jul 5, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Sigaretten bevatten levensgevaarlijke dioxines

We leven in een gevaarlijke tijd. Zo ongeveer alles is vervuild. De lucht, de waterlopen, de zeeën, het voedsel, zelfs de gedachten van veel mensen. Denk aan de aanslag in Kopenhagen. Waar zijn we nog veilig? Veel mensen ervaren het ook als een heel moeilijke tijd, uniek in de geschiedenis van de mensen. We kunnen ons nergens nog verbergen, ze vinden ons overal. De overheid is in staat om het minste spoortje van ons te traceren. Voor bepaalde dingen is dat goed, voor andere dingen is dat uiterst riskant. Er moet maar een dictator komen of er kan misbruik van worden gemaakt. En veel dingen weten en kennen we niet eens. Hoe meer we weten, hoe meer we moeten bekennen dat we eigenlijk niets weten.

We hadden het nog over vetstoffen en vervuiling van het voedsel. Maar er is zelfs meer aan de hand, denk aan de dioxines in het voedsel, maar die zitten ook overal.

Alomtegenwoordig

Dioxines hebben geen kleur, smaak of geur en ze zijn net als god-de-vader alomtegenwoordig. Het is dus onvermijdelijk dat iedereen er een bepaald aantal van in het lichaam heeft. Dioxines komen namelijk vrij bij verbrandingsprocessen van organisch of anorganisch materiaal waarin chloor zit. Dioxines, furanen en PCB’s (polychloor-bifenylen) worden soms door elkaar verwarrend gebruikt. De chemische vormen met 4 of meer chlooratomen zijn goed bestand tegen afbraak, ze zijn dus het meest giftig: de 2,3,7,8-tetra-chloro-dibenzo-paradioxine’s of TCDD. Deze meest giftige dioxine wordt als referentie voor toxiciteit genomen. Eigenlijk zijn dioxines een verzamelnaam voor gehalogeneerde tricyclische aromatische koolwaterstoffen.

Ze komen allemaal door verbranding in het milieu en dus uiteindelijk ook in ons lichaam terecht.

Zowel natuurlijke oorzaken zoals bosbranden en vulkaanuitbarstingen als industriële verontreinigingen zorgen daarvoor. Ze worden gevormd bij temperaturen tussen de 300 en 325 graden. In aanwezigheid van koolstof, zuurstof, chloorverbindingen en bepaalde katalysatoren.

Baby’s lopen het grootste gevaar besmet te worden met dioxine. In de buurt van verbrandingsovens zijn er meer dioxines. Ook sigaretten bevatten dioxines. Niet roken is dus minder kankerverwekkend.

In de lucht

Per jaar dalen door industriële verontreinigingen ongeveer 12500 kg dioxines en furanen uit de lucht op ons neer. Dat betekent tussen de 18 en de 60 nanogram per vierkante meter. Hier zijn vooral verbrandingsmotoren, huisvuilverbranding, PVC-verbranding, afvalverbrandingsovens, verstoken van afvalolie in serres en op schepen, automotoren die lopen op loodhoudende benzine, produceren en zuiveren van metalen: aluminium, nikkel, magnesium, schoonbranden van kabels, barbecue, gebleekte luiers, gebleekt papier, chemische synthese van PCB’s witte koffiefilters, chloorfenolpreparaten, herbiciden, fungiciden uit de hout en papierindustrie zoals chloorfenoxyazijnzuur, ontbladeringsmiddelen (Orange Agent in Viëtnam) enz.. verantwoordelijk voor.

Traag afbreken

Monsters uit vis uit Zuid-Vietnam tonen sporen van dioxine in 1970 en recent blijkt ook dat er grote concentraties dioxines waargenomen zijn na de oorlog in Kosovo.

Deze stoffen worden opgestapeld in dierlijk vet: kippen, eieren, melk, rundvlees. Dioxines hebben bovendien de onplezierige eigenschap dat ze goed oplossen in vet, maar slechts traag en zeer moeilijk worden afgebroken, ze stapelen zich dus op in alle vethoudende weefsels of vloeistoffen van het lichaam: onderhuids vet, melkklieren, vetdepots, hersenen, placenta, eicellen. Bovendien is het een zeer ernstig verschijnsel dat hoe hoger een dier of mens zich in de voedselpiramide bevindt, hoe hoger de waarde van de dioxines in de vetreserves: dus mensen hebben meer dioxines geconcentreerd in hun vetweefsel dan runderen, bijvoorbeeld.

Alle afvalstoffen die deze wezens produceren zijn eveneens hoog vervuild door dioxines. Bedrijfsafval, ziekenhuisslib en zuiveringsslib bevatten grote concentraties PCB’s. Het is dus misdadig deze terug in de voedselketen in te schakelen.

Ter vergelijking: moedermelk bevat ongeveer 2 ng/ kg TCDD, terwijl dat voor zuiveringsslib tot 400 ng/ kg kan gaan.

Ook sigaretten bevatten dioxine

Het is wel merkwaardig dat men enkel naar de vlees- en zuivelsector verwijst als bron van dioxinegevaar. Men verwijt de kippen, de eieren, het varkensvlees en de boter ons langzaam te vergiftigen, zodat deze producten soms uit de rekken worden gehaald, terwijl de sigaretten ongemoeid worden gelaten.

De dioxines in sigaretten zijn jaarlijks verantwoordelijk voor de dood van een half miljoen mensen in de Europese unie. Even onbegrijpelijk is dat rokers nog altijd een beroep doen op de hoffelijkheid van niet-rokers om te mogen doorgaan met hun vergiftigende hobby. Ze mogen nog altijd ongestraft anderen hinderen en ziek maken en hun leven ongestraft verkorten. Die vrijheid wordt wel wat beperkt in kantoren en openbare gebouwen, restaurants, café’s, scholen en vergaderruimten, maar zit je op een terrasje, dan rook je mee van de rook van de tafel ernaast.

Wat is de oplossing?

Het is niet eenvoudig een toxische grens vast te stellen of te achterhalen of het milieu en ons voedsel compleet dioxinevrij moeten worden gemaakt. In elke geval bevatten biologisch gekweekte producten veel minder dioxines dan de traditionele. Het is geen oplossing door te stellen dat onze maatschappij terug moet naar kleinschaligheid, dat willen ze toch niet, de lobby’s zijn te sterk. Bovendien ligt de oplossing niet in het eigen tuintje, want alles hangt af van de afstand tot de vervuilingsbron. Koeien die grazen in de buurt van een verbrandingsoven krijgen een grotere concentratie dioxines in hun melk dan koeien die op grote afstand leven. De concentratie dioxines ligt hoger bij dieren die zelf dierlijk voedsel toegediend krijgen, omdat het hier om een accumulatie van concentraten uit vetweefsel gaat.

Vegetariërs hebben daardoor al een lager risico dan vleeseters. Zuigelingen staan aan de top van de voedselketen omdat ze uitsluitend moedermelk of koemelk gebruiken. Gedurende de eerste zes levensmaanden nemen zuigelingen dan ook veel hogere concentraties dioxines op in vergelijking met de rest van hun leven. Moeders in industrielanden hebben ook veel meer dioxines in de moedermelk, dan in ontwikkelingsgebieden.

Voeding van dierlijke oorsprong

In elk geval is de opname van dioxine door planten via de wortels te verwaarlozen, omdat de verspreiding via de lucht gebeurt. Voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong zijn wel grote contaminanten: vlees, zuivel, eieren, en hun afgeleide producten of levensmiddelen waarin zij zijn verwerkt: een eiercake kan dus op een bepaald moment een dioxinebom worden, omdat hiervoor melk, eieren en besmet vet kan worden gebruikt. Meer dan 90 percent van de dioxine-opname door de mens gebeurt door het dagelijks voedsel, vooral dierlijke voedingselementen. Zuivel, vlees en vis zijn hiervan de grootste leveranciers. Hoeveel dioxine in het eigen organisme aanwezig is, hangt af van het lichaamseigen vetweefsel en dat is in belangrijke mate genetisch bepaald. De lever is hiervan de belangrijkste stockplaats. Vandaar dat baby’s vooral het slachtoffer kunnen worden van chlooracné, leverafwijkingen door enzyminductie, immunologische veranderingen, neurologische stoornissen en reproductiestoornissen.

Er mag niet worden vergeten dat TCDD tot de meest giftige stoffen behoren, giftiger dan strychnine en curare. Het is dus wel dringend nodig bij de samenstelling van zijn voedselpakket en zijn leefwijze rekening te houden met  de aan- of afwezigheid van toxische stoffen als PCB’s en dioxines. Vooral belangrijk is het om de voeding van baby’s en kinderen zo zuiver mogelijk te houden.

Een tip om gemakkelijker te stoppen met roken en op die manier minder dioxines binnen te krijgen: Xantipex van Fytobell, compleet op natuurlijke basis, en… het stopt de rookhonger.

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kunt Xantipex van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Een pakje sigaretten minder, is al een pak dioxine minder!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

De hitte kan dodelijk zijn

We hebben er lang naar uitgekeken, die mooie zomer. Maar voor sommigen wordt het van het goede teveel. Begrijpelijk, want we zijn eigenlijk niet voorbereid op zo’n lange hete periode. Als je je verstand niet gebruikt, kan dat zelfs fataal aflopen. Zo is het absoluut...

Lees meer

Vakantie-ellende: Blijf baas over je blaas

Er wordt weer een hittegolf aangekondigd. Warm zomerweer is heerlijk, maar het kan ook lastig zijn en te veel worden. In Spanje en het zuiden van Frankrijk zijn trouwens al tientallen mensen gestorven vanwege de grote hitte. Is hitte dan dodelijk? Niet echt, maar je...

Lees meer

Wie zijn bioklok respecteert, leeft langer

De helft van de volwassen bevolking slaapt door middel van slaappillen. Dat is geen goede evolutie, want normaal moet na een dagje werken, de slaap als een welgekomen geschenk bezit van ons nemen. Slaap is nodig, dat hebben we al heel wat keren onderstreept. Het is...

Lees meer

Mooier, jonger en gezonder dankzij honing

De bijen zijn tegenwoordig dagelijks in het nieuws. Niet zozeer omdat het een gezond natuurproduct is, maar vooral omdat de Aziatische hoornaars zich tegoed doet aan onze bijen. En als we die zijn gang laten gaan, kan dat uitdraaien op een ramp. En de bijen zorgen...

Lees meer