apr 26, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Tegen nierstenen: Drink meer en ontzuur

Wie het ooit heeft meegemaakt weet dat je haast niets pijnlijker kan overkomen: een aanval veroorzaakt door nierstenen. Deze kolieken kunnen je als de bliksem treffen en je onaangekondigd van pijn op de grond doen zakken. Heb je het ooit al meegemaakt bij jezelf, een collega of familielid: sommigen kruipen op handen en voeten rond van de pijn, proberen alle houdingen uit om toch maar de heftig stekende pijn te kunnen verzachten.

De ondraaglijke pijn gaat vaak gepaard met koud zweet, misselijkheid, braken, flauwtes en verstopping. Soms heeft het slachtoffer ook koorts. De patiënten hebben een dringende drang tot urineren, die bijzonder pijnlijk is, terwijl de hoeveelheid urine erg beperkt blijft. Soms is er zelfs bloed in de urine, als de scherpe kanten van de stenen de urinewegen hebben beschadigd. Dus kan maar best meteen een arts worden ontboden die zal nagaan of opname in een ziekenhuis noodzakelijk wordt. Een pijnstillend middel kan de moeilijke periode helpen overbruggen. In afwachting kan de patiënt een half uurtje in een heet bad plaats nemen, waarna vochtig warme kompressen op de buik worden gelegd.  In elk geval moet de patiënt onder controle van een arts blijven, want een niersteen die verhindert dat de afvoer van urine op een normale wijze gebeurt, kan aanleiding geven tot het ontstaan van een nierbekkenontsteking en dat kan van kwaad tot erger gaan.

Nierstenen kan je beter voorkomen. Daartoe moet er vooral op gelet worden dat er voldoende gedronken wordt. Zonnebaden is een ontspanning die het centrale zenuwstelsel prikkelt en is dus gunstig voor de stofwisseling en helpt om nierstenen te voorkomen. Ook sauna, lichte oefeningen, wandelingen, helpen nierstenen voorkomen.

Ernstig nemen!

Dat de stofwisseling van onze verre voorouders al problemen vertoonde is bewezen door archeologische vondsten en onderzoeken, waaruit bleek dat zelfs in de oudheid de mens al te maken had met nierstenen. In de urine van de mens zijn altijd zouten aanwezig. De stoffen die daarin teruggevonden worden zijn afhankelijk van de stofwisseling, waarbij de erfelijkheid uiteraard meespeelt en het dieet. Sommige zouten kristalliseren en slaan neer, worden groter, hebben scherpe kantjes, gaan verschuiven, komen in de urinewegen terecht en veroorzaken een verschrikkelijke pijncrisis.

Niet iedereen heeft er weet van dat er een niersteen aanwezig is. Soms komt men er onverwachts achter als er een ontsteking is, een afsluiting van de nieren of een insufficiëntie. De ontdekking is dan onrechtstreeks of bij toeval. Sommigen beginnen ook meer te drinken bij nierproblemen en dan pas komt de pijn van de nierstenen hen treiteren. Op die wijze hebben sommigen dan weer de neiging minder te gaan drinken, zodat het oplossend vermogen van de steen weer afneemt en niet meer zal doorgespoeld worden.

Nierstenen moeten altijd ernstig worden genomen. Door een klinisch onderzoek moet worden nagegaan wat de aard van de nierstenen is. Bij ruim negentig percent gaat het om oxalaatstenen, waarop medicijnen nog altijd weinig vat hebben. Urinezuren kunnen dan weer wel met medicijnen worden aangepakt. Fosfaatstenen kunnen ook door middel van medicijnen worden verholpen. Ultrageluidsbehandelingen in gespecialiseerde inrichtingen hebben doorgaans wel succes bij stenen die vroeger operatief moesten worden verwijderd. Maar de beste behandeling is in elk geval de preventie en daarvoor is het belangrijk te weten wat de aard is van de nierstenen waar men door geplaagd wordt en welke leefwijze een herhaling kan voorkomen.

Uiteraard speelt de constitutie of erfelijkheid een belangrijke rol bij het ontstaan van deze problemen. Men weet er natuurlijk nog niet alles over, maar wel blijken het reactievermogen van het vegetatieve zenuwstelsel en storingen in de stofwisseling een niet onbelangrijke rol te spelen. Vandaar dat veel vroeger gedacht werd dat strenge dieetkuren een belangrijke invloed zouden hebben op het al dan niet ontstaan van de stenen. Een kloosterstreng dieet is – dat weet men nu – eigenlijk niet van wezenlijke betekenis bij de preventie. Als men de aard van de stenen kent, is het wel nuttig bepaalde voedingsstoffen die de aanmaak van de stenen kunnen stimuleren te vermijden. Zo kan je bij oxaalzuurstenen beter rabarber, spinazie en chocolade vermijden, terwijl vanwege het hoge calciumgehalte melk en melkproducten slechts in beperkte mate mogen worden gebruikt. Daarentegen kan het gebruik van citroen in bepaalde gevallen van uraatstenen de zaak oplossen. Hoewel citroenen zuur smaken hebben ze een alkaliserend effect. Ook zure melkwei kan met dat doel worden aangewend.

Ook de lever verzorgen

Uraatstenen ontstaan in een zuur milieu. Alles wat het lichaam verzuurt moet dus worden vermeden. Uraatstenen komen het meest voor, ze ontstaan uit een teveel aan urinezuur. Oxalaatstenen komen meest voor bij nerveuze mensen met een teveel aan hyperzuur maagsap. Fosfaatstenen komen het minst frequent voor. Deze kunnen enkel in een alkalisch milieu ontstaan. Niet zelden liggen leverstoringen ook ten grondslag aan het ontstaan van nierstenen, vooral uraatstenen. De gehele stofwisseling moet dus worden aangepakt. Hiertoe moet men dagelijks het sap van drie citroenen drinken. Bij uraatstenen moet men wel bereide vleeswaren die slachtafval bevatten (darmen, nieren, lever enz… de zogenaamde charcuterie) vermijden. Andere voedingsmiddelen zijn in normale hoeveelheden wel geoorloofd. Wel moet worden gewaarschuwd tegen overdreven vleesgebruik en sterk pikante kost.

Wie neiging heeft tot ontwikkelen van nierstenen kan beter op een vegetarische leefwijze overschakelen, of althans slechts in beperkte mate vlees eten. Uit onderzoek is gebleken dat rauwkost en vegetarische kost de stofwisseling veel minder belasten dan de gemengde vleeskost die de meesten gebruiken. Vooral bij vorming van uraatstenen die eigenlijk zijn samengesteld uit zouten van urinezuren, is dit van toepassing.

Veel drinken

In elk geval is het belangrijk de nieren en de urinewegen geregeld schoon te spoelen. Drinkkuren waarbij dagelijks twee tot 2,5 liter water worden gedronken, hebben een uitscheiding van 2 liter urine tot gevolg. Het water zelf heeft weliswaar geen oplossend vermogen ten opzichte van nierstenen maar het kan wel sedimentatie in de urinewegen en filtersystemen voorkomen. Het is wel van belang heel zacht water te drinken met zo weinig mogelijk minerale zouten. Hard of kalkhoudend water kan namelijk de vorming van stenen bij sommige patiënten in de hand werken. Ook het gebruik van kalkhoudende preparaten moet aan de wijsheid van de arts worden overgelaten. Alcohol is uiteraard te mijden en koffie en sterke thee zijn evenmin aan te bevelen. Daarnaast moet het vegetatieve zenuwstelsel worden geprikkeld, zodat de stofwisseling de vorming van nierstenen helpt voorkomen.

Guldenroededrank in theevorm of in tinctuur kan de nieren helpen zichzelf schoon te spoelen. Het stimuleert de nierfunctie. Rubiakruid oftewel meekrap kan interessant zijn bij steeds terugkerende vorming van niergruis of stenen. Wie dit kruid neemt, moet niet in paniek slaan of verbaasd zijn als de urine rood kleurt. Dat is het gevolg van de inname van deze plant.

Zonnebaden, oefeningen, lichte sport en wisselbaden, sauna en onderwaterdarmbaden zijn erg nuttig. Daardoor kunnen stenen aangepord worden te verhuizen van de nieren naar de blaas. Bij een acute aanval moet de hulp van een arts worden ingeroepen. Nierstenen komen niet in aanmerking voor zelfmedicatie. Wel kun je door middel van een gezonde leefwijze en alternatieve therapieën een nieuwe aanval en de vorming van nieuwe nierstenen helpen voorkomen. Hete kompressen kunnen in afwachting de krampen milderen. De behandeling moet er in elk geval op gericht zijn schade aan de nieren te voorkomen. Maar wie voldoende drinkt, een evenwichtig dieet volgt en voldoende bewegend ontspant zal zijn kansen om te hervallen enorm beperken.

En bestaan gelukkig goede middelen om de nieren te stimuleren en in goede conditie te houden.

Cranberry van Fytobell is ideaal voor een gezond urinestelsel.

En Orthoren van Fytobell is regulerend voor een goede vochthuishouding.

Je vindt Cranberry in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2595-825.

En je vindt Orthoren van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-946.

Je kan zowel Orthoren als Cranberry ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe valstrikken voor je lever vermijden

De lever is een van de belangrijkste organen van het lichaam, zoniet het belangrijkste. Het zorgt voor de eliminatie van toxische stoffen, helpt bij de vertering, maakt gal aan, en we hebben er alle belang bij er goed zorg voor, te dragen. Dat zorg dragen gebeurt door...

Lees meer

De lever: Barometer van je gezondheid

Het hart is natuurlijk een belangrijk orgaan, maar eigenlijk is het enkel en alleen maar een pomp. Het heeft geen emoties, geen persoonlijkheid, het stuwt gewoon het bloed het lichaam rond, meer niet. Dat zei de wereldberoemde hartchirurg Dr. Barnard, tientallen jaren...

Lees meer

Bang van cholesterol of transvet?

Iedereen is bang van een te hoge cholesterolspiegel. Niet onterecht trouwens, want het kan zich afzetten tegen de vaatwand, daardoor vernauwingen veroorzaken en zelfs leiden tot hartinfarct en/of beroerte. Ischemische klachten die verband houden met te weinig...

Lees meer