apr 20, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Wat zijn de basisprincipes van de natuur voor je gezondheid?

We denken dat we alles weten en dat wat wetenschap genoemd wordt evangelie is, maar de werkelijkheid is dat die overtuiging geregeld moet worden bijgesteld. Vergeet vooral niet dat het woord wetenschap jammer genoeg vaak moet dienen om onwetendheid te camoufleren en daar vooral veel geld aan te kunnen verdienen. Hoeveel keer heeft de zogenaamde wetenschap haar theorie niet moeten bijstellen? En geen haan die erover kraait, maar wel als niet meteen geloofd en toegepast wordt wat wordt verkondigd. De dogma’s die daardoor al voor onenigheid gezorgd hebben, zelfs binnen gezinnen is niet te tellen.

Wat blijft dan wel overeind? De natuur en haar wetmatigheden. We zouden er daarom goed aan doen die te leren kennen, te waarderen en ze toe te passen. Dat zou al veel beter zijn. Jammer voor sommigen, maar de natuur kun je niet patenteren. Die wetmatigheden zijn al vastgelegd van bij de grondlegging van de natuur.

Het belangrijkste om gezond te blijven is een natuurlijk proces nooit te stoppen. Volwaardige natuurlijke voeding, zonder “raffinering”, is levensnoodzakelijk voor wie gezond wil blijven. De natuur verschaft alle elementen die nodig zijn om lang en gelukkig te leven en is de beste apotheek die je nooit in de steek laat.

Wat kunnen we daaruit leren dat ons tot nut kan dienen? De basisprincipes. En wat zijn die?

Basisprincipes

Er is een aantal onmiskenbare basisprincipes in de natuur die je voor je gezondheid nooit ongestraft over het hoofd mag zien.

1 -Een natuurlijk proces mag nooit worden stopgezet. Vecht nooit tegen de natuur, of het eindigt dramatisch.

2 -Het is logisch dat eerst de voeding wordt aangepast als er een probleem is. Pas nadien kunnen medicijnen worden gebruikt; maar allereerst moet de levenswijze worden aangepakt.

3 -Een van de grote vergissingen van de moderne geneeskunde is alles te willen raffineren: de natuur, het voedsel en de geneesmiddelen moeten worden geraffineerd. Een van de basisprincipes is, nooit een product uit zijn context te nemen; dat komt neer op een verkrachting van het leven. Witte suiker en ook witte meelspijzen zijn daar eenvoudige voorbeelden van. Er zijn voldoende bewijzen te vinden in de praktijk. Als iemand last heeft van appelsap en daarna over maagklachten zeurt, zal je merken dat de zuurproblemen aan de maag verdwijnen als bij het appelsap ook de pulp wordt gevoegd en opgedronken.

Hetzelfde met koffie. Veel patiënten hebben last van koffie. Het houdt velen uit de slaap, maar als ze zoals de Arabieren ook de droesem, de drab van de koffie gebruiken, zal diezelfde koffie hen niet uit de slaap houden. Dezelfde fout wordt trouwens gemaakt bij de ontwikkeling van botanische medicijnen waarbij beoogd wordt enkel de zogenaamd werkzame stoffen te extraheren. Daarmee wordt aan de basisprincipes van de natuur geraakt wat op termijn niet ongestraft zal blijven.

4 -Een ander belangrijk punt is de preventie. Soms zijn ziekten moeilijk of zelfs helemaal niet te genezen. Aids is er een duidelijk voorbeeld van, maar ook staat de beste geneeskunde zelfs machteloos bij sommige kankerpatiënten, vooral als de natuur te ver is uitgeput. Daarom is preventie zo belangrijk en daarom moet de patiënt voldoende kennis hebben van zijn zwakke punten. Een goede arts geeft dan ook het grootste belang aan preventie.

Goede preventie is essentieel

De beste geneeskunde is een geneeskunde die in staat is ziekten te voorkomen. Van bij het eerste signaal moet men alert zijn en ingrijpen.

1 -Om te beginnen heeft de erfelijkheid te maken met preventie. Het cadeautje dat we van onze ouders en voorouders kregen, is het materiaal waar wij het moeten mee doen. Het is daarom interessant zijn zwakke punten te kennen en daar naar te leven.

2 -De bekende slogan „We zijn wat we eten” heeft nog niets van zijn belang en waarde verloren. Voeding is een medicijn als het juist wordt aangewend, maar is een ziekmaker voor wie er verkeerd gebruik van maakt.

3 -Gewoonten zijn heel belangrijk in het leven van een mens. Ze worden van ouders doorgegeven aan de kinderen en weer overgedragen op kleinkinderen. Zo zie je bepaalde levens- en lichaamskenmerken weer opduiken in verschillende generaties van een familie. Het zijn daarom geen erfelijke kenmerken, maar wel kenmerken die het gevolg zijn van dezelfde verkeerde leefgewoonten. Zo zie je vaak dat in bepaalde families vetzucht van de ene op de andere generatie wordt doorgegeven, gewoon omdat de eetgewoonten bij elke generatie weer op dezelfde verkeerde manier aan bod komen. Roken en misbruik van alcohol is daar een ander typisch voorbeeld van.

