feb 21, 2023 | Gezondheid, Wetenschap | 0 Reacties

Gezonde kracht komt uit de natuur

We leven in een tijd waarin “wetenschap” heilig is en diegene die er zich van bedient spreekt als god-de-vader. Dus: onfeilbaar, niet betwistbaar, niet mogelijk om het in vraag te stellen. Wat vroeger bij kerkelijke instituten als een dogma werd verkondigd, gebeurt nu door een nieuw heilig instituut dat ze als “wetenschap” benoemen. De vraag is: hebben we er alle belang bij om die nieuwe godsdienst ons leven te laten beheersen zonder dat dit de toets van het gezond verstand, kritiek en tegenexpertise mag doorstaan?

Wie natuurlijk denkt, eet en leeft zal daarvoor door de natuur beloond worden, want we zijn een onderdeel van en ook afhankelijk van de natuur. Niets beter en veiliger dan “gezonde kracht uit de natuur”.

We aanvaarden klakkeloos wat de nieuwe goeroes ons voorhouden, er worden zelfs bevolkingsgroepen en binnen families ook mensen tegen elkaar opgezet, want wie niet gelooft in de heiligheid van de theorieën is een fanatiekeling, een anti-mens, een anarchist. Er is een soort nieuw totalitarisme ontstaan dat de naam draagt van wetenschappelijkheid, terwijl dat eigenlijk allemaal moet bewezen worden, om dan decennia later het tegendeel als een wetenschappelijk feit te horen herbenoemen. Denk aan de antibioticatheorieën: vroeger onmisbaar, nu een potentieel gevaar.

Dat bewijs is veelal terug te vinden in de achterkamertjes van grote bedrijven, de industrie, het grote geld, “big farma, big oil, big industries, big food, big world domination”, waar strategieën voor de hele wereld bedacht worden in ruil voor veel geld.

Denk toch eens na

De Fransen die altijd kritische denkers zijn geweest, en kritische denkers zoals Descartes hebben voortgebracht hebben recent aan het licht gebracht welke invloeden spelen, welke afspraken gemaakt worden door de grote voedingsbedrijven. Descartes was een geboren Fransman, woonde lange tijd in Zeeuws-Vlaanderen en overleed in Stockholm. Hij wordt nog altijd in de filosofie als de vader van het kritische denken beschouwd. Stel altijd alles in vraag, bereken en ontdek, want de twijfel en het onderzoek is de vader van de zekerheid.

Van hem is trouwens de meest bekende uitspraak “Cogito, ergo sum: ik denk dus ik ben”.

Van nog een andere Franse denker Henri Poincaré is de uitspraak: “Aan alles twijfelen, of alles geloven, zijn twee even gemakkelijke oplossingen, die beide van nadenken ontslaan”.

En Victor Hugo zei ooit: “Overtuigingen zijn gevaarlijker dan feiten”. Jammer genoeg willen velen de feiten niet meer zien, omdat het hen comfort geeft en ontslaat van de verplichting conclusies te moeten trekken, door onafhankelijk onderzoek en zelfstandig nadenken.

Tweeduizend jaar geleden stond dat al te lezen in een oud boek: “onderzoek alle dingen en behoud het goede”.

Wetenschap voor veel geld

De “Academy of Nutrition and Dietetics” is een van de belangrijkste en grootste organisaties met betrekking tot gezondheid in de Verenigde Staten en toonaangevend voor de rest van de wereld, is nauw verweven met de voedingsindustrie waarbij grote namen circuleren en de hele wereld beheersen. Het zijn multinationals die ons alles doen slikken wat we lekker vinden waarover een sausje van wetenschappelijkheid en gezondheid wordt gegoten: cola, ontbijtgranen, chocoladepasta’s, oliën, snoep en repen, de vleesindustrie… Je kunt er niet naast kijken in de rekken van de warenhuizen. Dat stond te lezen in het toonaangevende tijdschrift Public Health Nutrition.

Ze vermeldden letterlijk de wurggreep van deze multinationals uit de voedings- en farmaceutische industrie ten opzichte van voedingsdeskundigen. Het onderzoek vermeldde ook dat miljoenen financiële transacties plaats vonden van de industrie naar de Academy of Nutrition and Dietics. De Academie heeft zich op die manier letterlijk laten omkopen om wetenschappelijke verklaringen af te leggen ten gunste van de voedings- en farmaceutische industrie. Verwacht wordt dat er weldra nog meer schandalen zullen losbarsten, waaruit blijkt dat de wereld op grote schaal bedrogen werd. Wetenschap is aldus niet meer het resultaat van onafhankelijk onderzoek, maar een gekleurde verklaring van belangengroepen overgoten met een sausje van wetenschappelijkheid.

De wetenschap in een wurggreep

Als de American Academy of Nutrition miljoenen dollars aanvaard heeft van de multinationals actief in de farmaceutische en agro-voedingssector heeft het zich eigenlijk de facto tot spreekbuis verklaard van deze sector. Het wetenschappelijk blad Public Health Nutrition van de universiteit van Cambridge noemde dit een bedenkelijke evolutie en een wurggreep van de wetenschappelijkheid. Het werd door hen zelfs als een symbiose beschouwd, of een op elkaar afstemmen van de behoeften van de geldschieters. Een oud Vlaams spreekwoord vermeldde het eeuwen geleden al: “diens brood men eet, diens woord men spreekt”.

Weg met de principes

Soms is de honger naar brood, lees: geld, zo groot dat men alle principes overboord gooit om zich vet te laten betalen. Op die manier zijn al miljoenen mensen om het leven gekomen door de raad van wetenschappers die de waarheid verdraaiden, omdat ze er zelf beter van werden. Denk aan de mythe van de vetten die een goede vijftig jaar geleden verspreid werd door profs die zich hadden laten omkopen door de suikerindustrie. Vetten werden verantwoordelijk gesteld voor het risico op hart- en vaatziekten, terwijl eigenlijk junkfood en geraffineerde suikers intussen hun vernietigend werk konden doen, want ze werden “buiten verdenking” gesteld. Als wetenschap gebruikt wordt om lichtgelovigheid uit te buiten, dan ben je aangewezen op volgzaamheid of je eigen gezond verstand en onderzoek. Dezelfde “sloebers” laten niet na om alles wat natuurlijk is en al eeuwen zijn standvastigheid bewezen heeft, als verdacht of als werkloze “brol” te beschouwen. Dat ze zelf door belanghebbenden worden “gesubsidieerd” blijft verdoken en voorlopig onvermeld.

Wees kritisch

Dezelfde instanties richten ook patiëntenverenigingen op die ze subsidiëren om op die manier invloed te krijgen en hun sociale bekommernis en bewogenheid te onderstrepen. Ze richten buitenlandse reizen in voor artsen en specialisten om op kosten van big farma deel te nemen aan wat ze een “buitenlands wetenschappelijk congres” noemen in een exotisch vakantieresort. Negatieve effecten van aanbevolen middelen worden verzwegen in het belang van de groep. Het is gewoon frustrerend. Maar de oude Romeinen wisten het meer dan 2.000 jaar geleden al: “Mundus vult decipi”, oftewel: “de wereld wil bedrogen worden”. Het was zo en het zal niet anders wezen.

Het is duidelijk dat dit alles negatieve gevolgen voor de volksgezondheid van over de hele wereld tot gevolg heeft.

Wat is de oplossing? Gezond verstand, zelfonderzoek en kritisch denken. Om het te herhalen: “Onderzoek alle dingen en behoud het goede”.

De natuur heeft altijd gelijk

Zoals Mességué destijds verklaarde: “De natuur heeft altijd gelijk”. Dat werd eeuwen geleden al door de grondlegger van de moderne geneeskunde gepropageerd: “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”. Daarmee verklaarde Hippocrates de levenswijze en de keuze van het voedsel inclusief kruiden, groenten, vruchten als het beste geneesmiddel. Dat de industrie dat op handige wijze tot haar domein heeft gerekend, is vooral ingegeven door het eigenbelang, niet zozeer dat van de maatschappij en de volksgezondheid in het algemeen. Zich vergissen is mogelijk, zelfs toegelaten, maar verdraaien van de werkelijkheid is eigenlijk een misdrijf.

Wat betekent dat praktisch voor ons?

  • Gezond leven komt niet uit een pilletje, maar uit het gezond verstand.
  • Eet zo natuurlijk mogelijk en vermijd industrieel voedsel.
  • Kies voor verse, natuurlijke producten die zo weinig mogelijk behandeld werden.
  • De schepping heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben, maak er gebruik van.
  • Vermijd kunstmatige middelen, drugs, roesmiddelen.
  • Denk positief.
  • Zoek de natuur op en beweeg daarin, verlustig u in een natuurlijke gezonde omgeving.
  • Zo zul je lang en gelukkig leven.

En natuurlijke preparaten vind je op www.fytobell.be of www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde