okt 17, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Als gezonde voeding je parten speelt

Wie wil er niet gezond blijven? Iedereen dachten we. Daarom is gezond voedsel van kapitaal belang.
Maar ook gezonde kost kan gevaarlijk zijn en dat heeft altijd een voorgeschiedenis. Denk aan de
kleuter die plots een gezwollen keel en dikke lippen krijgt na het eten van een stukje vis. De beste raad
die specialisten aan kunnen geven is de voeding aan te passen. Gezond eten is van vitaal belang, ook
voor de immuniteit. Het is bijvoorbeeld onmogelijk dat voedsel dat men koopt langer dan zes
maanden en soms zelfs jaren kan waren zonder dat er risico op bederf optreedt.
Er zitten zoveel stoffen in die niets met het voedsel zelf te maken hebben dat het meer nadeel dan
voordeel kan opleveren.


Het is noodzakelijk dat de algemene gezondheid wordt geoptimaliseerd. Mangaan is een belangrijk
mineraal dat nuttig is voor overgevoelige patiënten en dat best in oligotherapie kan worden gegeven.
Als er twijfel is moet een terreinonderzoek worden gedaan.
Ook moeten zoveel mogelijk toegevoegde suikers worden vermeden.


Opgepast met fructose


Fructose waar in sommige reformwinkels zoveel goeds wordt van verteld en wordt aangeprezen is
compleet uit den boze, het is verantwoordelijk voor zware leverziekten en oogziekten. De darmen
moeten in de eerste plaats worden gesaneerd door zo goed mogelijk te kauwen, traag te eten, en
levende melkzuurbacteriën te gebruiken. De lever is ook zeer belangrijk om te ontgiften en zou meer
aandacht moeten krijgen. Elke maatregel die erop gericht is de lever te detoxificeren is nuttig,
daarvoor bestaan verschillende kruiden: boldo, artisjok, mariadistel, munt, enz…
Als de symptomen zich voordoen kan een patiënt natuurlijk zonder problemen een beroep doen op de
natuurgeneeskunde.


Ademnood


Meer en meer mensen hebben te maken met ademnood, kortademigheid, onverklaarbare hoest. Het
komt erop aan eerst te laten bepalen over welke soort aandoening in de luchtwegen het gaat. Ze vergen
een verschillende aanpak. Bij astma bijvoorbeeld kan het voor de patiënt nuttig zijn om het autonome
zenuwstelsel te ondersteunen. Ook Drosera, Ballota nigra, vitamines B, Bromium, Magnesium en
nikkel in oligotherapie, en uiteraard vitamine E als een krachtige antioxidant.


Als de nieren ook minder goed zouden werken is Solidago, maïsstempel en berendruif interessant. Bij
oudere mensen met een gevestigde astmatische hoest, waarbij ademnood en slijmvorming optreden, is
een mengeling van volgende essentiële oliën in thee met een puntje honing uitstekend: eucalyptus 2
druppels, bonenkruid 2 druppels, den 2 druppels, mirre 1 druppel. Langzaam opdrinken en dit
tweemaal per dag. Ze hebben binnen de tien minuten al verlichting. Een tip: Prosan Forte van
Fytobell.


Onderschat de natuur niet

Kruiden worden soms onderschat, vooral bij ons, terwijl aan Franse universiteiten zoals in Montpellier
het tot de gebruikelijke leerstof van artsen behoort. Zo is bonenkruid bijvoorbeeld een heel sterk
middel dat in een groot aantal gevallen gemakkelijk antibiotica kan vervangen.
Men kan zijn kruiden ook zelf oogsten, maar dan is men wel verplicht ze goed te bestuderen. Want
tijm die geoogst wordt in juni bevat andere stoffen dan tijm die wordt geoogst in september. Eind mei,
begin juni is ideaal voor het gehalte aan thymol.


Acute overgevoeligheid


Overgevoeligheid heeft te maken met immunologie. Het antigeen, de stof die de immuniteit
veroorzaakt is in dit geval een allergeen. Het merkwaardige is dat de antistof die door het antigeen
wordt opgewekt geen immuniteit of ongevoeligheid veroorzaakt, maar precies het omgekeerde,
namelijk een overgevoeligheid. Het is weliswaar een antigeen-antilichaamsreactie, maar in de plaats
van het lichaam te bescherming, treedt beschadiging op.


Er kunnen talloze vormen van gevoeligheid bestaan. Als ze vrijwel onmiddellijk na het contact met het
allergeen optreden kan men besluiten dat er antigene humorale stoffen in het lichaam aanwezig zijn.
Men heeft het dan over vroege allergische reacties. Allergische reacties die later of vertraagd optreden,
berusten op antistoffen die aan lichaamscellen zijn gebonden. Merkwaardig is dat een allergeen een
vroege of late reactie kan veroorzaken, maar er zijn jammer genoeg ook allergenen die zowel vroeg als
laat reageren.


Opgepast met bloed


Er kunnen zelfs heel acute overgevoeligheidsverschijnselen optreden. Dat is enkel mogelijk als het
organisme al eerder met het kwestieuze allergeen in contact is geweest. Binnen het kwartier na het
binnendringen van het allergeen in het lichaam kan er al een reactie zijn. Er zijn twee mogelijke
verschijnselen: ofwel komt er een anafylactische shock, ofwel komt er een atopische allergie.
De anafylactische shock treedt vooral op als gevolg van het binnenbrengen van bloed of
bloedbestanddelen in het lichaam. Er worden tegenwoordig wel kruisproeven gedaan op
bloedgroepen, maar desondanks is bloed een gevaarlijke materie.


Prof. Van Cauwenberge bevestigde zelfs dat hij bang zou zijn bloed te moeten krijgen. Er bestaan
tegenwoordig trouwens voldoende middelen en systemen om de meeste operaties ook bloedloos te
laten verlopen zodat de patiënt geen beroep moet doen op donorbloed en dat is veel veiliger. Er zijn
trouwens veel meer parameters die het bloed van iemand zeer individueel maken, dan de
vergelijkingen van bloedgroepen waar nu grosso modo rekening mee wordt gehouden. Maar ook bij
injecties voor vaccinatie met paardenserum zoals voor tetanus, inspuiten van jodiumhoudende
contrastmiddelen in aders vooraleer röntgenfoto’s worden genomen, bepaalde medicijnen en talloze
dierlijke vergiften van slangengif tot addergif en bijengif, kunnen een anafylactische shock
veroorzaken.


Reactie na jaren


Ook de inspuiting van een concentraat van rode bloedcellen of andere bloedbestanddelen kan al voor
problemen zorgen. Niet zelden ziet men dat de lever soms jaren na een transfusie het probleem niet de
baas kon, waardoor zeer ernstige verwikkelingen ontstaan. Ook serums die courant gebruikt worden in
oorlogsomstandigheden zoals bijvoorbeeld een behandeling met anti-tetanosserum, kan bij de tweede
inspuiting een geweldige shock opleveren. In dit geval bevat het allergeen een vreemd eiwit dat zich in
paardenserum bevindt. Tegenwoordig heeft men dat evenwel beter in de hand.
Penicilline: Van redder tot gevaar

Om overgevoelig te kunnen reageren moet er veelvuldig contact bestaan tussen de patiënt en het
allergeen. Omdat penicilline heel vaak wordt toegepast is dit levensreddende geneesmiddel ook vaak
oorzaak van heel wat allergische shocks geworden. Het is zelfs niet mogelijk deze allergische reacties
bij patiënten te voorzien, omdat de allergie geleidelijk wordt opgebouwd. Zelfs maar een geringe
hoeveelheid penicilline kan voldoende zijn om een allergie uit te lokken. Het kan zelfs heel vreemd
gebeuren: een paar druppels oogzalf waar al penicilline in aanwezig is, of huidzalf, of zelfs het eten
van bepaalde jonge kazen met schimmels, kunnen al voldoende zijn. Soms weet de patiënt ook niet dat
hij in contact komt met penicilline, omdat de uier van de koe bijvoorbeeld behandeld werd voor een
verzwering of kwetsuur, zodat het geneesmiddel via de melk ongemerkt wordt aangeboden aan de
patiënt. Het kan een jarenlange sluimerende overgevoeligheid worden die plots de kop opsteekt en die
een nietsvermoedende patiënt treft als hij een geneesmiddel op basis van penicilline krijgt toegediend
als gevolg van een banale ontsteking. De overgevoeligheidsreactie kan zelfs zo heftig zijn, dat zelfs de
dood van de patiënt op korte tijd kan volgen.


Vandaar dat men tegenwoordig niet meer zo gauw gebruik zal maken van antibiotica op basis van
penicilline. Toch komen deze producten nog altijd ongemerkt de voedselketen binnen en worden
ondanks waarschuwingen nog altijd antibiotica gebruikt bij de vleesproductie: het geld van enkelen is
nog altijd belangrijker dan de gezondheid van velen.


Zelfs bepaalde handelaars maken dat eieren ondergedompeld worden in penicilline. Een gemene truc
die al veel mensen ziek heeft gemaakt en misschien zelfs het leven heeft gekost.
Maar ook eenvoudige ontsmettings- en reinigingsmiddelen kunnen bij gevoelige personen tot
problemen leiden. Sommigen zijn gevoelig voor jodiumtinctuur. Dat kan bij ontvankelijke personen
tot een huidallergie leiden. Van zodra het allergeen weer afgewassen wordt en nadien contact wordt
vermeden is er geen probleem. Die problemen zijn evenwel niet altijd te voorzien, want sommige
contrastmiddelen die ter diagnose bij röntgenopnamen worden gebruikt, bevatten jodium en kunnen
bij deze patiënten een anafylactische shock veroorzaken. Radiologen kennen dat verschijnsel en
hebben daarom in de RX-kamer altijd middelen ter bestrijding van zo’n anafylactische shock bij de
hand.


De conclusie is duidelijk: we denken dat we de menselijke natuur kennen en dat we die kunnen
beheersen. Het omgekeerde is het geval. Alles wat de mens bedacht heeft kan als een boemerang
terugkeren. Zekerheden bestaan enkel in natuurlijke wetmatigheden.
Wie die respecteert zal nooit bedrogen uitkomen.


En een tip bij hoest: prosan Forte van Fytobell.
Je vindt Prosan Forte van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3079-597.
Je kunt Prosan Forte van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer