jan 12, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Doet Corona je stoppen doorslaan?

De wereld is onzeker, de mensen zijn ongelukkig. Onze maatschappij maakt dat steeds meer mensen in psychische nood komen. De vervreemding, het toenemend egoïsme, de spiraal van geweld en hebzucht, de agressiviteit en de onveiligheid, de werkloosheid, de economische crisis, de bemoeizucht van de staat, het gebrek aan mogelijkheden van het individu, de beperkingen door corona oftewel Covid-19… het zijn zoveel oorzaken waardoor mensen met emotionele problemen gaan sukkelen.

Het is erg verbazend, maar de waarheid: één op tien patiënten komt ooit in een psychiatrische instelling terecht of heeft intensieve psychiatrische hulp nodig gehad. Dat is niet verwonderlijk als je weet dat ieder jaar één op tien personen last heeft van een emotionele of psychische breakdown, depressie dus. Iemand die dit niet heeft meegemaakt, kan moeilijk de diepe put beschrijven of aanvoelen waarin dergelijke patiënten zich bevinden. Niet elke depressie is dezelfde. Dat woord dekt trouwens een reeks psychische problemen waaronder zowel stress, angsten, fobieën, schizofrenie, drankzucht en een aantal obsessies verscholen zijn.
Sommige problemen geven elkaar de hand en vormen een soort ketting van psychische storingen. Het ene kan ook uit het andere volgen: angst kan bijvoorbeeld leiden tot depressie, die dan op haar beurt aanleiding geven kan tot het ontstaan van drankzucht. Het is zelfs voor een ervaren therapeut niet altijd gemakkelijk oorzaak en gevolg van elkaar te onderscheiden en de echte oorzaak te ontsluieren. Vaak moet men de persoon eerst heel goed kennen en dat gaat niet zonder langdurige gesprekken, terwijl de patiënt zelf ook in zijn binnenste moet laten kijken. Geen eenvoudige zaak dus.

Het aantal mensen dat met psychische of emotionele problemen sukkelt is enorm. De maatschappij maakt het ons niet altijd gemakkelijk, zeker nu niet in deze Corona-tijd. Heel wat individuen voelen zich bedreigd.

Leven veranderen

Van zo’n therapie mag je trouwens ook niet alle heil verwachten. Het is vaak een noodzakelijk hulpmiddel, maar de patiënt zal ongetwijfeld ook een en ander in zijn leven moeten veranderen. Een psychische of emotionele stoornis is niet louter een kwestie van scheikunde die met pillen kan worden bestuurd. Je kan wel de extremen bewaken, iets fataals beletten en voorkomen, de patiënt over de ergste moeilijkheden heen helpen en beschermen, maar pillen kunnen een leefwijze niet veranderen, dat inzicht moet van de zieke zelf komen en zal uiteindelijk tot zijn definitieve genezing moeten leiden.

Probleem begrijpen

De genezing begint met het onderkennen van het probleem, het doorzien van de oorzaak en het aanvaarden van zijn eigen menselijke en emotionele beperkingen. Men heeft zijn emotionele grenzen overschreden en daardoor heeft de spanning schade veroorzaakt. Je kan het zenuwstelsel vergelijken met elektriciteitskabels. Van hun kwaliteit en doorsnede zal het afhangen hoeveel elektrische spanning ze kunnen verdragen. Als die spanning langdurig te hoog is, treedt schade op. Ons zenuwstelsel is ook maar berekend op een bepaalde hoeveelheid spanning. Wie die overschrijdt riskeert kortsluiting, schade aan het zenuwstelsel en dat herstel je niet in één, twee, drie. Bovendien is er meestal niet één probleem, maar het is zoals met het domino-effect: de ene geeft de andere het duwtje om uit evenwicht te geraken. Zo kan corona nu het fatale duwtje worden.

Trouwens, niet iedereen heeft dezelfde emotionele draagkracht. Er zijn patiënten die in de grootste stresssituaties het hoofd koel houden en gelaten reageren, kalm blijven. Je moet zelf uitmaken waar je grenzen liggen en de verborgen signalen leren ontdekken. Die signalen kan je op tijd bemerken. Als je gemakkelijk geïrriteerd geraakt, je voor de minste onnozelheid opwindt, snel kwaad wordt in het verkeer, ruwe taal hanteert voor onnozelheden, moeilijk inslaapt, ofwel gemakkelijk inslaapt, maar te vroeg ontwaakt, pijn hebt in de borstkas of de armen, ademnood hebt en concentratiestoornissen, nooit een werk afmaakt en voortdurend dringende zaken uitstelt, met moeite iets aanpakt en zelfs relatief eenvoudige zaken als een groot probleem ervaart, dan is er iets aan de hand en heb je hulp nodig, of tenminste een grondige vakantie en geregeld ontspanning. Hoog tijd om je leven te veranderen. Ga niet aan deze signalen achteloos voorbij.

Deze ervaringen kunnen zich ook op twee manieren manifesteren: plots of geleidelijk. Wanneer ze geleidelijk optreden zijn ze gevaarlijkst omdat zowel de patiënt zelf als de omgeving niet altijd de veranderingen in gedragingen en persoonlijkheid tijdig onderscheiden.

Als de depressie plots optreedt, neemt ze doorgaans het karakter aan van een psychose. De patiënt doet heel vreemd en het valt meteen op. Reacties in de zin van „wat hapert er nu plots met die” zeggen genoeg. Het valt ook meteen op dat de persoon in kwestie dringend hulp nodig heeft.

Heeft de depressie zich daarentegen geleidelijk geïnstalleerd, dan doen ze zich gewoonlijk voor als neurotische verschijnselen. Ze vallen niet meteen op en ze zijn ook niet altijd „enorm”. Een patiënt die licht geïrriteerd is, is geen zeldzaamheid en het is eigenlijk ook geen ziekte. Maar als het voor jezelf en voor je omgeving te veel aan het worden is en je gedragingen uit de hand lopen, dan heb je echt hulp nodig en dan moet je die ook zoeken. Dit soort problemen komt zeer veel voor. Je mag aannemen bij één op zes vrouwen en bij één op tien mannen.

Wat doe je eraan?

Als je van jezelf vindt dat je het niet meer aankan of als je omgeving aangeeft dat je een probleem hebt, zoek dan professionele hulp. Maar als je het geleidelijk ziet erger worden, dan kan je meestal zelf nog ingrijpen. Hoe?

  • Het belangrijkste is blijven praten.
  • Word niet agressief, maar luister in eerste instantie naar wat anderen opvalt.
  • Probeer door middel van argumenten uw mening te vertolken, niet door boze reacties.
  • Zoek de grond van het probleem en praat daarover met je directe omgeving. Ze zullen het je niet kwalijk nemen. Leg uit wat je ergert en waardoor je gestoord bent en waarom je zo reageert.
  • Zoek de hulp van de natuur. Landen met een grote traditie van recreatie in de natuur en waarvan de woningen in de natuur staan, kennen een groter geluksgevoel bij de bevolking. Er komen daar minder depressies en zelfmoorden voor.
  • Vermijd zo lang mogelijk medicijnen, zeker geen drugs nemen en zowel alcohol als tabak schrappen.
  • Eet gezond en mijd geraffineerde producten en junkfood.
  • Mijd slaappillen, ze ruïnereen op den duur je gezondheid.
  • Beweeg, wandel, zoek de natuur op, lees een boek, ontspan.

En wil je een hulpje van die natuur: denk dan aan Passiflora, de plant bij uitstek om je rust te geven.

Een tip: Passibell van Fytobell om weer helemaal rustig te worden.

Je vindt Passibell van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 2899-953.

Je kan Passibell ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

Je zal je snel weer een ander mens voelen.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer