jun 21, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Waarom nemen longproblemen toe?

Vanwege de covidperiode zijn veel mensen een beetje ongerust als ze een hoest, wat keelpijn, een verstopte neus, of problemen met de luchtwegen krijgen: ”het zal toch geen corona worden”?

Doorgaans mogen ze gerust zijn, maar ook in deze periode van het jaar lijden veel mensen aan problemen met de luchtwegen: verkoudheden, irritatie van de luchtpijpen, keelpijn enz.

Mannen hebben meer last van problemen aan de luchtwegen dan vrouwen. De levensijze is daar zeker niet vreemd aan.

Normaal verdwijnen deze irritante problemen vanzelf, voor wie gezond is en over een goede immuniteit beschikt, maar het kan ook anders.

Wie zich niet verzorgt en al kwetsbaar was, loopt het risico dat de prikkelhoest zich vastzet, een chronische bronchitis wordt wat later zelfs aanleiding kan geven tot emfyseem. Wie daarenboven rookt, loopt dubbel risico, want emfyseem is geen kleinigheid en komt vooral bij rokers voor. Bovendien speelt de kwaliteit van de lucht een grotere rol dan men zou denken. Die is meestal vervuild met fijne onzichtbare stofdeeltjes die als een soort vector voor allerlei schadelijke stoffen fungeren: van zware metalen tot allergenen. Een moeilijk moment dus voor wie last heeft aan de luchtwegen.

Ernstig

Longziekten blijven ernstig en aandoeningen van de luchtwegen moeten grondig worden behandeld. De meest voorkomende problemen zijn chronische bronchitis, astma en longemfyseem. Ook niet van de minste. Maar hoe pak je het aan en wat kan je doen om deze problemen te voorkomen?

Verkoudheid, bronchitis, astma, emfyseem, worden vaak met elkaar verward. Vroeger werden deze luchtwegaandoeningen gezamenlijk afgekort met CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen). Maar momenteel worden ze meer afzonderlijk behandeld. Astma manifesteert zich gewoonlijk met plotselinge aanvallen van benauwdheid. Sommige patiënten krijgen meteen na het contact met een bepaalde stof, last van grote ademnood, terwijl het probleem bij anderen dan weer met uitstel optreedt. Allergieën kunnen daar eveneens een rol in spelen. Ze treden vooral op bij mensen met een gestoord immuunsysteem. Bij hen zijn meestal ook de darmflora geschonden, want een gebrekkige immuniteit begint in een ongezond darmmilieu met verkeerde darmbacteriën.

Chronische bronchitis

Chronische bronchitis daarentegen is een aandoening van het slijmvlies in de luchtwegen, een probleem dat meer permanent aanwezig is en klachten geeft in de vorm van hoesten en slijm opgeven. Het typische rokershoestje zal iedereen wel herkennen: er is de benauwdheid en ook kortademigheid of een piepende ademhaling.

Bij longemfyseem raken longblaasjes beschadigd, de rek gaat eruit en ze kunnen zelfs helemaal verdwijnen. Een normale ademhaling komt daardoor in het gedrang. Zowel chronische bronchitis als longemfyseem zijn typisch voor grote rokers. Maar het kan eveneens gebeuren dat iemand die jarenlang een steeds terugkerende hoest verwaarloosde op de duur ook het slachtoffer wordt van chronische bronchitis.

Het belang van juiste diagnose

Het is belangrijk een goede diagnose te hebben om juist te kunnen behandelen. Om de diagnose CARA te stellen zijn er verschillende onderzoeken mogelijk.

Met een longfunctieonderzoek, zal de arts vaststellen hoe doorgankelijk en gevoelig de luchtwegen zijn. Ook de inhoud van de longen kan zo worden bepaald. Verder wordt met een allergologisch onderzoek uitgezocht op welke stoffen iemand allergisch reageert want dit zou een astma-aanval kunnen uitlokken. Allergieën kunnen op verschillende manieren worden opgespoord, bijvoorbeeld door middel van een huidtest, een inhalatie-provocatie-onderzoek waarbij wordt nagegaan hoe groot de hoeveelheid histamine is, en ook een bloedonderzoek.

Tenslotte kan het sputum of de fluimen worden onderzocht. Sputum is het slijm uit de onderste luchtwegen. Zo kan nagegaan worden of er een actieve ontsteking is in de luchtwegen en er sprake is van bronchitis.

Bronchitis met keelpijn en hoest is trouwens een veel voorkomende ziekte. Ze kan chronisch worden en het leven tot een calvarie maken.

In de keelholte zijn altijd slijmen aanwezig, want de slijmvliezen in het lichaam produceren ongeveer 250 cc slijm per dag. Die worden door de trilharten in de luchtwegen geleidelijk naar de keelholte gebracht. Er komt een sterke overproductie van slijm in geval van ontsteking.

De slijmbekercellen en de slijmvliezen reageren daarmee op de aanwezigheid van virussen en bacteriën en willen zich op die manier van de ongenode gasten ontdoen.

Bronchitis komt ook veel voor als bijverschijnsel van verkoudheid of griep, een virale aandoening dus. Maar een bacteriële infectie kan ook voor een bronchitis zorgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij amandelontsteking. Bronchitis is ook dikwijls het gevolg van het inademen van vervuilde lucht. In industriegebieden komt veel meer acute, maar ook chronische bronchitis voor dan op het platteland.

Prikkels vermijden

Mensen met CARA zijn extra gevoelig voor prikkels. Erfelijke aanleg kan een rol spelen. De aandoening komt in de ene familie veel vaker voor dan in de andere. Toch hoeft die aanleg niet te betekenen dat iemand ook werkelijk problemen met de luchtwegen krijgt. Daarvoor zijn uitlokkende factoren nodig. Belangrijke prikkels zijn: tabaksrook, koude of mist. Voor wie allergisch is, kunnen ook huisstof, huisdieren of stuifmeel problemen geven.

Prikkels vermijden is belangrijk om klachten te voorkomen of te verminderen, maar niet altijd voldoende. Sommige klassieke middelen geven vaak bijwerkingen, vooral droge mond en misselijkheid. Vandaar dat zachte geneeskunde voor zover mogelijk, de voorkeur verdient. Men kan namelijk ook plantaardige stoffen inhaleren: kamille-extracten, eucalyptus en heemst zijn de voornaamste.

Soms komt heesheid of een schimmelinfectie van mond of keel voor. De voeding moet dan eveneens worden aangepast: geen gistende producten gebruiken en beslist suiker vermijden, want suiker is een ontstekingstrigger.

Soms is het van belang antiallergische middelen, te nemen of slijmverdunners zoals aminozuren. Daardoor kunnen slijmen gemakkelijker afgevoerd worden en kan het lichaam de genezing bespoedigen. Tijm is een van de bekendste natuurlijke slijmverdunners. Er wordt ook al te vaak en al te roekeloos omgesprongen met antibiotica, waardoor al heel wat problemen ontstaan zijn, die soms groter zijn dan het euvel dat men ermee wou bekampen. Je kan in samenspraak met de arts eventueel voor een eenvoudig natuurlijk middel kiezen. Het grote voordeel is dat deze middelen geen nevenwerkingen opleveren en de bacteriën ook niet resistent maakt. Het immuunsysteem wordt gespaard en niet ondermijnd.

En wat het immuunsysteem betreft: hierin spelen gezonde darmflora een belangrijke rol. Probiotica kan hiervoor een mogelijke oplossing zijn.

Meer bij mannen dan bij vrouwen

Chronische bronchitis komt merkwaardig genoeg meer voor bij mannen dan bij vrouwen; de werkkring en het roken, naast het veelvuldig oponthoud in het verkeer zijn daar niet vreemd aan. Rokende vrouwen zijn even kwetsbaar, zelfs kwetsbaarder, omdat de gemiddelde ziektetijd langer is.

Volgende tekenen moeten ernstig genomen worden:

  • Hoestbuien, vooral ’s morgens, na een inspanning en bij temperatuurswisselingen.
  • De patiënt hoest weinig, maar hoest wel erg kleverig en draderig slijm op. De benauwdheid neemt toe met de leeftijd.

Je mag stellen dat astma begint op jonge leeftijd, chronische bronchitis op ongeveer 40 jaar en emfyseem na het zestigste levensjaar. Rokers lopen grotere risico’s en mensen die in stedelijk gebied en in industrielucht leven zijn de eerste slachtoffers. Vandaar het belang om ontspanning te zoeken in streken met zuivere lucht: aan zee, in de bossen, op het platteland. De negatieve ionen in zee- en boslucht zijn functie van hun zuiverheid. Ze poetsen de luchtwegen schoon, men wordt minder gauw ziek. Aan zee hebben mensen met allergie trouwens minder gemakkelijk last van hun probleem.

De immuniteit stimuleren door het lichaam te trainen helpt ook: wisseldouches, buikademhaling, flinke uitademing. En natuurlijk gezonde voeding met vitamines en antioxidanten is vanzelfsprekend. Wie gezond eet, wordt minder gauw ziek, omdat het immuunsysteem erdoor versterkt wordt.

Tijm, kamille, heemst en Echinacea of rode zonnehoed zijn interessante „poetsmiddelen” voor de luchtwegen. In periodes van groot besmettingsgevaar, kan men ook beter grote mensenconcentraties vermijden.

Een tip: Immunibell van Fytobell.

Je vindt Immunibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 4197-968.

Of je kunt Immunibell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Je luchtwegen zullen weer opgelucht ademhalen!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer