dec 23, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Waarom kan vitamine D je leven redden?

Tijdens de coronapandemie werd stilaan duidelijk hoe belangrijk vitamine D voor de gezondheid en het leven is. Ze is essentieel voor een sterke immuniteit en rond die weerstand draaide alles. Tevoren dacht men dat het enkel belangrijk was om calcium goed te kunnen opnemen en dus osteoporose te voorkomen. Dat is natuurlijk juist, maar de vitamine D is nog veel belangrijker dan enkel een calciumbooster om spontane botbreuken vooral voor vrouwen in de menopauze te voorkomen.

Het belang van vitamine D kan moeilijk overschat worden. Het voorkomt ernstige ziekten en vroegtijdige sterfte.

Leve de zon

Iemand die regelmatig buitenkomt zal minder risico lopen op een tekort, omdat vitamine D in de huid wordt opgebouwd uit het zonlicht. Daarvoor moet de huid uiteraard beschenen worden door de zon. Vandaar dat in wintertijd meer tekorten voorkomen dan in de zomer. De jongste jaren merken artsen dat er meer mensen met een tekort zijn. Dat heeft niet enkel te maken met de veroudering van de bevolking, maar ook vanwege het feit dat de mensen bang gemaakt worden voor huidkanker. Dus wordt er zonneolie of beschermingscrème gesmeerd en uit de zon weggebleven.

Men ziet dat ook in grote bevolkingsgroepen: In Spanje is bij grotere bevolkingsgroepen een tekort aan vitamine D, terwijl dat in Scandinavië net andersom is. Je zou het omgekeerde verwachten. Maar in zuiderse landen zoals Spanje blijven de mensen tijdens de hitte van de dag liever binnen, terwijl men in Scandinavië al langer de heilzame effecten van vitamine D kent en dus aan suppletie doet: men slikt extra voedingssupplementen met vitamine D. Gevolg: minder tekorten, een beter immuunsysteem, minder botbreuken en zelfs minder kanker maar ook minder depressies.

In vette vis en levertraan

Vitamine D heeft dus een uitgebreid werkingsgebied en het is absoluut van belang rekening te houden met deze natuurlijke wetmatigheden. De vitamine D die wordt aangemaakt in de huid onder invloed van zonlicht kan meteen worden benut. Ook de voeding levert vitamine D, maar het is enkel toegankelijk via dierlijk voedsel zoals vette vis (makreel, haring, zalm, paling). Ook roomboter van koeien die grasvoeding kregen bevat vitamine D, evenals levertraan, een “lekkernij” waar we als kind mee te maken hadden en onze neus voor ophaalden. Maar onze ouders waren niet simpel, want uit ervaring wisten ze dat kinderen die levertraan gebruikten, minder kwakkelden.

Omzetting

Als we vitamine D innemen via de voeding, dan moet het lichaam daar eerst een omzetting voor maken dankzij het hormoon parathyreoïd.  Daaruit ontstaat calcitriol, een “broer” van vitamine D, waardoor in de darm calcium uit de voeding wordt gehaald. Op die manier helpt vitamine D botbreuken en osteoporose voorkomen.

Van de transformatie naar een bruikbare vorm van vitamine D, profiteren de witte bloedcellen oftewel de leukocyten. Die zijn bekend voor hun weerstand-verhogende functie. Iemand bij wie de leukocyten alert reageren, zal minder gauw en minder ernstig ziek worden. Het tellen van de witte bloedlichaampjes bij een bloedonderzoek is trouwens de leidraad om te concluderen of iemand een ontsteking doormaakt of een goede weerstand heeft.

De rol van vitamine D in functie van de immuniteit was wel al bekend, maar is vooral in de kijker gekomen tijdens de coronapandemie. Vitamine D maakt je leven beslist zonniger.

Nog meer: de immuniteit wordt versterkt, minder kans op depressie, betere weerstand tegen winterse kwalen en zelfs ernstige ziekten en dood en een beter evenwichtsgevoel, want vitamine D is ook een natuurlijke spierversterker: minder krampen, minder slapte en een betere functie van het evenwichtscentrum.

Uit een meta-analyse bleek ook dat er niet enkel minder kans was op depressie bij mensen die nog geen problemen hadden, maar dat het wel zeer efficiënt gebleken is bij patiënten die wel al last hadden van depressie. De stemming verbeterde opzienbarend, vooral als de combinatie met Omega-3 visolie werd toegepast.

Tegen virussen en bacteriën

Vitamine D stimuleert naast de leukocyten ook een antimicrobieel eiwit, dat virussen en bacteriën aanvalt. Het is precies die functie die beoogd wordt met de vaccinatie, terwijl dat eigenlijk al als cadeau gratis wordt aangeboden door de zon.

Maar onderzoek heeft ook aangetoond dat vitamine D mogelijk een rol spoelt bij de ontwikkeling van diabetes van het type1. Hoe minder zonlicht, des te groter de incidentie van diabetes. Dit werd opgemerkt omdat in Scandinavische landen meer suikerziekte van het type 1 voorkomt, dan in zuidelijke landen.

Maar het opmerkelijkste is de immuniteit, waardoor de sterfte significant kan dalen. Zelfs een kleine verhoging van het vitamine D gehalte heeft al resultaat. Voor een ideale situatie rekent men op 70 microgram per dag voor kinderen en ouderen. Bij de meesten bedraagt dit nog niet de helft.

Vitamine D-tekort verhoogt het sterfterisico en zelfs een lichte verhoging van het gehalte zou het risico kunnen verkleinen, zo ontdekten wetenschappers die gegevens van de UK Biobank onderzochten, dat berichtte Medi-Quality.

Normale suppletie is best

De gegevens ondersteunen de door de Amerikaanse National Academy of Medicine onderschreven grenswaarde en komen overeen met eerdere gegevens die suggereren dat het voordeel van vitamine D-suppletie vooral wordt gezien bij mensen met een tekort.

Het is evenwel niet verstandig ineens massale doses te willen voorschrijven of innemen om tekorten aan te vullen om op die manier sneller resultaat te verkrijgen. Zo werkt dat niet.  Steeds meer bewijs suggereert dat dit niet gunstig is en het metabolisme van het lichaam kan verstoren, zodat het niet de hoeveelheid kan krijgen die het nodig heeft.

Het aanvoelen is dat dagelijkse normale vitamine D-suppletie wanneer dat nodig is, de beste manier is om problemen te voorkomen of te behandelen.

Meer sterfte bij tekorten

Dezelfde onderzoekers concludeerden dat de sterfte bijna 40 percent hoger was bij mensen met een tekort aan vitamine D. De oorzaak van vroegtijdige sterfte lag op meerdere terreinen: zowel hart- en vaatziekten, kanker en besmettelijke ziekten, zoals respiratoire aandoeningen. De kans op vroegtijdig overlijden was in deze laatste groep meer dan 12 percent hoger. Als er een absoluut tekort is aan vitamine D, dan zagen de wetenschappers in het onderzoek dat in totaliteit dat de kans op vroegtijdig overlijden door ernstige ziekte 40 percent hoger lag.

Het is een klassiek gegeven dat tekorten mogen verwacht worden bij heel jonge kinderen en bij personen boven de 70 jaar, omdat die de zon mijden en minder mobiel zijn. Jongeren en volwassenen komen of spelen meer buiten en dus is een tekort aan vitamine D minder te vrezen.

De studie is des te interessanter omdat ze gebeurde in Australië, een land waar helemaal geen gebrek is aan zon, wel integendeel het meest van al huidkanker voorkomt door overdreven zonbestraling.

Te veel zon is schadelijk, maar te weinig zon en dus te weinig vitamine D is eveneens levensbedreigend.

Wat kun je dan best doen?

Gezonder leven. Dat betekent:

  • Meer naar buiten en de huid blootstellen aan de zon, ook in de winter. Een kwartiertje wandelen in de winterzon waarbij het gezicht en de handen kunnen worden “beschenen” is al een goede zaak.
  • Tweemaal per dag is nog beter.
  • Eet ook gezonder: dat betekent meer vette vis, minder suiker en geen junkfood.
  • Mijd absoluut alcohol, zelfs in kleine hoeveelheden.
  • Gebruik een goed supplement van vitamine D.

Een tip:

Vitamine D van Fytobell.

Je vindt vitamine D van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3091-527.

Of je kunt vitamine D van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Laat de zon weer schijnen en voorkom ernstige ziekte.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Geen paniek: De truc tegen de hik

Je hebt het vast al meegemaakt: iemand krijgt tijden het eten een onbedaarlijke hik, waarbij telkens grote happen lucht worden ingeslikt. De goede raad van grootmoeder is nog altijd van kracht: drink een flinke slok koud water, of hou de adem in. Maar de hik wat is...

Lees meer

We worden langzaam vergiftigd

We weten allemaal dat de kwaliteit van de voeding ook de kwaliteit van onze gezondheid beïnvloedt en zelfs in belangrijke mate meebepaalt. Denk maar aan roken, de kwaliteit van de lucht, het fabrieksvoedsel, de bewerking van de basiselementen van de voeding. We eten...

Lees meer