4 -Lichaamsbeweging is van groot belang. Daar twijfelt niemand meer aan. Het zuurstofgehalte van het bloed en de kwaliteit van de bloedvaten en het hart is rechtstreeks afhankelijk van onze lichamelijke beweging. Dagelijks trainen, al is het maar stappen, is een noodzaak. De mens is niet gemaakt om te zitten.

5 -Tenslotte zijn er ook bepaalde omstandigheden die maken dat onze gezondheid er effect van ondervindt. Die omstandigheden kunnen bijvoorbeeld conflicten in de familie of op het werk zijn, kunnen de woonomstandigheden zijn; wonen we bijvoorbeeld in een vervuilde industriezone, dan zal dat andere resultaten op de gezondheid van iemand achterlaten dan voor wie vlak aan zee of in een gezond bebost gebied woont. Trouwens de mate waarin we aandacht schenken aan onze gezondheid is mee bepalend voor de graad van gezondheid. Veel patiënten stellen echter meer belang in de kwaliteit van de motorolie in hun auto, dan aan de kwaliteit van voedsel en geneesmiddelen die ze aan hun eigen motor en lichaam toevertrouwen.

Goede natuurlijke middelen

Wie aan preventie wil doen en zijn gezondheid lang wil bewaren, tot op hoge leeftijd gezond wil blijven, zal daar ook een en ander moeten voor doen. Gezondheid krijg je niet vanzelf. De natuur heeft een rechtvaardige logica en een ijzeren wet. Wat niet wil zeggen dat we hulpeloos staan. De natuur heeft ook goede middelen voortgebracht die op de gepaste wijze toegepast hun resultaten niet zullen laten wachten.

Melkwei is uitstekend voor een goede spijsvertering, goed bij schimmels en huidkwalen en helpt de darmflora te herstellen.

Echinabell helpt de natuurlijke weerstand van het lichaam te herstellen en te verbeteren zodat ontstekingsziekten minder kans krijgen of sneller genezen. Carduus Marianus helpt de zwakke lever, terwijl Cardubell eveneens de lever bijspringt in de beheersing van de cholesterolwaarden en meehelpt tot een regeneratie van de levercellen.

Solidago is een heel goed middel bij nierproblemen. Ook waar het lichaam moet geholpen worden om vocht op een natuurlijke manier te verwijderen is dit het aangewezen middel. Ook ter ondersteuning van andere behandelingen bij griep en koortsachtige toestanden is dit niet te missen: Orthoren zal daarbij helpen.

Harpagophytum of duivelsklauw is van belang bij elk lijden aan de gewrichten. Het helpt het lichaam te ontzuren, een probleem dat veelal te maken heeft met onze eenzijdige moderne voedingswijze. Reumatoïde problemen reageren dan ook gunstig op een behandeling met Harpagophytum. Denk daarbij aan Articulan.

Hypericum is een echt natuurlijk antidepressivum. Mensen die wat neerslachtig zijn of het niet meer zien zitten, zullen hier na een paar weken baat bij vinden. Wie door gepieker niet meer kan slapen, en niet meer functioneert kan dit middel als zijn vriend beschouwen. Denk aan Hyperibell.

Crataegus is van ouds een bekend middel tegen hartzwakte. Zonder het lichaam te vergiftigen of tot gewenning te brengen, zal het de hartwerking ondersteunen en opnieuw vitaliteit aan het leven toevoegen. Dat is te vinden in Crataecin.

Op tijd ingrijpen

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Er zijn verschillende methodes om preventief te informeren en in te grijpen. Er moet echter over gewaakt worden dat op geen enkele wijze de natuurlijke wetten worden overtreden. Van zodra iemand een klacht heeft en zolang het in de functionele fase blijft, is het relatief eenvoudig de gang van zaken om te keren. Van zodra er klinische verschijnselen zijn en organische letsels wordt het altijd moeilijker, in ergere mate soms onmogelijk. Wie verstandig is, probeert dat te voorkomen en gaat zijn levenswijze dermate inrichten dat de gezondheid verbetert en dat er geen aanleiding kan zijn ernstig ziek te worden. Wie het lichaam niet méér belast dan zijn natuurlijke bekwaamheid en aanleg toelaat, krijgt het grootste geschenk dat er bestaat: een langdurige en goede gezondheid.

Een paar tips:

Echinabell met CNK-bestelnummer: 2898-963.

Cardubell met CNK-bestelnummer: 2899-.870.

Crataecin met CNK-bestelnummer: 2899-896.

Articulan met CNK-bestelnummer: 2899-862.

Hyperibell met CNK-bestelnummer: 2899-938.

Orthoren met CNK-bestelnummer: 2899-946.

Je vindt al deze natuurlijke preparaten van Fytobell in je apotheek. Of je kan ze ook online bestellen via www.fytobell.be.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer