jan 17, 2022 | Alle tips, Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Voor een gezond hart en brein meer Omega-3 vetzuren: VIS

Er is steeds meer bekend over het mechanisme dat hart- en vaatziekten veroorzaakt, maar ook de elementen of het gedrag waardoor we hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. Dat betekent meteen dat je er veel kan aan doen om via een andere levensstijl de moeilijkheden te vermijden. Er is lange tijd een discussie geweest over het gevaar van vetten. Daardoor verdwenen de koolhydraten buiten beeld. Ze werden meer en meer geconsumeerd ten nadele van vetten, zowel verzadigd vet als onverzadigd vet. Er werd ook geschermd met argumenten als zou suiker van om het even welke oorsprong en onder gelijk welke vorm door het lichaam op dezelfde wijze verwerkt en geaccepteerd worden: honing en witte suiker… geen verschil. Fruit en geraffineerde suiker … geen verschil.

Tot de waarheid aan het licht kwam maar intussen miljoenen mensen de verkeerde kant waren opgestuurd.

Het werd duidelijker: suiker is een ontstekingstrigger, veroorzaakt miniontstekingen, ook in de bloedvaten en zorgt dus onrechtstreeks voor verstopte bloedvaten door plaques en vandaar ook verantwoordelijk voor hartinfarct en beroerte. Betekent dit dat alle vormen van suiker moeten vermeden worden? Zeker niet, want zowel ons zenuwstelsel als de hersenen hebben suikers nodig om te kunnen functioneren, maar dan wel natuurlijke suikers, in hun natuurlijke context: fruit, volle granen, zijn en blijven van belang; maar op het moment dat natuurlijke stoffen uit hun context worden gehaald en beroofd worden van de cofactoren die zeker nodig zijn, krijg je problemen.

Het belang van Omega-3 vetzuren kan moeilijk overschat worden. Geregeld vis eten, en liefst vette vis is daarom een gezonde maatregel.

Gevolg: koolhydraten zijn nodig, maar geen witte suiker.

Hetzelfde met de vetten. Ook ons brein en het zenuwstelsel heeft vetten nodig, zelfs verzadigd vet, o.m. voor de aanmaak van hormonen. Gedenatureerde vetten daarentegen zijn schadelijk. Denk aan transvet dat ontstaat door onverzadigd vet te denatureren, te hydrogeneren, te verhitten.

De mediterrane paradox is daarvan een mooi voorbeeld. Daarin zitten zowel koolhydraten als vetten, maar wel in hun natuurlijke vorm. Gevolg: er komen veel minder hart- en vaatziekten voor en de mensen leven er langer. Ze eten meer fruit, groenten en vooral ook vette vis. Want hierin ligt een tweede geheim: vis is gezonder dan vlees vanwege de Omega-3 vetzuren. Het stimuleert niet enkel de gezondheid van de totale bloedsomloop, maar ook de kleine haarvaten van de hersenen trekken er profijt uit, met als gevolg betere cognitieve mogelijkheden: een beter geheugen, en een grotere kans om kennis te vergaren zoals bij studies. Vooral ook studenten kunnen profijt trekken uit een toename van de Omega-3 vetzuren. Dat loont zich eveneens op latere leeftijd door een vermindering van het risico op dementie en Alzheimer terwijl het voor kinderen ook voordelen in verband met rust en gedrag oplevert.

Beter voor de hersenen

Een goede doorbloeding van de haarvaten in de hersenen bevordert het geheugen en de cognitieve eigenschappen. Men zal dus minder snel last van dementie vertonen naarmate de hersenen in uitstekende conditie verkeren. Het is bekend dat Ginkgo Biloba de doorbloeding in de fijne haarvaten van de hersenen verbetert, het geheugen ondersteunt en de vitale mogelijkheden van de geest vergroot tot op hoge leeftijd. Uit een studie onder de ouderen in Nederland is ook gebleken dat het eten van vis de geestelijke achteruitgang die met de jaren op gang komt aanzienlijk kan vertragen en dementie kan helpen voorkomen.

Bij een studie onder 6000 personen, kwam aan het licht dat bij viseters een beschermend effect werd aangetroffen met betrekking tot dementie. Wie minstens éénmaal in de week vis at, had 60 percent minder kans om in de volgende jaren dementie te ontwikkelen. Men ontdekte ook veel minder Alzheimer en men relateert dat aan de afwezigheid van atherosclerose en aan het feit dat het immuunsysteem beter gestimuleerd wordt door de Omega-3 vetzuren.

De voordelen van vis zijn dat er meer beschermende stoffen in zitten die van belang zijn in de preventie van hart- en vaatziekten en dementie, dan tot nog toe was aangenomen. Dat bleek trouwens ook met andere vitamines het geval te zijn. Zelfs bij vitamine C blijken de zogenaamde dragers of co-factoren, een even grote rol te spelen als de molecule van de vitamine zelf. Met andere woorden: een appel is beter voor het organisme dan de vitamine C-molecule alleen. Neem je de beide, dan ben je ook weer beter af. Van de gezonde eigenschappen van vis zijn uiteraard ook nog niet alle elementen bekend. Uitgebreide studie is dus nog nodig.

Kies voor gezonde zeevis

Er werd altijd gewaarschuwd voor de gevaren van vis, vanwege de vervuiling. Van rivier- en strandvis is bekend dat de vervuiling de kwaliteit duidelijk vermindert. Ook vissen die worden gevangen in riviermondingen zijn ten prooi aan vervuiling, vanwege de overdosis zware metalen. Gekweekte vis is daar dan wel vrij van, maar er worden allerhande stoffen aan het voedsel en het milieu van de vissen toegevoegd. Gezondst is diepzeevis, vis die natuurlijk is opgegroeid in de zee en in veilige en zuivere wateren wordt gevist.

Vis bevat weliswaar cholesterol, maar die beïnvloedt het cholesterolgehalte in het bloed niet. Integendeel, door het gehalte aan poly onverzadigd vet hebben deze vetten een gunstige invloed op de vetbalans in het bloed. En meer nog: vis bevat belangrijke mineralen en vitamines die je nauwelijks aantreft in andere voedingsmiddelen. Vis bevat bijvoorbeeld zink en ijzer, zij het in mindere mate dan in vlees, maar deze bestanddelen zijn wel in goed absorbeerbare vorm aanwezig. Zink is een zogenaamde carrier of drager en is nodig opdat vitamine C als antioxidant goed zou kunnen functioneren en zich niet tegen het lichaam zelf zou keren. Zink is ook van belang voor de seksuele ontplooiing van de mens. En nu met de coronapandemie is nog maar eens het nut van zink onderstreept voor de immuniteit.

Lange tijd werd ook gedacht dat vette vis niet goed was voor hart en bloedvaten. Patiënten die een hartinfarct hadden doorgemaakt kregen daarom de raad vetarm te eten en daar was ook geen plaats voor vette vis. Pas de laatste decennia is duidelijk geworden dat vette vis vanwege de Omega-3 vetzuren een gunstig effect heeft op hart en bloedvaten, dus ook op het brein. Dat betekent dat we er baat bij hebben meerdere keren per week vette vis op het menu te zetten: makreel, zalm, haring, sardines. Het spreekt vanzelf dat je best kiest voor onbewerkte vis en niet zomaar voor vissalades die kant- en klaar worden aangeboden. Hoe verser hoe beter.

Maar aangezien diepvries het voedsel bewaart zoals het de vriezer in ging wordt dat ook als vers voedsel beschouwd. Zalm uit de diepvries is dus even goed. Let er wel op dat je best kiest voor biologische producten, zodat je zeker bent dat er geen kleurstoffen werden aan toegevoegd om het product zoals bij zalm natuurlijker te laten lijken.

En het is altijd nuttig om wat extra Omega-3 visolie te voorzien vanwege de gunstige effecten op het organisme.

Kies dan voor een veilig product.

Een tip: Omega-3 visolie capsules van Nutribell.

Je vindt Omega-3 visolie van Nutribell met CNK-bestelnummer: 2751-485.

Of je kan Nutribell visoliecapsules ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Je circulatie, hart en brein zullen gelukkig zijn en gezond zijn of worden.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde