jun 3, 2024 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Vapen kan hersenen van jongeren ruïneren

Traditioneel wordt de laatste dag van de maand mei een “internationale Werelddag zonder tabak” gehouden. Dat is niet zonder reden, want in ons land alleen al, sterven elke dag 25 mensen aan de gevolgen van roken. Dat betekent dat elk uur in ons land alleen al iemand sterft als gevolg van roken. Dat betekent dat per jaar hier meer dan 9000 dodelijke slachtoffers vallen door hun rookgedrag.

Vapen is hip. Jammer genoeg beginnen steeds meer jongere kinderen eraan, terwijl het echt levensgevaarlijk is. Op het moment dat hun hersenen zich moeten ontwikkelen worden ze geconfronteerd met zware metalen, echte gifbommen voor jonge mensen.

Door die Werelddag zonder tabak hoopt men mensen bewust te maken van de gevolgen van het roken. Ze willen daarmee ook rokers aanmoedigen om te stoppen voor het te laat is.

Sciensano heeft dat onderzocht en Brecht Devleesschauwer, hoofd van de Dienst Gezondheidsinformatie vindt het deels bemoedigend dat het aantal slachtoffers per jaar daalt, vooral in het Vlaamse landsgedeelte, terwijl nog altijd veel meer slachtoffers vallen in het Brussels gewest en in Wallonië. Dat zou deels kunnen verklaard worden door de sociaaleconomische toestand, want roken is een gekend patroon in armere gebieden van het land. Een soort “troostsurrogaat”, zou je kunnen concluderen.

 Mensen met een hogere opleiding en een hoger inkomen roken minder. België zit zelfs bij de vijf slechtste van de klas, als het op roken aankomt. Enkel in Griekenland, Nederland, Duitsland en Denemarken wordt er nog meer gerookt. Het aantal gevallen van kanker, hart- en vaatziekten, COPD en andere longziekten is navenant, evenals het aantal sterfgevallen.

Wat is de oplossing?

Je zou kunnen concluderen dat alle middelen goed zijn om te stoppen, als je maar geen tabak meer rookt. Dat is evenwel niet zo. Vandaar dat in veel gevallen ten onrechte overgeschakeld wordt op vapen, de zogenaamde elektronische sigaret waarbij ook stoffen waaronder nicotine vrijkomen door verbranding en die blijkens recent onderzoek ook schadelijk zijn, zo mogelijk in bepaalde opzichten zelfs nog schadelijker.

Volgens Sciensano is de gemiddelde leeftijd waarop men begint te roken ongeveer 17 jaar.  Een vast rookpatroon heeft men gemiddeld op de leeftijd van 19 jaar.

De enige goede remedie om te ontsnappen aan de gevolgen van tabak roken, is stoppen, wat in veel gevallen bijzonder moeilijk is. Alternatieven zoals een nicotinepleister en vapen zijn geen blijvende oplossingen en in veel gevallen een doordouwertje naar blijven vapen of opnieuw beginnen roken. Nicotine blokkeert de productie van serotonine, het gelukshormoon. Daardoor moet men steeds opnieuw naar tabak grijpen om dankzij de nicotine, hetzelfde “geluksgevoel” te kennen. Dat is het verslavend effect.

Vapen is schadelijk

Vapen is ook geen oplossing omdat het jongeren al heel vroeg in contact brengt met de geconditioneerde reflex, een schijn van activiteit en er stoer bijhoren in de groep. Scholen en artsen waarschuwen er al een tijdje voor dat steeds meer leerlingen uit het basisonderwijs -en die zijn jonger dan 11 jaar- beginnen te vapen.

Niet enkel omdat daardoor de kiem voor verslaving van nicotine gelegd wordt, maar ook dat schadelijke stoffen van het vapen zelf, in het lichaam terecht komen.

Niet zonder reden werd ervoor gepleit dat wegwerp-elektronische sigaretten niet meer zouden mogen verkocht worden aan minderjarigen. Ze bevatten giftige zware metalen zoals lood en uranium en kunnen zelfs de hersenen schade berokken en irreversibele letsels veroorzaken.

Het is bijzonder verontrustend dat de e-sigaretten en het vapen populairder aan het worden zijn bij vijftienjarigen en jongeren, vooral meisjes. Er zit natuurlijk een behendige en gemene marketing achter, door kleurtjes, flikkerende lampjes in het toestel en de “stoom” die kan uitgeblazen worden.

Het wordt op die wijze verheven tot een soort hippe cultuur, maar met ernstige gevolgen.

Bij een enquête van Sciensano gaf 32 percent van de jongeren toe, recent e-sigaretten te hebben gerookt. De kans is daardoor heel groot dat mettertijd overgeschakeld wordt op het echte roken, want ze zijn op die manier op sluwe wijze afhankelijk gemaakt van nicotine.

Bovendien is de kans groot dat op termijn nog meer problemen opduiken als gevolg van smaakjes en allerhande zoete stoffen die eraan toegevoegd worden om het vapen nog aantrekkelijker te maken. 

De enige goede conclusie is: blijf eraf, en begin niet te roken en ook niet te vapen, het kan je gezondheid en je leven kosten.

Gifbommen

Een kankerspecialist van de universiteit Antwerpen Dr. Lardon zei het vlakaf: “vapes zijn gifbommen voor onze kinderen”. De hersenen worden in contact gebracht met giftige stoffen, terwijl ze zich nog moeten ontwikkelen. Dat kan op lagere termijn tot catastrofes leiden.

Dat werd ook onder de aandacht gebracht door een landgenote: die voor haar inzet tegen roken en vapen in Scandinavië gelauwerd werd, dat meldt Medi-Quality, het vakblad voor artsen: rookpreventie-expert Suzanne Gabriels de Margaretha Haglund kreeg daarvoor de Award 2024. Ze kreeg de prijs van Zweden voor haar hoofdrol in het realiseren van een verbod op elektronische wegwerpsigaretten in België.

Wat is dan wel een oplossing om van het roken af te komen? Zeker niet beginnen vapen, want het wordt een hip cultgedrag op zich, maar daarentegen wel gezond leven, water drinken, fruit en groenten eten en bewegen.

En je kunt het jezelf gemakkelijker maken met een prima natuurlijk prepraat, een mondspray op basis van natuurlijke stoffen die de drang tot roken wegneemt.

Een tip: Xantipex van Fytobell, een natuurlijk preparaat in de vorm van een mondspray, waarbij de goesting om te roken wordt geblokkeerd.

Je vindt de Xantipex mondspray van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kunt Xantipex mondspray van Fytobell om te stoppen met roken ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Vapen hoeft beslist niet meer.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft niet enkel invloed om het presteren, het werk en het geluk, maar...

Lees meer