Kan de ziekte van Down worden voorkomen?

Elke jonge moeder en vader vraagt meteen na de bevalling aan de gynaecoloog: “en is alles in orde?”. Dat is een heel begrijpelijke vraag, want als er wat hapert, betekent dat gewoonlijk een kruis die de ouders voor de rest van hun leven meedragen. Bovendien is het ook ingegeven door de bezorgdheid over het welzijn en welbevinden van de baby, het toekomstige kind.

Het chromosomenpaar dat verantwoordelijk is voor de ziekte van Down is door wetenschappers in kaart gebracht. Misschien kan dat in de toekomst helpen om het te voorkomen?

Erfelijkheid speelt meestal een rol, maar ook het gedrag van de jonge vader en moeder speelt mee. Zo is roken en alcoholgebruik van zowel moeder als vader mee bepalend om een gezonde baby ter wereld te kunnen zetten.

Men heeft lange tijd de rol van de vader onderschat, maar de kwaliteit van de zaadcellen luistert zeker naar zijn gedrag: het is van het grootste belang dat beide ouders gezond leven, vooraleer ze aan een kroost gaan denken, zelfs maanden voor de conceptie. Het DNA wordt namelijk ook in grote mate beïnvloed door wat we eten en drinken.

Al langer waarschuwen gynaecologen voor het gebruik van alcohol. Zelfs één glas kan al te veel zijn en het DNA bij de toekomstige moeder negatief beïnvloeden. Het probleem is dat dit niet kan veralgemeend worden, maar tegelijk is het probleem dat je het niet kunt voorspellen.

Een verstandige levenswijze, daar heeft iedereen baat bij.

Dat geldt ook voor de ziekte van Down. Er bestaat zowel een erfelijke als een niet erfelijke vorm. Bij de ziekte van Down is het zo dat er een chromosoom te veel is. Normaal hebben we 23 paar chromosomen. Bij de ziekte van Down heeft chromosoom nr 21 er geen twee, maar drie.

De kans dat er was hapert of misgaat is wel bijzonder klein. Zo zijn veel jonge echtparen bang dat hun baby het syndroom van Down zou krijgen. Misschien is er hoop voor de toekomst, want al twee paar van de 24 paar chromosomen van het menselijk lichaam zijn door wetenschappers in kaart gebracht. Dat is nu ook het geval voor chromosomenpaar nr 21.

Chromosomen bevatten de erfelijke informatie waarmee de grootte, de haarkleur, het uitzicht en de gestalte zullen worden bepaald. Als er een foutje in de chromosomen wordt vastgesteld, volgt daaruit een handicap. Chromosoom 21 is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ziekte of het syndroom van Down. Men hoopt mettertijd meer inzicht te verkrijgen in het mechanisme dat de ontsporing van chromosomen veroorzaakt. Volgens sommige wetenschappers kan dat nog wel 500 jaar duren. Dus is een verstandige en gezonde levenswijze nog altijd van belang.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer