jul 8, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Het belangrijkste moment van het leven: de geboorte. Zo verloopt het ideale mirakel.

Het begin van je leven is het belangrijkste en is ook richtinggevend voor je verdere leven, voor je gezondheid en voor je kansen op een lang leven. Een natuurlijke bevalling is al een groot pluspunt, omdat het microbioom tijdens de bevalling voor een groot deel bepaald wordt. Zo blijkt uit onderzoek dat een kind dat op een natuurlijke wijze ter wereld komt een grote voorsprong heeft qua immuniteit tegenover baby’s die door keizersnede de wereld binnentreden.

Daarom is het slim te zoeken naar de ideale omstandigheden waarin een kind ter wereld moet komen. Psychiaters weten dat veel psychische problemen van volwassenen terug te voeren zijn tot traumatische ervaringen bij de geboorte. Niet te verwonderen: schel licht, veel drukte en lawaai, geroep van verpleegsters en gynaecologen, een moeder die in pijn en smarten „verlost” wil worden, medicijnen, pijnstillers, onmiddellijk wassen van een „bebloede baby”. En dat is nog het minste, want de omstandigheden waarin beslist wordt tot keizersnede zijn nog meer belastend.

Het gemiddelde van een keizersnede in Vlaanderen ligt rond 15 percent. Als je de natuur mogelijkheden geeft, levert dat alleen maar voordelen op. Natuurlijk bevallen is niet hetzelfde als primitief tewerk gaan of compleet exotisch gaan doen. Het is echt het resultaat van overwegingen, informatie en studie en het gaat om veel meer dan alleen maar onder water bevallen, zittend of liggend bevallen, bevallen met of zonder muziek, in licht of duisternis.

Het is ongelooflijk verbazend hoe intelligent de natuur in elkaar zit en hoe je daarvoor beloond wordt als je de natuur respecteert, ook bij de bevalling. Dat is perfect voor moeder en kind, zowel psychisch als fysiek.

Warm water

Er komt dus meer bij kijken dan enkel een bad met warm water voorzien. Het is belangrijk dat er eerst gekeken wordt naar wat de natuur kan doen en wat het beste is voor moeder en kind. Zo zijn er gynaecologen die kiezen voor een bevalling in volmaakte stilte en duisternis, om op die manier de overgang van het beschermende milieu in de baarmoeder naar de schreeuwerige, drukke, hyperactieve wereld niet brutaal te laten verlopen. Er wordt gedempt gesproken, de handelingen van de gynaecoloog zijn berekend en rustig en de moeder wordt in alle sereniteit aangespoord en volkomen bij het proces betrokken.

Als je weet dat er thans psychiaters zijn die bij de behandeling van hun patiënten hen weer de baarmoederervaring laten beleven om hen van hun trauma af te helpen, begrijp je wel hoe belangrijk het is om heel zorgvuldig te zijn bij het belangrijkste moment van het leven: de geboorte. Vandaar dat het belangrijk is de atmosfeer in de verlosruimte zo goed mogelijk te verzorgen: het licht, de kleur, de muziek, geluiden van dolfijnen, de aanwezigheid van de partner, terwijl de gynaecoloog meer als deskundig adviseur en observator aanwezig is dan als „klinisch chirurg”.

Warm water als zachte overgang

Als een kind in warm water geboren wordt, is de overgang van het vruchtwater in de veilige baarmoeder naar het badwater, haast spontaan en zonder traumatiserend bruuskeren. Warm water is bovendien heel relaxerend voor de moeder. Ze voelt veel minder pijn en de weeën zijn niet zo scherp gelokaliseerd maar beter verdeeld over het lichaam. Ook voor de arbeid is het veel gemakkelijker, bovendien geeft het ook de partner de mogelijkheid voor de arbeid samen in het bad te stappen. Dat is heel aangenaam voor de moeder. Het is wel van belang dat het tijdstip waarop de vrouw in het warmwaterbad komt goed gekozen is: niet te vroeg, want anders verminderen de weeën en wordt de bevalling te veel gerekt, niet te laat, want dan gaat de bevalling te vlug. Daar speelt de ervaring van de gynaecoloog een belangrijke rol in. Het warm water is trouwens niet het enige voordeel, ook de halfzittende houding van de vrouw is gunstiger voor de bevalling dan de liggende houding op een operatietafel… die houding is alleen ontworpen voor het gemak van de gynaecoloog en houdt geen rekening met het comfort van de vrouw en het gemak van de bevalling voor de jonge moeder.

Communicatie van grootste belang

In veel kraamklinieken bestaat het gebruik dat het kind meteen na de bevalling van de moeder wordt weggenomen, gewassen, opgemeten en gewogen wordt en pas als het aangekleed en netjes is weer aan de moeder wordt gegeven. Daar stapt men idealiter bij een natuurlijke bevalling compleet vanaf en wil men het contact tussen moeder en pasgeboren kind zo intens mogelijk voortzetten. De bevalling mag geen plotse breuk worden van het contact tussen moeder en kind. Bij onderwaterbevallingen wordt dat zelfs intensief volgehouden en is men niet gehaast om de navelstreng meteen door te knippen.

Er is absoluut geen gevaar voor verdrinking aangezien het kind niet begint te ademen zolang er geen contact met de lucht is geweest. Als het kind eenmaal boven water is getild, mag je het onder geen beding weer met het gezicht in het water brengen. Het ademen begint pas als het kind buiten het badwater komt. Niets forceren en ervoor zorgen dat de navelstreng goed vrij is, en het kind even laten wennen aan het milieu – de pasgeboren baby opent zelfs de ogen, heel mooi om zien – en nadien wordt het kindje heel voorzichtig in de wereld gebracht, op de borst van de moeder gelegd, waar het meteen geaaid en geliefkoosd wordt.

Het is een heel emotioneel, maar ook heel belangrijk moment zowel voor het kind als de moeder, zelfs voor de vader, want het is ideaal als die er helemaal bij betrokken wordt. Het contact van de moeder met het kind moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden en de verzorging van de baby gebeurt helemaal in dezelfde ruimte, zodat de moeder haar kindje geen moment uit het oog moet verliezen. De communicatie met het kind mag niet verloren gaan. Je zou dit haast het moment van de antipsychiater kunnen noemen, want psychiaters beweren dat zij behandelen wat gynaecologen verkeerd deden…

De ideale bevalling

Wat is dan ideaal? Dat is een bevallingsruimte in de materniteit die omgetoverd werd tot een bijzonder aangename ruimte: natuurlijke decoratie, leuke tinten, sfeervol muziekje, relaxerende geluiden, gedempt en sfeervol licht… alles moet dienen om de vrouw helemaal op haar gemak te stellen. Hoe relaxter en rustiger ze zich voelt, hoe sneller en gemakkelijker alles verloopt. De monitoring van vitale functies kunnen trouwens ook onder water perfect gebeuren: hartslag, bloeddruk, controle van het vruchtwater, intensiteit van de contracties, enz…

Eigenlijk is zittend en onderwater bevallen geen nieuwe techniek. Overal op plaatsen in de wereld waar van nature warm water aanwezig is, werd de techniek al toegepast. De Parijse chirurg Michel Andau had in Tunesië gezien dat vrouwen voor de arbeid die aan de bevalling voorafging in een warm bad plaats namen, wat de zaak vaak zo fel bespoedigde dat de bevalling soms in het bad zelf gebeurde, wat eerst niet de bedoeling was. En ook de Franse gynaecoloog Leboyer inspireerde – met zijn werk „l’acouchement sans violence.” Inderdaad, als je vrouwen bij heftige pijnen in een warm bad bracht, verminderden de spiercontracties fel, want de baarmoeder is eigenlijk een grote holle spier. Deze vrouwen hadden minder pijn. Intussen heeft zijn voorbeeld grote navolging. Kraamklinieken overal in het land zoals Oostende, Mechelen, Zottegem, Oudenaarde, Halle, Antwerpen enz passen al onderwaterbevallingen toe.

Thuisbevallingen in bad?

Heel wat gynaecologen zijn er voorstander van. In Nederland bevalt één derde van de vrouwen thuis. Vroeger was het zelfs zo dat een vrouw een dwingende reden moest hebben om te kunnen bevallen in de materniteit. Een vrouw kan dus perfect thuis in een bad bevallen, mits ze de nodige deskundige assistentie heeft en er geen tegenindicatie is, zoals stuitligging. Die tegenindicaties worden gemakkelijk van tevoren opgespoord met radio-pelvimetrie, echografie enz… En als je de toestand veilig acht is er geen probleem. Dan komt het er enkel nog op aan dat de vrouw goed wordt geïnformeerd, want al te vaak worden artificiële zaken voorgesteld als normaal.

Een vrouw wordt tegenwoordig het recht ontnomen om op eigen kracht te bevallen. Soms willen ze ook geen pijn en staan ze elke controle af door een epidurale verdoving. Er moet evenwel weer gestreefd worden naar een evenwicht tussen wetenschap en natuur en slechts ingrijpen waar het echt nodig is. Kunstmatig inleiden van een bevalling is een aanslag op de natuur. Dat wordt meteen afgestraft, want de vrouw voelt veel meer pijn en die pijn is ook veel agressiever, waardoor weer meer medicatie nodig is om het draaglijk te maken. Van epidurale bevallingen houden vrouwen soms heel lang hoofdpijn over. Er is ook sneller foetale nood en er moet eerder overgegaan worden tot een keizersnede.

Sommige vrouwen zijn hun zwangerschap beu en willen drie weken te vroeg bevallen. Dokter… haal het eruit. Het nadeel van het feit dat het kind vroegtijdig uit het nestje wordt gejaagd is dat er sneller slechte harttonen komen. Alle organen zijn er wel en zijn ook gevormd, maar de maturiteit is er nog niet.

En het risico bloedverlies?

Het warme bad werkt helemaal geen bloedingen in de hand. Deze gynaecologen laten trouwens alles gerust, de natuur zit perfect in elkaar. Zelfs bij het doorknippen van de navelstreng is er geen risico. Weet je dat in de navel van het kind een klepje ingebouwd zit, waardoor het onmogelijk is dat het kind zou doodbloeden?

En als er moet geknipt worden kan dat ook perfect onder water. Door gelyofiliseerd zeezout toe te voegen aan het water, maakt het de huid en spierweefsels soepeler en weker waardoor het meestal niet nodig is te knippen, of de knip veel beperkter te houden.

Zijn er voordelen voor de baby?

Omdat de moeder actief werkt aan de bevalling en zij en de baby het middelpunt van het gebeuren worden en het doorgaans erg gemotiveerde mensen zijn, is de relatie met het pasgeboren kindje ook veel intenser, veel doorleefder. De moeder moet het kindje kunnen koesteren zo lang ze wil. Dat is ontzettend belangrijk voor de psychische ontwikkeling van het kind… Dergelijke kinderen worden evenwichtiger en gelukkiger volwassenen. Voor de ouders wordt op die manier bevallen een onvergetelijk mirakel, iets wat hen heel hun verder leven zal bijblijven.”

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer