apr 11, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Gezond worden door gezond denken

Iedereen kent wel het gezegde: “We zijn wat we denken”. Daar zit uiteraard veel waarheid in. Een andere uitdrukking “It’s all-in the mind”… oftewel: het zit allemaal in je hoofd. En tenslotte: “gedachten zijn krachten”. Dat duidt er allemaal op dat onze gedachten echt sturend zijn voor onze emoties, maar ook voor onze fysieke ontplooiing en gezondheid. Natuurlijk zijn er veel meer invloeden van tel, zoals voeding, slaap, beheersing van stress en zekerheid, naast de omstandigheden waarin we leven of gedwongen worden te leven.

De spijsverteringsorganen zijn eigenlijk de barometer van de gezondheid. Aan tafel voel je meteen of je gezond bent. Eet met een dankbare en positief ingestelde geest en het voedsel zal je gezond houden en maken. Kinderen eten ook vaak zeer ongezond. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze gemakkelijk ziek worden. Ontspanning is van even groot belang om je gezondheid in stand te houden.

Maar eigenlijk hebben we enorm veel invloed op wat we denken en dus ook wat en wie we zijn. En daar kunnen we op verschillende manieren invloed op uitoefenen, niet in het minst met gezonde voeding, ontspanning, slaap en de juiste keuzes maken in het leven.

Ook in de darm

Gezond voedsel is enorm belangrijk voor ons welbevinden. Doordat in de darm vergiften worden opgestapeld die niet worden geëvacueerd kan het zenuwstelsel er ook onder lijden. Daardoor worden deze patiënten gemakkelijk prikkelbaar en moe en lijden ze onder slaapstoornissen. Je merkt meteen dat het in dergelijke gevallen geen zin heeft om slaaptabletten te slikken. De darm moet worden gezond gemaakt. Bij kinderen kan dit ernstig zijn, doordat hun groei- en herstelvermogen vooral van de slaap afhangt. Maar bij volwassenen zijn de darmen ook heel vaak oorzaak van doorslaapmoeilijkheden.

Heel wat volwassenen zijn ook erg prikkelbaar en snel vermoeid, hebben last van depressies en moedeloosheid en ook van concentratiestoornissen als gevolg van zieke darmen.

Snelle verbetering

Geen enkele ziekte kan zo snel en doeltreffend behandeld worden als deze. Van zodra de patiënt overschakelt op goede voeding, betert het probleem meteen. De huid wordt frisser, de blik stralender, de niesbuien en hoestbuien vallen weg en er kan meteen beter geslapen worden.

Wat echter nog het snelst van al reageert op een omschakeling van dieet zijn de depressieve stemmingen. De patiënt voelt zich meteen beter worden, wat dan ook weer aanleiding geeft tot een nog snellere vooruitgang.

Wat die omschakeling eigenlijk betekent weet je best zelf wel: opgepast met junkfood en alle bewerkte eetwaren. Verminder het vleesverbruik, schakel over op gezonde kost, dat betekent zo weinig mogelijk behandelde producten, eet meer groenten en vruchten, maar niet bij dezelfde maaltijd, schrap suiker, dat is vergif voor de darmen en eet ook meer rauwkost.

Kauw grondig en eet alleen in een kalme en aangename omgeving. Eet geregeld yoghurt, dat is een weldaad voor de darmen. Ook gefermenteerde voedingsmiddelen zijn ideaal. Op die manier zul je je gezondheid en die van je kinderen spoedig terug hebben gewonnen.

Pieker niet

Niet alleen wat de mond ingaat is van belang voor de gezondheid van het darmmilieu, ook wat er in het hoofd omgaat is van even groot, misschien zelfs van groter belang. Heel wat patiënten piekeren zich ronduit ziek. Ze kniezen hele dagen, zijn nooit tevreden met hun situatie, vinden die van anderen altijd beter, voelen zich tekortgedaan, altijd het kind van de rekening of zijn ervan overtuigd dat het leven hen geen geschenken heeft gegeven, net alsof dat voor anderen wel het geval is.

Het leven maak je zelf en dat begint in het achterhoofd. Vandaaruit wordt eigenlijk het patroon voor ons leven getekend. Veel mensen gaan bij de pakken zitten, soms zelfs bij de pakjes. Voor sommigen is geen berg te hoog om te worden beklommen, voor anderen daarentegen is een molshoop al een onoverkomelijke hindernis. Ze zijn doodongelukkig, ze voelen zich de beklagenswaardigste individuen van deze planeet en willen ook zo erkend worden. Misschien is dat nog hun belangrijkste motief.

Je bent wat je denkt

Hoe wil je dat in een lichaam dat door een dergelijke geest wordt aangedreven, een gezond metabolisme kan werken, de organen goed functioneren en al de rest naar behoren verloopt. Ze suffen zich gewoon ziek. Het ontbreekt hen aan een motief om gelukkig en tevreden te zijn en ze hebben blijkbaar ook geen zin om er een te zoeken of te maken.

Als je gaat eten en je wil dat de spijsvertering goed verloopt, ga dan aan tafel met een dankbaar gevoel, want eten is niet vanzelfsprekend voor iedereen op de wereld. Wees dankbaar voor het leven en dram niet over het feit dat je er niet om gevraagd hebt. Mensen die zo spreken verdienen geen gelukkig leven. Het is trouwens heel comfortabel om theorieën over armoede op te zetten als je niks te kort hebt. Hetzelfde over leven en dood.

Gezonde geest

Meer dan voor welk ander orgaan ook geldt voor de darmen: een gezonde geest maakt gezonde darmen. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat je ook gezond moet eten, op geregelde tijdstippen en dat het eten smakelijk moet toebereid zijn.

Drink ook niet te veel bij het eten, zorg dat je eten kunt in een rustige aangename omgeving met prettige mensen rondom jou. Voer geen ingewikkelde discussies, probeer niet te eten terwijl je werkt, al rijdend in de auto, snel uit de schuif in je bureau of een haastige hap in een fastfood tent. Dat kan allemaal voor één keer, maar vroeg of laat krijg je er beslist behoorlijk last mee.

Je moet ook goed kauwen, anders wordt de spijsbrij niet voldoende met speeksel doordrenkt. In dat speeksel zitten trouwens enzymen die van belang zijn voor een goede spijsvertering. Schrok je alles maar haastig naar binnen dan moeten maag en darmstelsel veel meer presteren en dat kunnen ze niet eeuwig en altijd opbrengen.

Eet rustig

Je eten naar binnen schrokken is een aanvraag indienen voor maag- en darmproblemen en wat dat allemaal te betekenen heeft dat hebben we hierboven al uitvoerig uiteengezet.

Voor kinderen gaat dit trouwens allemaal des te meer op. Ze zijn gevoeliger dan volwassenen. Ze moeten dus ook in een aangenaam milieu worden grootgebracht opdat hun spijsvertering en dus ook de rest van hun lichaam zich goed zou kunnen ontwikkelen. Als je als volwassenen het goede voorbeeld geeft, is het voor het kind ook maar kinderspel.

Maar zoals je merkt is het leven een samenspel van veel elementen: denken, doen en de juiste keuzes maken.

Zie je dat niet goed zitten? Dan kun je gebruik maken van de gezonde kracht van de natuur.

Een tip: Hyperibell van Fytobell op basis van Sint-Janskruid, het kruid voor een vrolijk gemoed.

Je vindt Hyperibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-938.

Of je kunt Hyperibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Je krijgt weer kracht in je gedachten!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer