nov 13, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom oortjes van je smartphone gevaarlijk kunnen zijn

We staan er eigenlijk zelden bij stil, maar het menselijke oor is een klein wonder van de schepping. Er is van buitenoor tot binnenoor een heel ingewikkeld systeem voor nodig om geluidsgolven om te zetten in voor onze hersenen bruikbare informatie. Het oor is dan ook een bijzonder gevoelig en kwetsbaar orgaan.

Toch springen vooral jongeren er heel roekeloos mee om. Maandagdoofheid bijvoorbeeld is een probleem, waarmee heel wat leraren in hun klas geconfronteerd worden. Nu met corona al wat minder, maar de luide muziek via de oortjes van de smartphone zijn ook niet zo onschuldig. Brutale luide concerten zijn dat uiteraard allerminst.

Bij hevig lawaai zullen we allemaal spontaan de vingers in de oren stoppen om de boosdoener buiten te houden. Hoge geluidsvolumes worden door iedereen als onplezierig, hinderlijk, soms zelfs als pijnlijk ervaren. En dat zijn ze uiteraard ook. Als de gevarengrens overschreden wordt, kan lawaai het gehoororgaan zelfs ernstig beschadigen!

Er zijn grenzen aan het aantal decibel dat een mens kan verdragen. Eén zeer luide knal bijvoorbeeld kan voldoende zijn om blijvende gehoorschade of zelfs doofheid te veroorzaken.

Die gevarengrens ligt voor het menselijke oor op ongeveer 80 decibel. In ateliers waar dat geluidsniveau niet overschreden wordt, kan men in principe zijn hele leven lang werken zonder enig risico op beschadiging. Eenmaal boven de 80 decibel is de kans op blijvende, onherstelbare gehoorschade zeer reëel. Een verantwoordelijke werkgever doet er dan ook goed aan zijn personeel beschermde oordoppen ter beschikking te stellen. En in heel wat bedrijven is dat tegenwoordig zelfs bij wet verplicht.

De ernst van een gehoorletsel hangt van het decibelgehalte en van de duur waaraan de patiënt daaraan werd blootgesteld. Eén keer vijf minuten lang 100 decibel binnen krijgen, is uiteraard niet zo erg. Jezelf met grote regelmaat onderwerpen aan 90 decibel is veel gevaarlijker. Na een uurtje in de discotheek heeft je oor al gauw vier uur nodig om te recupereren.  Heb je drie uur lang je ziel uit je lijf gedanst op de pompende housebeat, reken dan op een herstelperiode van 12 uur!

Hoe hoger het geluidsniveau, hoe minder lang men er zich mag aan blootstellen. Telkens het volume met drie decibel omhooggaat, wordt dat tijdsbestek gehalveerd. Kan je bijvoorbeeld vier uur lang risicoloos swingen bij 83 decibel, dan mag je dat amper 2 uur bij 86 decibel.

Wie geregeld, om professionele redenen of gewoon ter ontspanning, in een lawaaierige omgeving vertoeft, moet beslist de oren beschermen met oordoppen of een isolerende koptelefoon. Dat geldt zeker als het geluidsvolume zo hoog is dat er pijn wordt ervaren. De pijngrens ligt rond de 120 decibel. Dat is het geluid van een opstijgende straaljager. Wordt dat niveau overschreden, dan zijn blijvende beschadigingen aan het gehoor onvermijdelijk.

Wie regelmatig en zonder bescherming een pletwals van geluid over zich heen laat komen, loopt reëel gevaar compleet doof te worden. Tot de risicogroep behoren o.m. uitbaters van dancings, caféhouders en arbeiders die werken in drukkerijen, staalwalserijen en plaatslagerijen. Gedeeltelijke doofheid komt dan weer vaak voor bij onderhoudspersoneel dat regelmatig met krachtige stofzuigers moet werken.

Naast lawaai zijn er uiteraard nog tal van andere oorzaken van oorpijn: n.l. ontstekingen, eczeem, allergieën, tandpijn, keel- of hoofdpijn, verkoudheid, griep…

In het geval van een ontsteking raadpleeg je best onmiddellijk een arts. Een onverzorgde oorontsteking kan immers doorstoten naar het middenoor en uiteindelijk zelfs de hersenen infecteren, dat laatste met fatale gevolgen.

Tinctuur van Plantago is een uitstekend middeltje tegen oorontstekingen. Het product bestrijdt de bacteriën die het op het oor hebben gemunt en is zowel geschikt voor inwendig als uitwendig gebruik (een druppeltje in het pijnlijke oor).

Bij oorsuizingen moet je steeds een arts raadplegen. Die moet uitmaken of het probleem niet veroorzaakt wordt door externe factoren zoals bloeddruk, hersenaandoeningen, aandoeningen van de zenuwen of de halswervels. En wat te doen tegen die vervelende oorpropjes die je gehoorgang van de ene dag op de andere kunnen verstoppen? Als je een paar druppeltjes Johannesolie in het oor laat druppelen, laten ze zich gemakkelijk verwijderen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Geen paniek: De truc tegen de hik

Je hebt het vast al meegemaakt: iemand krijgt tijden het eten een onbedaarlijke hik, waarbij telkens grote happen lucht worden ingeslikt. De goede raad van grootmoeder is nog altijd van kracht: drink een flinke slok koud water, of hou de adem in. Maar de hik wat is...

Lees meer

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten...

Lees meer