nov 17, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe voorkom je dat je weerstand in de war geraakt?

Wat bepaalt of je al dan niet ziek of ernstig ziek wordt na een besmetting? Het is je immuniteit of weerstand waar je kunt en moet op rekenen. Het is een meesterwerk van zelfverdediging. Het lichaam beschikt namelijk over allerlei middelen om in actie te treden op het moment dat gevaar dreigt door een besmetting met virussen of bacteriën.

Dat fabelachtig leger beschermt je vanaf de geboorte. Het komt erop aan die zelfverdedigingslinie in perfecte conditie en alert te houden, en gaandeweg nog beter te trainen en toe te rusten. Telkens het lichaam met een vijand of een potentiële bedreiging in contact komt gaan de alarmbellen af en wordt de verdediging opgeroepen. Die verdediging heeft ook een geweldig goed geheugen: als het een aanvaller van vroeger herkent, weet het lichaam meteen hoe het moet reageren om vooraleer die de kans krijgt het organisme te beschadigen, in te grijpen en de vijand te neutraliseren.

We kennen die terminologie uit de moderne oorlogsvoering, maar het lichaam was daar al mee bekend en vertrouwd van bij het ontstaan. Het is een meesterwerk van zelfverdediging dat ons niet in de steek zal laten als we maar volgens de richtlijnen en spelregels tewerk gaan. Dat bekent het lichaam geven wat het nodig heeft: vitamines, mineralen, rust, slaap, beweging, volwaardige kost en natuurlijke stoffen.

Goede genen

Het respect voor de natuur, de natuurlijke ordening, de schepping en alles wat ermee te maken heeft, zal uiteindelijk beloond worden met een ijzersterke weerstand en een goede gezondheid.

Natuurlijk heb je al een streepje voor als je goede genen hebt en je ouders zich ook aan die principes hebben gehouden. Zo is het bijvoorbeeld bekend en wetenschappelijk bewezen dat ouders die rookten, zwakkere genen en een grotere belasting meegeven aan hun nakomelingen en dat kan vier tot vijf generaties worden doorgegeven.

De mens is ook gemaakt om in natuurlijke omstandigheden, naar mensenmaat en in de natuur te leven, te werken, op te groeien en daardoor gezond te blijven.

De onnatuurlijke stadsomgeving, de vervuiling van de natuur, de lucht, de bodem, het water en de gedachten van veel mensen heeft ons met een probleem opgezadeld.

Hoewel het bekend is dat kinderen die in de natuur, op het platteland, op de hoeve opgroeien een sterke weerstand hebben, kan die natuur zich ook tegen ons keren, omdat training ontbreekt: natuurlijke stoffen, zelfs voedsel kunnen door het lichaam als vijandig worden beschouwd. In de plaats van een sterke weerstand krijg je dan een allergie en dat kan zich op verschillende organen in het lichaam wreken.

Nieren beschadigd door vreemde eiwitten

Men heeft ontdekt dat als men aan proefdieren heteroloog serum toedient, men in staat is een chronische nierontsteking te veroorzaken. Deze nierontsteking is dan een lokale uiting van het syndroom van Arthus. Men is er zeker van dat ook bij de mens chronische nierziekten ontstaan als gevolg van een immunologische reactie op het binnenbrengen van lichaamsvreemde eiwitten. Op die manier zijn wellicht ten onrechte al veel patiënten behandeld voor een probleem waarvan de oorzaak anders lag. Het is niet onmogelijk dat als men meer zorgvuldigheid aan de dag zou leggen bij het kiezen van zuivere entstof en het nog secuurder werken, heel wat patiënten nog gezonde nieren hadden kunnen hebben.

Contactallergieën met vertraagde reacties

Als na een vernieuwde introductie van een allergeen een viertal dagen later een reactie optreedt, dan spreekt men van een vertraagde reactie. De meeste contactallergieën werken op deze wijze.

Hiervoor kunnen bacteriën, schimmels, virussen, maar ook problemen als tuberculose, lepra en brucellosis verantwoordelijk zijn. Hier wordt de reactie niet zozeer veroorzaakt door het allergeen, niet door de antistof, niet door het antigeen-antilichaamcomplex dat hiervan het gevolg is, maar wel van giftige stoffen die chemotransmitters worden genoemd.

Deze scheikundige stoffen kunnen een schadelijke werking op de weefsels uitoefenen. Deze stoffen kunnen ook op een normale wijze in de weefsels voorkomen, zonder dat ze hun kwalijke activiteiten kunnen uitoefenen, maar door de synergie van de antigenen met de chemotransmitters moet het lichaam soms zijn immunologische verdedigingsreacties uitputten, waardoor allergische ziekteverschijnselen ontstaan.

Heel complex

Als er te veel chemotransmitters worden gevormd, of als ze te snel ontstaan, kunnen ze niet meer volledig worden geneutraliseerd. Het lichaam schiet dan te kort in zijn beveiligingsmechanisme. Maar dit kan ook een blijvend tekort zijn, zodat het lichaam altijd in een soort crisissituatie vertoeft. Men kan dit neutraliserend vermogen van een patiënt ten opzichte van histamine bepalen. Wie een aangeboren allergische constitutie heeft, heeft tegelijk een heel klein vermogen om histamine in het bloed te neutraliseren. Zo’n chemotransmitter kan ook van buitenaf worden ingebracht en hoeft niet per se door het lichaam te worden aangemaakt. Slangengif kan bijvoorbeeld zo’n chemotransmitter zijn.

Kortom: het is allemaal heel complex en je mag al van geluk spreken als je geen overgevoeligheid hebt overgeërfd. De geneeskunde maakt weliswaar vorderingen, maar dat neemt niet weg dat de waarheid van vandaag, de twijfel van morgen en de ontkenning van overmorgen kan zijn. Heel wat takken van de geneeskunde kunnen maar bestaan door winst, maar het is niet zo woke om dat nog te (durven) vertellen.

Wat staat ons te doen?

  • Iedereen moet zich goed informeren over de voordelen, maar ook over de nadelen van een entstof en zich niet in de hoek laten praten met emotionele argumenten.
  • Ouders moeten er alles aan doen om de immuniteit van het kind zo goed mogelijk op te bouwen. Daarbij spelen de vitamines C en E een cruciale rol. Groter wordende kinderen moeten dus zeker voldoende fruit en groenten en volkorenproducten eten in de plaats van geraffineerde prutsen.
  • Ze moeten vermijden de immuniteit te schaden door roekeloos en willekeurig middelen te slikken zoals antibiotica waar het ook anders kan. De ruimtes waarin men vertoeft moeten geregeld worden verlucht. Wie hygiënisch leeft, heeft veel minder kans op besmetting. Niet alleen de luchtvervuiling maar ook de innerlijke pollutie speelt daarin een grote rol.
  • Zorg voor gezonde voeding. Meer fruit, meer groenten, meer volkorenproducten, minder kleur- minder bewaarstoffen, minder fantasiekost, minder suiker, minder geraffineerde kost.
  • Baby’s moeten zo lang mogelijk borstvoeding krijgen en niet te vroeg overschakelen op vast voedsel.
  • Overdaad aan medicijnen moet absoluut worden vermeden. Een geneesmiddel is geen consumptieproduct. Er mag niet lichtzinnig worden mee omgesprongen. Zoveel mogelijk moet je de natuur zijn eigen genezing laten organiseren, als dat mogelijk is en daarbij kan de arts natuurlijk een belangrijke functie vervullen en adviserend en geruststellend optreden. Bovendien moet je altijd eerst zo mogelijk naar zachte systemen grijpen en die met deskundigheid toepassen.
  • Elk kind moet een gezonde psychische omgeving krijgen, want stress ondermijnt het immuunsysteem. Als het kind zich niet veilig, geborgen en gelukkig voelt, wordt het ziek. De stress van een paniekerige moeder kan evengoed overslaan op het kind en ook hier is sprake van een immuun stimulerende rol die van de ouders moet uitgaan. Kinderen die kunnen vertrouwen op liefderijke zorg van verstandige ouders zijn wat dat betreft veel beter af.
  • Je mag je zeker vragen stellen bij het massaal inenten van heel jonge kinderen, net op het moment dat hun immuunsysteem in volle ontwikkeling is. Er is zeker kans op ernstige verwikkelingen. Het immuunsysteem krijgt naast de incubatie in de besmettingsperiode nog een grotere dreun.
  • Pubers en jongelui moeten meer in de natuur vertoeven, aan sport doen, buiten leven in de plaats van voor het scherm te luieren. Hun immuniteit zal er wel bij varen!

En een uitstekend middel om je immuniteit een handje te helpen: Immunibell van Fytobell.

Je vindt Immunibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 4197-968.

Of je kunt Immunibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde