apr 1, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Tegen overgevoeligheid of allergie: darmen verzorgen!

Als er over allergie gesproken wordt gaan de eerste verwijten in de richting van dieren, huisstof of pollen. Pas nadien zal men voedsel de schuld geven. En toch gebeurt het vaak dat een allergie door intolerantie van een bepaald soort voedsel veroorzaakt wordt. Maar allergologen zijn daarover duidelijk want een groot aantal allergieën is terug te voeren tot voedingsallergieën en daar is de darm mee verantwoordelijk voor.

Darm heel belangrijk

De darmen vormen het eerstelijnssysteem voor de immuniteit. Als de darm ziek is, de flora geschonden zijn, of de absorptie gestoord is, er verstopping of diarree is, dan staat de poort open voor een geschonden immuniteit en krijgt allergie vrij spel. Het darmsysteem is zeer calcium/magnesium afhankelijk. Als die immuniteit doorbroken is, kunnen eiwitpartikels onder vorm van peptiden in de bloedsomloop terecht komen. De lever wordt dan overbelast. Specialisten in dat verband waren Dr. Trowell en Dr. Birkitt, twee artsen die in de jaren 80 gepubliceerd hebben over de permeabiliteit van de darmwand.

Steeds meer mensen worden overgevoelig of hebben last van allergische reacties. Met gezonde darmflora is dat risico gevoelig kleiner. Darmen saneren, is daarom de eerste opdracht om allergie te voorkomen.

Als de mucosa van de darmen niet perfect is, dan wordt de darmwand zeker beschadigd en penetreerbaar voor allerlei peptiden. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat ongeveer 5 percent van de eiwitten niet gesplitst worden en dus rotting kunnen veroorzaken in het neerwaartse deel van het colon. Ze kunnen dan als triggers, of veroorzakers van ziekmakende factoren in de bloedbaan terecht komen. Er ontstaat immunoglobuline A en vooral immunoglobuline E in het bloed als het aantal allergenen verhoogt.

Een wereld vol scheikunde en allergie…

Onze wereld wordt er niet aantrekkelijker op voor wie last heeft van allergieën. In principe blijft allergie een zeldzame ziekte in de oorspronkelijke betekenis van het woord, maar veel onnatuurlijke chemicaliën komen in onze leefwereld terecht en zelfs kleine hoeveelheden blijken al irriterend te zijn, vooral voor kinderen, die normaal helemaal niet allergisch zijn. Er zijn thans al 6 miljoen bekende chemicaliën en er komen er 1000 nieuwe per jaar bij. Niet te verwonderen dat het aantal patiënten dat last heeft van astma en allergieën schrikbarend toeneemt.

Is het immuunsysteem dan kwetsbaarder dan vroeger? Zeker niet, maar het aantal allergenen neemt toe en allergische reacties op huisstofmijt, stuifmeel, cosmetica en voedingsproducten navenant.

We gaan steeds meer om met begrippen als hygiëne en veiligheid, maar daarvoor worden vaak producten gebruikt die dan weer hun nadelen hebben en een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Het afweersysteem, berust op het vermogen om een onderscheid te kunnen maken tussen stoffen die afkomstig zijn van het eigen lichaam en er ook in passen en daarnaast lichaamsvreemde stoffen. Op die manier kan het vreemde stoffen liquideren en elimineren, terwijl de cellen en organen van het eigen lichaam worden ontzien. Als het organisme een zeer heftige reactie veroorzaakt tegen lichaamsvreemde stoffen, die op zichzelf ongevaarlijk zijn, heeft de patiënt te maken met een allergie.

Overgevoeligheid is nog geen allergie

Er moet dan nog een onderscheid worden gemaakt tussen een overgevoeligheid en een echte allergie. Bij een echte allergie is het immuunsysteem betrokken, terwijl bij overgevoeligheid of intolerantie er verschillende invloeden kunnen spelen:

  • een intoxicatie of vergiftiging
  • een hyperreactiviteit
  • het ontbreken van een bepaald enzym
  • biogene aminen (of eiwitsubstanties in bepaalde stoffen zoals in wijnen, bier, chocolade, kaas enz…)
  • onbekende oorzaken en… die zijn er natuurlijk genoeg.

Vage onopvallende klachten

Soms hebben de patiënten het wel door wat de oorzaak van het probleem is. Er kunnen allerlei vage klachten zijn, maar soms kan de patiënt zelf een product noemen waar het schoentje door wringt. Maar wie wordt er wijzer van als de klachten diffuus geformuleerd worden zoals „ik heb last van buikpijn, of diarree.”

Maar ook huiduitslag, ademhalingsstoornissen, eczeem, jeuk, hoofdpijn, lopende neus of rinitis, moeheid en zelfs algemene malaise kunnen de tolk zijn van een overgevoeligheid of allergie.

Uit onderzoek blijkt dat in geval van een voedselallergie, ruim 65 percent van de patiënten dat ook doorheeft dat het probleem met een bepaald soort voedsel te maken heeft. Bij een intolerantie is dat getal al veel kleiner, namelijk 40 percent.

Snelle, merkbare gevolgen

Er is ook een verschil in snelheid van reactie. Bij allergie is er vaak een directe reactie, want de gevolgen van het verorberen van een bepaald soort voedsel treedt al een half uur tot vier uur na het eten op. Vandaar dat de patiënt het gemakkelijker heeft om een causaal verband te leggen tussen het voedsel en de reactie.

Bij voedselintolerantie is de reactie meestal trager: tussen de 6 en de 24 uur. Het is dan ook moeilijker een link te leggen tussen het voedsel en de reactie.

Maar meestal moeten noten, fruit, melk en eieren verantwoordelijk worden gesteld. Er kunnen ook kunstmatige producten verantwoordelijk zijn zoals E 102 en E 210.

Bovendien doet zich soms ook een heel eigenaardig en tegenstrijdig fenomeen voor: het General Adaptation Syndrome van Selye. Zo is de allergie soms afkomstig van een stof waaraan men niet allergisch is, maar die wel een reactie uitlokt omdat het lichaam zoveel energie moet verspelen waardoor de emmer overloopt. Stress is daar de trigger voor.

Hierbij stelt men vast dat de weerstand afneemt, de hartfrequentie stijgt, de spiertonus daalt, de lichaamstemperatuur licht daalt, oedemen en bloedglucose toenemen, en er wordt een weerstand opgebouwd tegen de specifieke stress ten koste van een verlaagde weerstand en een afname van de immuniteit, waardoor men nogmaals vatbaarder wordt voor stressfactoren. Uiteindelijk treedt een uitputtingsfase in.

Bij dit adaptation syndrome van Selye kunnen chemicaliën gegeten worden of ingeademd zijn en snel reacties van het allergische type veroorzaken zowel bij kinderen als volwassenen.

Deze reacties zijn vaak dramatisch en schokkend om zien. Maar hierbij ontbreekt het belangrijkste kenmerk van de allergie, nl. de positieve uitslagen, van de algemeen gangbare labotests op allergie. Met andere woorden, ze reageren wel allergisch, maar ze hebben in feite geen echte allergie.

Maar het is allemaal niet zo eenvoudig voor de patiënt zelf en ook voor een huisarts is het zoeken naar een speld in een hooiberg. In elk geval is er één conclusie duidelijk: met gezonde darmflora heb je veel minder kans op een allergie of zelfs overgevoeligheid. Daarom moet alles erop gericht zijn de darmen te saneren en gezond te houden door gezond voedsel, vers voedsel, geen suiker of frisdrank, geen alcohol en vooral ook stress mijden, want dat is nadelig zowel voor de darmen en als trigger van overgevoeligheid.

Een tip om de darmflora te saneren: Allobiose van Fytobell met miljarden goede bacteriën.

Je vindt Allobiose van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2121-226.

Of je kan Allobiose ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer