Waarom begint anorexia vooral in de puberteit?

De ziekelijke zucht om er eeuwig slank te willen uitzien… tot de dood er op volgt: ouders van anorexiapatiënten weten door welke hel deze mensen gaan.

Anorexia komt vooral voor in westerse landen waar een overdaad aan voedsel is en het slankheidsideaal populair is. Het blijkt dat dit ideaal niet alleen verantwoordelijk is voor eetstoornissen, anders zouden er veel meer vrouwen (en mannen) zijn die aan anorexia lijden. Vaak treedt deze eetstoornis op na vervelende of ingrijpende gebeurtenissen.

Anorexiapatiënten hebben vaak een dubbel probleem: niet enkel het gewicht, ook hun gevoelens en emoties.

Het is bekend dat eetstoornissen vaak in de puberteit beginnen. Een woelige tijd waarin zich veel lichamelijke en psychische veranderingen voordoen; een prima voedingsbodem om anorexia te ontwikkelen.

De genezing van anorexia nervosa is een langdurig proces, waarbij het niet voldoende is alleen aandacht te besteden aan gewichtstoename. De oplossing van de eetstoornis moet ook gezocht worden in het wijzigen van de gedachte te dik te zijn en de angst om nog dikker te worden.

Bovendien moeten anorexiapatiënten leren hun lichaam te accepteren en beseffen dat zelfwaardering niet alleen hoeft af te hangen van bepaalde ideeën over lichaamsvormen en gewicht. Kennis over voeding en controlemaatregelen spelen eveneens een belangrijke rol bij de behandeling. Men kan hiervoor best gespecialiseerde hulp inroepen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer