mei 23, 2023 | Gezondheid | 0 Reacties

Bij depressie en angsten altijd eerst darmflora gezond maken

Meer en meer lijkt het erop dat de darmen de motor zijn van gezondheid.  Je zou er niet meteen aan denken, maar uit een Braziliaanse studie blijkt zelfs dat obesitas en vooral abdominale obesitas oftewel een te grote buikomtrek gerelateerd is aan darmproblemen, tekort aan slaap en een te zittend leven. Van dat laatste waren de meeste mensen al overtuigd, want langdurig stil zitten, heeft geen enkele goede uitkomst. Meer bewegen is de oplossing. Maar dan moet je er eerst wel toe komen en dat ziet een groot aantal mensen helemaal niet zitten.

Veel depressieve mensen beseffen niet dat de gezondheid van de darmflora een essentiële rol speelt in de gezondheid van de geest.

Het ontbreekt hen vaak aan de moed om de wandel- of sportschoenen aan te trekken en “de schone wijde wereld” in te trekken zoals de gekende Vlaamse auteur Felix Timmermans het beschreef. Het ontbreekt hen ook aan inspiratie zowel als moed om het te doen. Ze voelen zich depressief en daarom komen ze er niet toe om meer te bewegen, en omdat ze te weinig bewegen, ontbreekt hen de moed. 

Ook adolescenten

Het is een duivelskring waaruit het moeilijk is om te ontsnappen. 

Bewegen heeft nochtans een dubbel voordeel: het maakt de darmflora gezonder, zorgt voor een goed microbioom en het verbetert en geneest depressieve stemmingen.

Het ene wordt ook door het andere beïnvloed en dat is normaal, want in het organisme staat geen enkel orgaan ook op zichzelf. Zijn de darmflora gezond, dan profiteert daar ook het brein van. Deze as verzorgen betekent zich beter voelen, helemaal gezonder worden en vooral van depressieve stemmingen afkomen en daardoor ook andere problemen oplossen: obesitas, zwakke immuniteit, gebrek aan fut en doorzettingsvermogen.

Dat geldt zowel voor volwassenen als voor jongelui, want adolescenten die te lang stil zitten, te weinig buiten komen en aan sport doen, en vooral veel computerscherm en smartphone kijken, hebben een minder gezond microbioom.

Dat komt ook omdat er nog een bijkomende uitlokkende en verzwarende factor bijkomt: junkfood.

Korter leven

Het is typisch voor die leeftijd. Heel wat adolescenten bewegen te weinig, eten bij voorkeur bewerkt, zoet en vettig voedsel, studeren daardoor ook al niet graag, kijken te veel computer, zijn bezig met spelletjes en de iPhone, worden obees en leggen daardoor de basis voor een korter leven, want op volwassen leeftijd gaan ze door met die slechte gewoonten, krijgen een aanleg voor obesitas waar ze niet meer vanaf komen, althans toch niet gemakkelijk, zijn gemakkelijke slachtoffers van diabetes en tenslotte zijn hart- en vaatziekten het eindcadeau van een leven waarvan zij en hun ouders de basis hebben gelegd van in de jeugd.

Mochten ouders de wijsheid en de moed opbrengen om met hun kinderen meer te bewegen, hen te wijzen op het nut van gezond voedsel en de noodzaak van een gezond darmmicrobioom, er zouden minder problemen ontstaan met de gezondheid van de jeugd en minder problemen in de samenleving.

Aan de universiteit van Missouri werden studies opgezet met het doel het effect van de darmen op de hersenen en gedragingen van mensen te bestuderen. Medi-Quality berichtte daarover dat de disfunctie van de hersen-darm-as angstgevoelens en depressie kan veroorzaken. Het omgekeerde kan ook: wie depressief is kan daarmee de functie en de gezondheid van het microbioom beïnvloeden.

Angst en zelfmoord

In het medische vakblad Irish Journal of Medical Science werd melding gemaakt van een hoger risico op zelfmoordneigingen als het microbioom in de darmen ziek is. Zowel diarree als constipatie zijn daar al vroege aanwijzingen voor. Ook eetstoornissen zowel boulimie als anorexia, angsten, depressies, zelfmoordgedachten, bipolaire stoornissen hebben in de kleine helft van de gevallen een link met gestoorde darmfunctie en zieke darmflora. Het onderzoek betrof meer dan 1,25 miljoen patiënten en is dus wel degelijk voldoende onderbouwd om de conclusie te trekken.

In vergelijking met de bevolking waar geen darmproblemen werden vastgesteld, lopen mensen met een prikkelbaar darmsyndroom en gestoord microbioom bijna viermaal zoveel risico op depressie en angst en dubbel zoveel risico op zelfmoordneigingen. Niet dat het ook ten uitvoer wordt gebracht, maar het is een gedachte die meer bij deze risicopatiënten opkomt.

Merkwaardig is ook dat bij jongere patiënten zelfverwonding (messen), suïcidale gedachten en angst overheersen, terwijl dat bij oudere patiënten meer overhelt naar depressie. Die somberheid straalt uiteraard ook af op de omgeving, het gezin, de collega’s.

Financiële gevolgen

Je merkt het makkelijk bij jezelf of bij gezinsleden als de frequentie en de kwaliteit van de stoelgang verandert. Vooral diarree, maar ook wel obstipatie zijn daar voorbeelden van. De huisarts kan een cultuur van de stoelgang laten maken en een biogram laten opstellen zodat kan uitgemaakt worden welke bacteriën verantwoordelijk zijn voor het probleem en met welke aanvulling tekorten kunnen worden aangevuld. Doorgaans verdwijnt het probleem dan behoorlijk snel. Vooral de lactobacillen hebben er een grote verantwoordelijkheid in.

Onrust, onzekerheid en humeurigheid zijn vaak de eerste begeleidende verschijnselen.

Dat weegt ook op het prestatievermogen. Dringende werken worden voortdurend uitgesteld, men slaagt er niet in tot een beslissing te komen. De mindere prestaties op het werk vallen op en uiteindelijk kan dat leiden tot ontslag of tot een mindere verloning waardoor ook financiële catastrofes kunnen volgen met problemen voor het hele gezin. Zo zie je maar hoe een disbacteriële status in de darmen tot grote problemen kan leiden die weegt op de complete gezondheid, maar ook op het welbevinden van het gezin.

Duivelskring

Het probleem is dat beide factoren elkaar in stand houden en versterken. Door een ziek darmmicrobioom ontstaan angst en depressie en vanwege die angsten en negatieve emoties worden ook de darmen blijvend ziek gemaakt. Het is niet eenvoudig om die duivelskring te doorbreken.

Het begint met een goed onderscheid tussen oorzaak en gevolg. Het helpt niet om antidepressiva te slikken als niet tegelijk of eerst de darmflora worden gesaneerd.

Zoals artsen in Medi-Quality opmerken, is het van het grootste belang om alle problemen gelijktijdig aan te pakken omdat ze mekaar wederzijds beïnvloeden. Anders komt men in een vicieuze cirkel terecht waarbij het steeds slechter gaat met de patiënt om uiteindelijk in een financiële débacle terecht te komen dat hem of haar helemaal ten gronde kan richten.

Driemaal meer depressies bij patiënten die sukkelen met de darmen is een duidelijk teken dat er een relatie bestaat tussen hersenen en neurologische functies en de gezondheid van de darm. Als de darmflora weer gezond worden gemaakt, kan de levenskwaliteit verbeteren en de patiënt goede vooruitzichten krijgen, anders bestaat de kans dat de patiënt verstrikt raakt in een duivelskluwen dat onontwarbaar wordt.

En natuurlijk kun je zelf heel wat doen om de darmflora gezond te houden of te maken:

  • Beweeg meer in de natuur
  • Eet gezonder met meer fruit en groenten
  • Mijd geraffineerde suiker
  • Rook niet
  • Gebruik helemaal geen alcohol
  • Eet gefermenteerde producten
  • Zet meer vezels op het menu

Een tip: Digesbiose van Fytobell om de darmflora in optimale vorm te brengen.

Je vindt Digesbiose van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 1752-278.

Of je kunt Digesbiose van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of www.boverte.com.

Zo verkrijg je weer een roze bril om naar het leven te kijken.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer