aug 11, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom vooral vrouwen moeten zonnebaden: vitamine D

Op allerhande manieren wordt de jongste tijd erg gewaarschuwd tegen overdreven zonnebaden en te veel huid blootgeven aan de zon, en daar is reden voor, omdat het aantal huidkankers erg toeneemt. Er wordt ook nog altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met het eten van eieren, omdat het cholesterolgehalte daardoor drastisch de hoogte ingaat, wat eigenlijk onjuist gebleken is. Er is ook nog een raadgeving om het gebruik van boter, echte boter dan, te verminderen of te schrappen omdat het puur dierlijk vet is, wat dan weer aanleiding zou kunnen geven tot problemen met het hart en de bloedsomloop, ook verkeerd gebleken, maar het resultaat is dat we zo voorzichtig zijn met goede bronnen van vitamine D, dat we dreigen een tekort te krijgen en dat kunnen we in deze Corona-tijd beter niet hebben.

Te weinig vitamine D kan aanleiding geven tot ernstige problemen en een vermindering van de weerstand. Ook niet goed in deze pandemie-tijd. Maar er is nog meer: te weinig vitamine D wordt geassocieerd met de kans op osteoporose en osteomalacie en dat zijn geen eenvoudige ziekten. En dat is wèl juist gebleken. Het komt neer op een beenverweking en op een tekort aan calcium of kalkstoffen in het skelet. Daardoor komen niet alleen pijnen en houdingsfouten voor, maar in heel wat gevallen ook spontane fracturen. Bij oudere personen kan dit catastrofaal zijn, omdat ze door het breken van benen, heupen en botten, vaak zoveel energie verspelen en in de onmogelijkheid zijn het herstel van hun organisme op te brengen, dat ze eraan ten onder gaan. Wat doe je dan? Meer vitamine D. Dat zou heel wat problemen kunnen oplossen. Maar waar haal je ze dan?

Een verstandig zonnebad versterkt de weerstand en het skelet en dat is voor vrouwen bijzonder belangrijk!

Vooral oudere vrouwen

In principe zou je kunnen zeggen dat botverweking als gevolg van een tekort aan vitamine D, het gevolg is van tekort aan zonlicht want bestraling door de zon, maakt vitamine D in de huid aan, die dan via een ingewikkeld mechanisme de absorptie van kalk of calcium in de darmen uit het voedsel in de hand werkt.

Vooral oudere vrouwen zijn er het slachtoffer van. Het bot of de beenderen zijn geen dode materie, maar levend weefsel, waarvan de structuur constant evolueert, zodat mag worden gesteld dat zowel voedingswijzigingen als verandering in het bewegingspatroon een invloed hebben op de sterkte van het skelet. Wie plots te weinig calcium uit het voedsel tot zich neemt, zal ervaren dat daarvan het gemakkelijker breken van botten of benen het gevolg kan zijn en dat als je te weinig beweging neemt, je skelet ook minder calcium en andere mineralen gaat bevatten.

De astronauten hadden trouwens met dat euvel af te rekenen. Als ze langdurig onttrokken waren aan de wetten van de zwaartekracht, verminderde hun skelet aanzienlijk in sterkte en gewicht. Pas als ze weer op hun benen „stonden” op aarde en er dus een gewicht of druk werd uitgeoefend op hun skelet, nam dit weer in sterkte toe. Bepaalde bewegingen en sporten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid van het skelet, maar helemaal niet, of te weinig bewegen is anderzijds ook weer schadelijk.

Cadeautje van de zon

Tekorten aan vitamine D en dus botverweking of spontane breuken van het skelet, kunnen verband houden met een tekort aan vitamine D, waardoor de kalk uit het voedsel niet meer door de darmwand kan worden opgenomen.

Dat kan op zijn beurt een cadeautje zijn van de donkere winter, maar ook van de leefgewoonten. Wie nooit in de zon komt, loopt meer gevaar dan de zonnekloppers. Leid hier niet uit af dat je nu weer uren in de zon moet zitten, maar je moet wel af en toe de huid eens blootstellen aan de weldoende invloed van het UV-licht.

Het klinkt contradictorisch maar het is uit te leggen: volkeren in het zuiden: Spanje en Italië, hebben meer te lijden onder osteoporose dan noordelijker dames zoals Denen. De verklaring is dat ze zich in het zuiden meer verbergen voor de zon, de straatjes donker en smal zijn en dat ze pas ’s avonds buiten komen, als de koelte van de avond toeneemt. De Scandinaven nemen daarentegen meer vitamine D via de voeding en als supplement. Vandaar…

Kwaal van de winter

Normaal verlaagt het gehalte aan vitamine D in de winter voortdurend. In een controlegroep had men vastgesteld dat bij een aantal mensen bij wie het vitamine D-gehalte in de zomer compleet normaal was, dat in de maand november al met 20 percent gedaald was.

In februari was dat percentage nog eens met vijftig percent afgenomen, zodat de actuele waarden nog slechts een kleine 70 percent van de oorspronkelijke bedroegen.

In de maand mei was er dan alweer 10 percent meer vitamine D aanwezig, om weer helemaal normaal te worden in de zomermaanden. Dat bewijst duidelijk de relatie met de aanwezigheid van zonlicht en wellicht ook met het soort voedsel dat wordt genuttigd. De consumptie van eieren, vis en boter is zodanig gedaald, dat ook van die kant geen aanvulling van de noodzakelijke hoeveelheden mag worden verwacht.

Volgens wetenschappelijke kringen zou het gehalte aan vitamine D in het bloed op peil worden gehouden door een dagelijkse aanvoer van 200 Internationale Eenheden. Daar komen de meesten niet aan toe. Daarenboven wordt het zonlicht tegenwoordig ook gehinderd door allerlei milieufactoren, zoals de stijging van het ozongehalte en de luchtvervuiling met CO2-gassen en roet in de atmosfeer zodat niet alle nuttige UV-stralen ons nog bereiken. Voor patiënten die al te weinig zonbeschijning hebben, kan dit wel eens veel te weinig worden.

Als je te weinig vitamine D in het bloed hebt, ben je ook vatbaarder voor besmettingen: meer verkoudheden, sinusitis, oorontstekingen en griepjes, maar heb je ook meer risico op Covid-19. Dus is het doodnormaal dat in de zomer minder coronapatiënten worden geteld dan in herfst en winter. De zon is een belangrijke genezende factor.

Wat moet je onthouden?

  • Onze voeding bevat vaak te weinig vitamine D.
  • Zonnestralen bevorderen de aanmaak van vitamine D in de huid.
  • In de winter is het zinvol een supplement van vitamine D te gebruiken en bij tekort ook in de zomer.
  • Met het ouder worden kan het skelet in volume verminderen. Daar moet je van jongsaf wat aan doen.
  • Eieren en hoeveboter bevatten vitamine D, eet er dus gerust van.
  • Door een tekort aan vitamine D kan je last krijgen met bepaalde bewegingen en hinder krijgen met skelet en spieren.
  • Door milieufactoren en wolken is het zonlicht vaak beperkt om nog voldoende vitaminen te bezorgen op de blootgestelde huid.
  • In de zomer is er het zonnebad, in de winter zijn er de wintersporten buiten die helpen je botstructuur te versterken.
  • Gevarieerde voeding is van belang om het calciummetabolisme naar behoren te laten functioneren.

En bij een tekort is een supplement erg zinvol.

Een tip: Vitamine D van Fytobell.

Je vindt vitamine D van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3091-527.

Of je kan vitamine D van Fytobell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft niet enkel invloed om het presteren, het werk en het geluk, maar...

Lees meer