jan 11, 2023 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Uitstelgedrag bij studenten leidt tot depressie

Stel niet uit tot morgen…

Onderzoek heeft aangetoond dat 70 tot zelfs 90 percent van de studenten aan uitstelgedrag lijdt. Dat betekent de overgrote meerderheid. Dat cijfer is wellicht nog verbloemd omdat de enquête zelf onder de studenten gebeurde. Het is niet voor niks dat de universiteit tegen de examentijd een sociaal bureau in het leven roept waar studenten met faalangst en stress, of als ze het niet meer zien zitten, terecht kunnen voor raad, steun en hulp.

Het geheugen kan getraind worden. Door het veelvuldig te gebruiken. En bovendien is goede voeding belangrijk voor het geheugen. Eet eens wat meer vis en gebruik een goed supplement met Omega-3 visolie.

Dat is ook wel nodig, want als dat uitstelgedrag tot stress leidt, is de depressie en – zelfs erger nog – zelfdestructie een mogelijk station verder.

Catastrofaal

Uitstel is doorgaans afstel en het heeft niet zelden catastrofale gevolgen. Natuurlijk is het prettig om in het begin van het academisch jaar of het schooljaar liever uit te gaan met de vrienden, op café een pintje te drinken en te filosoferen over wat er in de wereld verkeerd gaat. Maar het gevolg is wel dat het bij jezelf de verkeerde kant opgaat.

Tegen de tijd dat het dringend wordt om af te ronden, moeten velen er nog aan beginnen en dan slaat de paniek toe, is het vaak te laat om bij te benen en is het volume van de stof zo groot dat het onmogelijk is daar nog serieus werk van te maken.

Gevolg een kater en niet enkel door de alcohol, en natuurlijk daaropvolgend een stevige depressie.

Zo werkt het geheugen niet

Van het nachtbraken wordt dan overgeschakeld op het nachtelijk studeren, maar zo werkt het brein niet, het geheugen niet en de resultaten liegen er niet om.

Wie meent dat de nacht tevoren nog heel wat stof kan worden gememoriseerd heeft het mis: het brein heeft vierentwintig uur nodig om materie te stockeren. Dat betekent dat als je na een nachtje doorwerken op het examen verschijnt, je je nog amper kunt herinneren wat je er die nacht hebt proberen in te proppen. Dat lukt gewoon niet.

Veel studenten weten dat ook, maar ofwel haken ze af, ofwel slaan ze in paniek, want de waarschuwing van de ouders was duidelijk: ”studeren is veel te duur, je kunt je geen buis permitteren”. En dus wordt met de moed der wanhoop de boeken ingevlucht, maar het is meer wanhoop dan moed en dus stress en depressie.

En dan verschijnen ze op het examen en zijn ze blijkbaar alles “vergeten”. Ik heb een black-out gekregen is dan de uitleg. Maar in feite is de uitleg veel eenvoudiger: ze zijn er veel te laat aan begonnen. In het geheugen kun je enorm veel stockeren, maar dat heeft tijd nodig: een emmer vul je niet met water in één seconde, het hangt af van de capaciteit of het debiet van de kraan. Dat moet je respecteren. Hetzelfde gebeurt met het geheugen.

Verbeter je geheugen

Vergeetachtigheid kan iedereen eens overkomen. Toch is het plezierig als men zijn geheugen onbegrensd kan volstoppen met informatie en daaruit zonder moeite en haperen kan putten zowel uit dingen die er in het recente verleden als lang geleden werden in opgeborgen. Dat kan. Er zijn zo mensen. Die zijn van nature begiftigd met een grote opslagcapaciteit en gemakkelijk stockeervermogen. Er zijn nu eenmaal patiënten die met het grootste gemak van de wereld iets van buiten kunnen leren, terwijl anderen daar de grootste moeite mee hebben. Er zijn nu eenmaal lieden die zich gemakkelijk feiten, data, namen en woorden herinneren, waar anderen moeite mee hebben. Daar kan je niets aan veranderen. Je hebt nu eenmaal een geheugentalent of niet._Er zijn evenwel een aantal elementen waar we wel iets kunnen aan doen en die ook hun invloed hebben op het registratievermogen en vooral op het gebruik van het geheugen. Met andere woorden, je kan inderdaad je geheugen verbeteren.

Geheugen blijft levenslang meegaan

Het geheugen is dus het vermogen om informatie op te nemen en vast te houden en nadien weer op te roepen. Men kan zich allerlei informatie herinneren: er zijn verbale, visuele en auditieve bronnen. Men kan gerust stellen dat niet iedereen voor alle vormen van informatie even grote aanleg heeft. Er zijn patiënten die zich gemakkelijker auditieve, dan wel visuele informatie herinneren en omgekeerd. Anderen hebben groter gemak van onthouden wanneer ze geschreven dingen kunnen waarnemen. Daar is niets abnormaals aan. Je kan de natuurlijke aanleg niet veranderen.

Jong geheugen

Er zijn ook factoren die een invloed hebben op het geheugen. Er is om te beginnen de optimale leeftijd: op twintig jaar blijkt men het grootste gemak te hebben om iets van buiten te leren en om informatie in het geheugen op te slaan. De hersenen zijn dan volgroeid en hebben hun maximale stockerings-capaciteit en snelheid. Dat neemt niet weg dat het geheugen bij iemand die zich verzorgt en gezond blijft intact kan blijven tot op zeer hoge leeftijd. Iemand van honderd kan even goed nog informatie opslaan als een twintigjarige. In elke geval blijkt men op meer dan één domein op twintig jaar op zijn hoogtepunt te staan.

Interesse motiveert

Andere omstandigheden die het geheugen toegankelijker maken zijn: een positieve motivatie en verschillende bronnen van informatie, de herhaling, een verhoogde concentratie en een positieve emotionele ingesteldheid, en uiteraard de logische samenhang van de informatie zelf. Het is natuurlijk veel gemakkelijker om iets van buiten te leren als je het begrijpt en de logische samenhang der dingen inziet, dan wanneer je iets letterlijk en klakkeloos van buiten moet leren.

Je zult vast al bij jezelf gemerkt hebben, vooral tijdens de studietijd, dat een vak waar je belangstelling voor had en dat je ook veel aantrok, eenvoudiger was om te studeren dan iets waar je als het ware een tegenzin en weerzin voor had opgebouwd. Het spreekt ook vanzelf dat studeren of gewoon memoriseren gemakkelijker gaat als je gezond bent en je je goed voelt.

Stress blokkeert

In stresssituaties je geheugen laten werken is onmogelijk. Vandaar dat kinderen van probleemgezinnen slechter functioneren op school en minder goede resultaten halen, dan kinderen die in een harmonisch, warm en gezellig gezin worden grootgebracht.

Maar er te laat aan beginnen zorgt eveneens voor stress en daaruit bleek vorige week na een enquête dat de 70 tot 90 percent van alle studenten aan uitstelgedrag lijden en dus te laat beginnen studeren met alle gevolgen vandien: stress en dus slechter memoriseren en minder goede resultaten.

Gemakkelijk vergeten

Soms hoor je zowel van studenten als van volwassenen dat ze gemakkelijk vergeten. Dat kan. Bovenstaande situaties geven al een stuk van de uitleg. Je mag bovendien niet vergeten dat de hersenen ongeveer zestig minuten de tijd nodig hebben om informatie in het geheugen te prenten. En dat slaap onontbeerlijk is om het allemaal veilig op te slaan. Dus een nachtje doorblokken helpt niet!

Als je dus wil studeren onder grote stress of een bepaald werk moet afmaken, dan krijgt je lichaamscomputer het wel bijzonder lastig om die informatie te verwerken. Sommige studenten, proberen vooral in de humaniora daags, of zelfs een paar uur voor het examen nog allerlei dingen in hun geheugen te prenten: dat lukt nooit. Ze zijn het zogenaamd op het cruciale moment vergeten, hoewel het eigenlijk nooit in hun geheugen werd gestockeerd. Je kan uiteraard niets opdiepen als het niet eerst in bewaring werd gegeven in de hersenen.

Wat je wel kunt doen: zorgen voor voedsel voor je hersenen: Omega-3 vetzuren.

Een tip: Omega-3 visolie van Nutribell.

Je kunt Omega-3 visolie van Nutribell vinden in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2751-485.

Of je vindt Omega-3 visolie van Nutribell online via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Maar nog een goede raad: begin er op tijd aan, dat zal je geheugen ten zeerste waarderen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde