jun 6, 2022 | Alle tips | 0 Reacties

Helpt ketogeen dieet bij multiple sclerose?

Iedereen kent wel iemand die MS oftewel Multiple Sclerose heeft. Hun aantal wordt door de WHO op ongeveer 2,5 miljoen patiënten geschat. In ons land zijn er dat ongeveer 12 à 13000 MS-patiënten. Het is een zeer ernstig probleem voor wie er het slachtoffer van is, maar vooral ook voor de omgeving. Eén troost heb je alvast: je gaat er niet aan dood, maar je sterft er wel mee. Er zijn mensen van boven de negentig die al zestig jaar MS hadden, wel heel veel beperkingen hadden in hun leven wat fysieke mogelijkheden betreft, maar die zich wel heel goed hebben kunnen redden en zelfs positieve levenservaringen hebben opgebouwd. Die werden onderstreept toen we een paar dagen geleden de Wereld MS-dag hadden.

Er zijn wel dagen voor alle kwalen en het is goed dat bepaalde problemen onder de aandacht worden gebracht, zodat het grote publiek kennisneemt van de problemen waarmee deze mensen geconfronteerd worden.

MS is een ziekte van centrale zenuwstelsel, waarbij de myeline, dat is het beschuttende omhulsel van de zenuwbanen, beschadigd raakt. Door de ziekte worden de zenuwbanen in de hersenen aangetast. Meestal is dat een ontsteking, maar de echte oorzaak van het probleem is niet bekend. Wel de gevolgen ervan en ook dat MS veel gezichten heeft. Niet bij iedereen zijn de problemen even groot of gelijkaardig. Er zijn mensen die een vrij normaal leven kunnen leiden, terwijl anderen al vroeg in een rolstoel belanden.

Multiple sclerose is een erg moeilijke ziekte dat de patiënt veel beperkingen oplegt, maar velen leren er mee leven en er is hoop: een ketogeen dieet geeft volgens Amerikaans onderzoek goede vooruitzichten.

Ziekte van de jongvolwassene

Eigenlijk kun je MS op elke leeftijd krijgen, maar in hoofdzaak geldt het als ziekte van de jongvolwassene. Je kunt het al meemaken tussen de achttien en de vijfentwintig, wat eigenlijk de meest actieve en dynamische periode van het leven moet zijn. Het kan sluipend en ongemerkt beginnen, maar er kunnen ook plotse uitvalsverschijnselen zijn die weliswaar tijdelijk kunnen worden waargenomen en zich weer helemaal herstellen en later terugkeren. Het begint veelal op jonge leeftijd met tintelingen of een vorm van gevoelloosheid in de voet, de grote teen, net alsof je op watten loopt. Dat kan evolueren naar de gehele voet. Het gevaar is dat je niet altijd merkt dat je gewond bent, als je je gestoten hebt bijvoorbeeld.

Soms begint het ook met tintelingen aan de hand, een vinger, een hand. Het kan verder lopen naar de arm, zelfs de buik. Door de gevoelloosheid of de paresthesie (een ander dan normaal gevoel) kan het schrijven worden bemoeilijkt en is precisiewerk een lastig karwei. Je merkt af en toe dat er een familiale voorgeschiedenis is, maar dat is niet altijd zo. Als de vader op jongere leeftijd MS had, kan dit ook bij de dochter het geval worden. Maar dat hoeft geen zekerheid te zijn.

Een ander voorteken is dat er problemen optreden met het gezichtsveld. De patiënt begint moeilijker te zien, er vallen delen uit het beeld weg als gevolg van een ontsteking van de oogzenuw. De oogarts kan dit merken aan de bleekheid van de oogzenuw. Maar als die bleekheid er is, wil dit nog niet zeggen dat er MS is of zit aan te komen. Hetzelfde met de buikwandreflex die wegvalt. Maar dat kan ook andere oorzaken hebben en is niet noodzakelijkerwijs enkel het gevolg van MS.

De ziekte kan soms heel acuut toeslaan, maar meestal verloopt die in trappen. Er kan een heftige aanval optreden waarvan de patiënt zich wonderwel lijkt te herstellen, maar op een later tijdstip kan het probleem zich nog heftiger manifesteren. De gevoelloosheid of het anders-gevoel kan zich ook manifesteren met pijn waardoor sterke inspanningen onmogelijk zijn of vermeden moeten worden. Zo kan het voor een jonge huisvrouw onmogelijk zijn om een bokaal open te draaien met de hand of bij de maaltijd gewoon het vlees te snijden voor de kinderen aan tafel. De pijn is afhankelijk van de plaats waar MS toeslaat en ook vaak weer gebonden. Bij guur, koud en regenachtig weer hebben deze mensen meer last.

Altijd doodmoe

De spierzwakte en gebrek aan kracht brengen mee dat de MS-patiënt zich altijd doodmoe voelt. Net als bij fybromyalgie voelen ze zich niet in staat om alledaags werk te verrichten. Soms gaat het beter, soms is het helemaal onmogelijk. Na een aanval treedt er geheel of gedeeltelijk herstel in, maar de ziekte zelf gaat nooit helemaal weg. De beschadiging van hersencellen en zenuwcellen in het ruggenmerg kunnen niet meer goedgemaakt worden. Het kan ook zo erg worden tot iemand helemaal afhankelijk wordt van hulp van buitenaf: zich wassen, kleden, eten klaar maken, zelfs de dagelijkse hygiëne kan een probleem worden en dus ten laste vallen van de huisgenoten, de partner, of thuishulp van gespecialiseerde instellingen.

Gelukkig blijft de overgrote meerderheid van de patiënten helder van geest en de meeste onder hen hebben een positieve kijk op het leven en de dingen. Ondanks hun beperkingen proberen ze te genieten van het leven, van de natuur, van de kleine omgeving rondom hen. Dan pas weet je hoe precieus gezondheid is en hoe belangrijk het is om omringd te zijn met en te kunnen rekenen op de goede trouw en de zorg van anderen. Want niet te vergeten: het is leuker en gemakkelijker hulp te geven en iemand gelukkig te maken, dan hulp te moeten krijgen. We staan er veel te weinig bij stil, ergeren ons aan onbelangrijke bijkomstigheden en hechten waarde aan zaken die het niet waard zijn.

En zolang iemand met MS de ambitie heeft te blijven werken, moet dat zeker gerespecteerd worden, want je zal als werkgever en collega nooit zo’n toegewijde en plichtsbewuste werkkracht hebben gehad als een MS-patiënt.

Blijf in beweging

MS kan als een donderslag bij heldere hemel toeslaan. Zo kan iemand de straat zonder problemen oversteken, terwijl dat vijf minuten later bijna onmogelijk is en die persoon heel goed moet nadenken en zich hyper concentreren om te weten hoe hij of zij de voeten moet neerzetten om terug te keren en weer naar de overkant te komen. Zo verloopt het natuurlijk niet altijd zo.

Zolang het mogelijk is om te bewegen, moet je dat ook blijven doen. Vroeger dacht men -zoals bij vele kwalen- dat het beter was om te rusten en het lichaam niet te belasten. Daar is men helemaal van teruggekomen. Je moet blijven bewegen zolang je kunt, maar dan wel in een veilige en gecontroleerde omgeving. Geniet dus wel van een dagelijkse wandeling, maar doe dat in een veilige omgeving van waaruit je zonder problemen kan terugkeren en doe het ook liefst in het gezelschap van een partner, vriend of vriendin op wie je kan rekenen mocht er wat gebeuren. Meestal verloopt het probleemloos, maar voorzichtigheid is toch een wijze raadgever.

Dieet dat helpt

Er is uiteraard veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van de levenswijze voor en na het optreden van MS. Veertig jaar geleden was eer een Duitse arts die een dieet op basis van volle rijst voorschreef aan zijn patiënten. De specialist beweerde dat het hielp, terwijl zijn zoon eveneens een arts, dat ontkende.

Er werd steeds meer onderzoek gedaan en men is nu toch wel tot de vaststelling gekomen dat behoorlijke resultaten mogen verwacht worden van een ketogeen dieet, waarbij de levenskwaliteit en de beperkingen van patiënten met relapsing remitting multiple-sclerose verbeterden. Dat berichtte o.m. het artsenblad Medi-Quality. Dat was de bevinding van de American Neurology Association. Ook in Nederland werden proeven gedaan met het ketogeen dieet. Daaruit bleek dat na verloop van jaren geen enkele patiënt die het dieet had toegepast nog een remissie had gedaan, en wel integendeel de BMI ging er ook positief op vooruit.

Er was nog niet bekend of er geen andere nevenwerkingen konden optreden vanwege de ketonurie en dus nierstenen kon opleveren.

Het dieet is vetrijk en koolhydraatarm. Het wordt ook toegepast bij diabetes en epilepsie, met goede resultaten. Het resultaat was een afname van de ontstekingen, een grotere spiertonus en een daling van de oxidatieve stress. Er was ook een significante vermindering van de vermoeidheid en van de depressieve gevoelens. Het is natuurlijk duidelijk dat een dergelijk dieet enkel mag toegepast worden als de patiënt opgevolgd worden door een ervaren arts, want het risico bestaat dat er anders metabole storingen komen. In elk geval heeft de levensstijl er beslist mee te maken. Het spreekt dus vanzelf dat roken, alcohol en geraffineerde suikers verboden zijn. Ook acupunctuur en osteopatische behandelingen kunnen sterk ondersteunend zijn en de patiënten langer mobiel en actief houden.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft niet enkel invloed om het presteren, het werk en het geluk, maar...

Lees meer