ook bij ons heeft dat gevolgen. Vroeger werd de schooljeugd verplicht elk jaar een thoraxscopie te ondergaan. Later werd dat een longfoto RX om het risico op TBC uit te sluiten. Tot men tot de conclusie kwam dat de risico’s door de jaarlijkse verplichte bestraling groter waren dan de kans op TBC. Zo gaat het altijd. Denk ook aan de risico’s van antibiotica die voorgeschreven worden als snoepjes, terwijl nu daardoor de ziekenhuisbacterie niet meer in te tomen is.

Goede kanten ook

Maar ongetwijfeld zijn er ook goede kanten: denk aan het jaarlijks tandonderzoek. Daardoor is het risico veel kleiner om op middelbare of latere leeftijd een beroep te moeten doen op tandprothesen of implantanten.

Tandonderzoek bij de schooljeugd is dus een goede zaak, maar daardoor komt ook aan het licht dat het niet zo goed gesteld is met het gebit van de schooljeugd. Junkfood, suikerhoudende frisdranken, tabak en zelfs cannabis zijn er niet vreemd aan. Daaruit blijkt ook nog maar eens het enorme belang van het darmmicrobioom om het tandvlees gezond te houden.

Datzelfde medische schooltoezicht toont ook aan dat de algemene gezondheid van de schooljeugd er niet op vooruit gaat in vele opzichten. Ongezonde voeding, gebrek aan essentiële nutriënten, antioxidanten, vezels, vitamines, en vooral ook het binnen zitten en gebrek aan fysieke beweging moeten dringend worden aangepakt en gecorrigeerd.

Ongezonde jeugd

Het medisch schooltoezicht is nog nooit zo uitgebreid geweest, de medische preventiemogelijkheden nog nooit zo omvangrijk, maar toch blijkt de gezondheid van de schooljeugd er niet op vooruit te gaan. Veel kinderen hebben last van tandcariës, ondanks alle voorlichtingscampagnes voor goed tandenpoetsen en het gebruik van suikervrije snoep. Vlaamse kinderen hebben blijkbaar al op zeer jonge leeftijd gaatjes in de tanden. Dat is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek.

Klassenprobleem

Je zou denken dat de gezondheid van het gebit erop vooruitgaat, omdat veel meer dan vroeger het accent ligt op preventie en tijdige ontdekking van problemen, ook via schoolonderzoek. Maar toch moet worden vastgesteld dat minder dan de helft van de zevenjarige kinderen in Vlaanderen nog een gaaf melkgebit heeft. Erger nog: op tienjarige leeftijd heeft één op drie kinderen al tandbederf van het blijvend gebit.

Opvallend hierbij is dat het tandbederf bij kinderen uit sociaal lagere klassen driemaal hoger is dan bij hun leeftijdgenoten uit hogere sociale klassen. De cijfers komen uit een doctoraatsstudie. De campagne van de Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden richt zich daarom op preventie en voorlichting in de Vlaamse basisscholen. Het bekende motto “Hoera, geen gaatjes” wil de jongeren op een speelse manier informeren over alle dagelijkse aspecten van mondhygiëne.

De Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden is een afdeling van de wetenschappelijke vereniging van tandartsen en heeft zich tot doel gesteld de verschillende preventieadviezen rond mondgezondheid, wetenschappelijk uit te bouwen en in een goed gestructureerd advies aan de Vlaamse bevolking voor te stellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven en de Vrije Universiteit van Brussel.

Aangetast gebit

Het gaat niet goed met het gebit van de Vlaamse kinderen. Bij één op tien kinderen is het blijvende gebit op zevenjarige leeftijd al aangetast. De tanden zijn op dat ogenblik nog maar één jaar oud. Met de melktanden is het nog dramatischer gesteld. Slechts 44 procent van de zevenjarigen in Vlaanderen heeft een gaaf melkgebit. Op tienjarige leeftijd is het aantal al gedaald naar 34 procent.

Er schort niet alleen wat met de preventieve mondhygiëne, maar ook de verzorgende mondhygiëne blijkt problematisch: op zevenjarige leeftijd wordt slechts 43 procent van de aangetaste melktanden verzorgd terwijl op tienjarige leeftijd slechts 65 procent van alle cariës in het blijvend gebit wordt behandeld.

Erg is dat een groot deel van de ongelijkheid in de mondgezondheid terug te brengen is tot sociale ongelijkheid. De gemiddelde aantasting van het melkgebit bij zevenjarigen is in Vlaanderen driemaal hoger bij kinderen uit sociaal lagere klassen dan bij leeftijdgenoten uit hogere sociale klassen. Er zijn ook 2,5 meer cariësvrije kinderen in hogere sociale klassen. Bovendien blijkt dat sociale achtergrond in combinatie met ongunstig gezondheidsgedrag een negatief cumulatief effect heeft op de mondgezondheid.

Overal in Vlaanderen

Opvallend is ook dat tandbederf in Vlaanderen geografische verschillen vertoont. In Limburg is de situatie het slechtst: daar heeft slechts 37 procent van de zevenjarigen een gaaf gebit. West-Vlaanderen kan de beste cijfers voorleggen: Eén op twee zevenjarige West-Vlamingen heeft nog gezonde tanden.

De Vlaamse Werkgroep voor Gezonde Tanden grijpt de wetenschappelijke studie aan om aan preventie te doen voor alle Vlaamse kinderen van zes tot twaalf jaar. Men wil dat de schooljeugd bekend wordt met begrippen als tandbederf, gezonde voeding, fluoride, mondhygiëne en een bezoek aan de tandarts en hoe vanaf de jeugdige leeftijd al kan gewerkt worden aan een gezond gebit dat een leven lang moet meegaan. Want de gezondheid van het gebit weerspiegelt de gehele gezondheid.

Goede preventie van levensbelang

Gezonde tanden zijn de basis van een goede algemene gezondheid. Goed kauwen is van vitaal belang voor een goede spijsvertering. Men ziet vaak dat andere ziekten zoals darmkwalen, maagproblemen, leverproblemen en zelfs hart- en vaatziekten een logisch gevolg zijn van een slecht gebit en een slechte voedingscultuur.

Personen met een slecht gebit geven ook minder om hun gezondheid, zetten er zich minder actief voor in. Ze snoepen meer, gebruiken veel suiker en suikerhoudende frisdranken, eten weinig vezels, hebben geen grondige kauwgewoonte en een slechte tandverzorging: slecht of niet poetsen, te weinig wisselen van tandenborstel en geen gebruik maken van beschermende tandpasta’s.

Ze brengen ook te weinig een bezoek aan de tandarts. En veel ouders weten niet dat ook een melkgebit goed moet worden onderhouden, want een slecht definitief gebit is vaak het logische gevolg van een ongezond melkgebit.

Daarom regelmatig bezoek aan de tandarts: meer fruit en harde groenten eten, appels en noten snoepen in de plaats van bonbons en chocolade, liever water drinken dan zoete frisdranken die zeer etsend zijn voor het tandglazuur en als er gaatjes zijn, ze meteen laten behandelen door de tandarts. Op die manier zal ook de spijsvertering gezond blijven en hart en bloedvaten een leven lang perfect meegaan.

En vergeet het darmmicrobioom niet door middel van goede voeding en goede darmbacteriën zoals in yoghurt en gefermenteerde voedingsmiddelen (zuurkool).

Een tip: Digesbiose van Fytobell met miljoenen goede bacteriën.

Je vindt Digesbiose van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 1752-278.

Of je kunt Digesbiose van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Zet er je tanden in, dan zullen ze levenslang meegaan.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer