dec 27, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom is visolie zo gezond?

Alles is vervuild: de lucht, het water en dus ook de bodem. Daardoor ook het voedsel. Er worden thans zestienmaal meer pesticiden gebruikt dan dertig jaar geleden. Hoewel we ons bewust zijn van het gevaar, spannen de scheikundige baronnen zich in om zolang het nog kan zoveel mogelijk geld te verdienen op de kap van de gezondheid van de argeloze burger, die enkel maar belangstelling heeft voor lekker voedsel dat bovendien spotgoedkoop moet zijn en overal beschikbaar. De gif industrie weet dat en spint er garen bij.

Ze weten ook dat als wereldwijd het aandeel van de biologische landbouw zestien percent zou bedragen, hun winstmarges terugvallen op nul. Dus wordt er veel fakenews verspreid door de grote lobby’s van big farma, tot de bestrijdingsindustrie, zeg maar de scheikundige landbouw, maar dat wisten we al.

De patenten die ze verkrijgen zijn het resultaat niet zozeer van wetenschappelijke studies en garanties, maar eerder van groot lobbywerk waar veel geld mee gemoeid is. Bedenk dat per volksvertegenwoordiger in het Europees parlement, er vijf lobbyisten aan het werk zijn: van geneesmiddelen, tot bestrijdingsmiddelen en de autowereld, om de tabaksgiganten niet te vergeten.

Vis vetzuren hebben een gunstige reactie t.a.v. het immuunsysteem, zodat men minder kans heeft op longaandoeningen en ziekten van de luchtwegen. Wie minstens éénmaal in de week vis eet, heeft 60 percent minder kans op dementie dan de verwoede vleeseters. Ook beroerte komt minder voor bij de viseters.

Waarom denk je dat plots elementen uit marihuana, de zogenaamde CBD-oliën een medische kwaliteit krijgen? Omdat de tabakslobby daarin heeft geïnvesteerd en daar zijn hoop op zet, nu ze weten dat tabak wereldwijd binnen afzienbare tijd zal verboden worden.

Vis gevaarlijk?

Daarom is lange tijd, ook door universitaire kringen die ook lang niet altijd vrijuit gaan, altijd beweerd dat het eten van vis gevaarlijk was omdat die vervuild was door zware metalen. Dat is wel zo, maar je hoeft geen producten te eten die in de monding van rivieren of op plassen zijn gevangen.

Ook vetten uit vis waren lange tijd verdoemd. Alles wat “vet” was, was verkeerd. Tot men erachter kwam dat zelfs wetenschappers zich hadden laten omkopen door de suikerlobby om het accent van het gevaar te verschuiven van suiker naar vet. Decennialang hebben daardoor talloze mensen een hartinfarct gekregen: ze aten meer geraffineerde koolhydraten en minder vet, terwijl het eigenlijk voor de gezondheid net andersom moest zijn. Niet alle vetten zijn gezond. Er is verzadigd vet en onverzadigd vet en er zijn geharde vetten, transvetten en gehydrogeneerde vetten.

Vet hebben we nodig, ook verzadigd vet. Dat is belangrijk voor het zenuwstelsel en de hormonen. Maar ook onverzadigd vet is belangrijk. Daarentegen getransformeerd of gehydrogeneerd vet is gevaarlijk en daar word je ziek van en krijg je op termijn problemen met het hart en de bloedvaten.

Hoe kies je het dan?

Laat het ons zo stellen: vis is gezond en zeker vette vis. Laat die niet staan, maar kies wel een veilige soort: die gevangen is ver van de mondingen van de rivieren, bij voorkeur in de oceaan en niet voortgebracht door visfarmers, want die vissen krijgen rommel te vreten, worden gekleurd, er zijn antibiotica in hun milieu om ze zogenaamd gezond te houden, kortom het is hetzelfde liedje: de grootindustrie heeft geld geroken en maakt misbruik van de kennis dat vette vis gezond is, en dus wordt die gekweekt met alle middelen die zij interessant vinden, maar daarom niet gezond zijn .

Toch is vette vis eten heel gezond en kan je beschermen tegen vaatziekten en trombose. Eet je daarentegen weer te veel vis, dan kan het omgekeerde gebeuren: het bloed stolt niet tijdig meer. Dat ondervonden Eskimo’s: ze kregen geen hartinfarct maar wel bloedingen, ook in de hersenen, omdat ze driemaal per dag vis aten. Ook niet gezond natuurlijk!

De gunstige resultaten over het gebruik van vis en visolie in verband met de incidentie van hart- en vaatziekten bij Eskimo’s werd wat overschaduwd door het feit dat bij Eskimo’s meer hersenbloedingen optraden dan bij Denen, dat stond te lezen in NutriNews. Lijkt dit in tegenspraak met de andere studies die zowat overal ter wereld het halleluja zongen van vis? Uit de studie die in Zutphen werd uitgevoerd bleek dat er onder de visverbruikers beduidend minder beroerte voorkwam dan onder de vleeseters. Men ging de hoeveelheid nameten en hieruit bleek dat de Eskimo’s een ontzettend hoge visconsumptie hebben. In de plaats van tweemaal per week vis te eten, eten deze poolbewoners meerdere keren per dag vis. Men weet dat een van de eigenschappen van visvetzuren is dat de stollingstijd bij bloedingen aanzienlijk wordt verlengd. Dat is de reden waarom bij viseters het niet zo gemakkelijk tot plaques-vorming komt en dat beroerte wordt voorkomen: het bloed stolt minder gauw. Maar bij te hoge concentraties van visvetzuren kan het op die manier tot spontane bloedingen komen, zodat het positieve effect wordt voorbijgestreefd. Het mechanisme dat tot hersenbloedingen leidt is dan wel verschillend: zonder visvetten komt het tot een verstopping van de hersenvaten, met een veel te hoge concentratie visvetzuren komt het tot spontane bloedingen. De kunst is het juiste midden te vinden en dat is niet zo moeilijk, aangezien uit verschillende studies bleek dat tweemaal in de week vette vis eten al een behoorlijke bescherming biedt.

Minder dementie

De doorbloeding van de haarvaten in de hersenen is cruciaal voor een goede functie van het geheugen en de cognitieve eigenschappen. Men zal dus minder gauw last van dementie vertonen naarmate de hersenen in uitstekende conditie verkeren. Het is bekend dat Gingko Biloba de doorbloeding in de fijne haarvaten van de hersenen verbetert, het geheugen ondersteunt en de vitale mogelijkheden van de geest vergroot tot op hoge leeftijd. Uit een studie onder de ouderen van Zutphen is ook gebleken dat het eten van vis, de geestelijke achteruitgang die met de jaren op gang komt, aanzienlijk kan vertragen en dementie kan helpen voorkomen. Bij een studie die in Rotterdam werd gehouden onder 6000 personen kwam aan het licht dat bij viseters een beschermend effect werd aangetroffen met betrekking tot dementie. Wie minstens éénmaal in de week vis at, had 60 percent minder kans om in de volgende jaren dementie te ontwikkelen. Men ontdekte veel minder Alzheimer en men relateert dat naar de afwezigheid van atherosclerose en ook naar het feit dat het immuunsysteem beter gestimuleerd wordt door de Omega-3 vetzuren.

Van de gezonde eigenschappen van vis zijn uiteraard ook nog niet alle elementen bekend. Uitgebreide studie is dus nog nodig.

Minder diabetes en verkoudheden

Vissers hebben geen astma. Dat kan natuurlijk enerzijds verklaard worden vanwege het feit dat als ze op zee zitten, ze minder in contact komen met allergenen, er is geen stuifmeel op zee, maar anderzijds blijkt toch hun apart dieet er voor iets tussen te zitten. Eskimo’s bijvoorbeeld kennen helemaal geen astma. Maar ook bronchitis en andere chronische longaandoeningen, zelfs emfyseem is hen in hoge mate vreemd. Het studiemateriaal is te beperkend om volwaardige conclusies te kunnen trekken, want de complete levenswijze moet mee in rekening gebracht worden. Zo is het rookgedrag van een Eskimo niet dezelfde als die van een Deen en een Rotterdammer. Industrielucht speelt natuurlijk ook mee bij het ontstaan van longaandoeningen, zelfs oorontstekingen komen meer voor in gebieden met hoge luchtvervuiling.

In elk geval hebben Omega-3 vetzuren een invloed op het metabolisme van de prostaglandines en het immuunsysteem. Daardoor kunnen ontstekingen worden geremd of voorkomen. Dat verklaart ook wel dat bij Eskimo’s minder reuma en multiple sclerose voorkomt. Zelfs suikerziekte heeft een goede prognose bij viseters, want de kans op glucose intolerantie is 2,5 maal kleiner bij hen dan bij wie helemaal geen vis eet. In elk geval lijkt het er op dat vis een beschermend effect heeft ter hoogte van de celmembranen, waar ze een hogere vloeibaarheid realiseren, zodat ze ook gevoeliger zijn voor de werking van insuline. Daardoor kunnen de bloedsuikerwaarden binnen normale grenzen worden gehouden. Onrechtstreeks heeft vis dan ook een invloed op de kwaliteit van het visuele waarnemingsvermogen: de ogen functioneren beter. Niet enkel vanwege de vitamines A, maar ook door de verminderde glucosewaarden in het bloed. Suikerziekte heeft trouwens een minder goede reactie t.a.v. de kwaliteit van het zien.

En wil je zeker spelen? Kies dan een goed supplement van visolie om je gezondheid veilig te stellen.

Een tip: Nutribell visolie Omega-3.

Je vindt Omega-3 visolie van Nutribell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2751-485. Of je kan Nutribell visolie ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com. Je gezondheid zal er wel bij varen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Last van migraine? Verzorg je lever!

Migraine is een van de meest vervelende soorten van hoofdpijn. Hoofdpijn is eigenlijk geen ziekte, maar wel een symptoom en het kan door veel verschillende factoren worden beïnvloed of uitgelokt. Bij vrouwen tot aan de menopauze heeft het te maken met hormonen. Zowel...

Lees meer