mei 22, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Darmbacteriën spelen eerste viool bij de ziekte van Parkinson

De zomervakanties lonken, de hotels of campings worden gekozen en besteld en er wordt weer gedroomd van met pak en zak de zon en het dolce far niente op te zoeken in zonnige streken. Waar niet van gedroomd wordt, maar vaak inherent verbonden is met de grote trek naar de zon is de zogenaamde “Turista”, de reizigersdiarree. Niet dat het zo levensgevaarlijk zou zijn, maar wel erg ongelegen en bijzonder vervelend. Het kan je hele vakantie na één maaltijd of wat er moet voor doorgaan, overhoophalen. Sommigen blijven er wekenlang, soms zelfs maanden mee zitten, omdat van de ene ontsteking naar de andere gesukkeld wordt. Maar het is geen exclusiviteit van de zonnige oorden en het zuiden, hoewel besmettingen met salmonella en bacteriële infecties er gemakkelijker optreden, maar ook bij ons kan onhandigheid, gebrek aan kennis of aan voorzorg de oorzaak worden van veel ongemakken met de darmen.

Ook de ziekte van Parkinson vindt zijn oorsprong in een slecht darmmicrobioom. Daarom bestrijdingsmiddelen, zware metalen en vluchtige stoffen vermijden en de darmen de beste probiotische bacteriën aanbieden.

Als je ingewanden opspelen moet je daar zo snel mogelijk iets aan doen, niet enkel om je vakantie te vrijwaren, ook om je gezondheid snel weer op de rails te krijgen. Want de darmen hebben een “masterfunctie” in de gehele gezondheid. Bekende uitspraken van natuurartsen zijn: ”Met gezonde darmen, krijg je geen kanker” en daar zit uiteraard een grote waarheid is. Het microbioom in de darmen bepaalt niet enkel je gezondheid van de ingewanden, zorgt voor een goede vetering en opname van noodzakelijke stoffen die van vitaal belang zijn voor de perfecte functie van het organisme, ook de geestelijke gezondheid hangt er nauw mee samen.

Maar ook ontsporingen van de lichaamscel zoals bij kanker heeft een voedingsbodem in ongezonde darmflora. 

Wat je moet vermijden

Het voedsel heeft natuurlijk een enorme invloed op de gezondheid van de darmen. Dat geldt niet enkel om de zogenaamde reizigersdiarree te voorkomen, maar om de immuniteit te versterken, de gezondheid van de cellen te vrijwaren. De darmen hebben niet enkel een functie in de vertering, ze leveren stoffen die zowel het emotioneel en psychisch evenwicht van de patiënt in balans houden, maar ook beslissen over ziekte en gezondheid, zelfs over leven of dood. Denk daarbij aan kanker die eigenlijk een voedingsbodem vindt in een ontregeld microbioom.

Het gaat er dus niet enkel om dat bedorven of slecht bewaard voedsel wordt vermeden, je moet het lichaam producten aanbieden waaruit de darmflora elementen haalt om de goede bacteriën te laten prevaleren boven de slechte. Darmbacteriën beslissen op die manier mee over ziekte of gezondheid en zelfs over de ernst van ziekten.

Ook Parkinson

Onderzoek heeft ook aangetoond dat meer en meer ziekten te maken hebben met darmbacteriën. De studie werd ondersteund door de Magnus Ehrnrooth Foundation en de Jane and Aatos Erkko Foundation. Zo werden gramnegatieve desulfovibrio bacteriën aangetroffen bij patiënten die leden aan de ziekte van Parkinson. Men heeft stammen van darmbacteriën van patiënten met de ziekte van Parkinson vergeleken met die van gezonde patiënten. Er waren significante verschillen.

Proefdieren die de Desulfovibrio bacteriën kregen, stierven behoorlijk eerder. Er volgt nog uitgebreider onderzoek om dat te bevestigen, maar er wordt nu al uitgegaan van het feit dat de kwaliteit van de darmbacteriën ook mee bepalend is voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Men was er al eerder van overtuigd dat de darm-brein-as determinerend was voor neurologische aandoeningen, maar hoewel het onderzoek zich nog in een vroeg stadium bevindt, zou het wel kunnen dat op termijn een duidelijk bewijs wordt geleverd, waarmee ook kan worden geanticipeerd op het probleem door op tijd zowel de levenswijze als de darmflora aan te passen. Men blijft er wel van overtuigd dat genetische factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson, maar dit nieuw onderzoek werpt een nieuw licht op het probleem met de hoop dat er ook tijdig iets kan worden aan gedaan.

Hersenaandoening

Bij de ziekte van Parkinson ondergaan bepaalde hersencellen veranderingen en sterven ze langzaam af. Daardoor komen bewegingen in het gedrang. Men merkt dat eerst door trillende handen en hoofdschudden. Deze patiënten bewegen zich ook trager en de kleine motoriek wordt problematisch. Zo krijgen deze patiënten het lastiger om een hemd dicht te knopen, een strik te leggen rond een geschenkje, veters dicht te knopen. Ze bewegen ook veel trager en beginnen met de voeten te slepen of te sloffen. Ook heftige bewegingen in de slaap kunnen wijzen op de ziekte van Parkinson. Deze patiënten hebben ook andere gevoelsstoringen zoals moeilijker ruiken, voelen zich ellendig moe, denken trager en leggen moeilijker verbanden, ze zijn angstig en vaak depressief.

En een groot aantal van deze verschijnselen treedt ook op bij dysbacteriose, oftewel problemen met de darmflora. Zo is een angstig gevoel, traagheid van denken en depressieve stemming absoluut niet altijd het gevolg van Parkinson. Daarom is het van belang om van bij de eerste tekenen een onderzoek te laten uitvoeren bij een gespecialiseerd arts. En omdat er dikwijls een genetische factor aanwezig is, moet je beslist alert zijn als het probleem ook in de naaste familie optrad: ouders, broers of zussen.

Het is ook een ziekte van de tijd. Men verwacht dat over twintig jaar het aantal patiënten met Parkinson zal verdubbelen. Meestal treedt het probleem op vanaf 50 tot 70 jaar, maar het kan ook vroeger, want er zijn mensen bekend die amper dertig waren en getroffen werden door de ziekte. Een MRI-scan kan aantonen of er hersenschade is en in welk stadium de zeikte zich bevindt en evolueert.

Omgevingsfactoren

De industrie lijkt zich nooit van enig kwaad bewust en zal zo lang mogelijk elk probleem dat zij veroorzaakt of veroorzaakt heeft ontkennen, tot de evidentie niet meer te ontkennen valt. Denk aan PFAS op de Antwerpse Linkeroever. Professoren van de Antwerpse universiteit hebben de gevaarlijke stof aangetroffen bij bloedonderzoek van kinderen en pubers en hebben tegelijk de hoop uitgesproken dat ze zo gezond mogelijk zouden leven, omdat elk element dat nadelig is voor de gezondheid dat erbij zou komen, hen kanker kan opleveren.

Gezondheid is trouwens niet de sterkste kant van bepaalde industriële bedrijven, want onderzoek heeft aangetoond dat de ziekte van Parkinson vooral ook kan optreden bij landbouwers of mensen die met sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen in contact komen.

Ook industrieën waar zware metalen en oplosmiddelen worden gebruikt komen in het vizier. Het is dus van het grootste belang om als je dergelijke stoffen moet hanteren altijd voldoende beschermende middelen en kledij te gebruiken zodat de impact op het organisme zo klein mogelijk wordt gehouden.

Veel landbouwers slachtoffer

Landbouwers hebben wel een gezonde stiel, ze zijn de enigen die hun roeping trouw zijn gebleven, werken in de natuur en kennen die ook, maar worden door organisaties en bedrijven onder druk gezet en verplicht om vaak om te gaan met schadelijke stoffen. Parkinson is daarom een ziekte die veel landbouwers treft en handelaars in bestrijdingsmiddelen.

De manipulatie van planten en zaden, pootgoed en knollen vereisen een aparte aanpak waardoor ze ook vanwege de monoculturen vaak niet anders kunnen dan sterke bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De Nederlandse consumentenorganisatie heeft trouwens onderzocht en bekend gemaakt dat aardbeien niet minder dan twaalf verschillende residuen achterlaten als ze bij de consument terecht komen.

Dat betekent dat een van de lekkerste vruchten van de natuur, daardoor een van de giftigste geschenken worden, met dank aan de industrie.

Naast Parkinson zijn ze ook de bevolkingsgroep die vaak te maken krijgt met kanker.

We proberen de natuur na te bootsen, zogenaamd te verbeteren, maar eigenlijk spelen we leerling-tovenaar, zien slechts fragmentaire aspecten van die natuur en denken dat we de hele schepping in beeld en in onze macht hebben.

De resultaten zien we elke dag: ziekte, vroegtijdige dood, wispelturigheid onder de mensen, bedrog, geldhonger, haat, nijd en oorlog. En het ontbreken van leven in harmonie met de natuur heeft daar in belangrijke mate de hand in.

De overheid wil de mensen weg uit de natuur, hen in steden samenproppen met allerlei schijnredeneringen, we moeten kleiner wonen, meer op elkaar, compacter, minder verplaatsingen en dus in woonsilo’s in de stad. Dan heeft die overheid er ook meer vat op, want de natuur zelf laat zich minder manipuleren. Wie dat doet wordt gestraft.

Daarom: leef in harmonie met de natuur, eet gezond, denk natuurlijker en het zal je goed gaan!

En natuurlijk een belangrijke raad: verzorg je darmen, want dat is de gezondheidscentrale van het lichaam, ook tegen Parkinson.

Een tip: uitstekende probiotische bacteriën dankzij Digesbiose van Fytobell.

Je vindt Digesbiose van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 1752-278.

Of je kunt Digesbiose van Fytobell ook online aanschaffen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

De natuur, zal jouw natuur belonen!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde