jan 21, 2022 | Alle tips, Gezondheid, Voeding | 0 Reacties

Hoe bedreigend is genetisch gemanipuleerd voedsel?

Deze week in het nieuws: de bijen vinden hun weg niet meer naar de bloemen omdat ze door de luchtvervuiling en de scheikundige stoffen in de lucht hun reukvermogen verliezen. Normaal kunnen sommige insecten tot 20 km ver ruiken en de bijen minstens vier tot vijf kilometer. Als dat verstoord wordt dreigt onze voedselvoorziening in het gedrang te komen. We kunnen dat lacherig en overdreven vinden, maar eens te meer wordt door de wetenschap gewaarschuwd voor het feit dat we met al die manipulaties niet goed bezig zijn.

Regelmatig wordt in Parijs een beurs voor de voedselindustrie gehouden. Perfect hermetisch afgesloten voor ongewenste nieuwsgierigen. Het is een beurs waarop aromaten en kleurstoffen worden aangeboden ten behoeve van de voeding.

Als je denkt dat je aardbeienijs eet, vergeet het maar. Dat is ijs, een smaakstof met suiker en een aromaat dat de smaak en de kleur heeft van aardbeien. Er komt geen aardbei aan te pas, het zijn genetisch gemanipuleerde producten.

Wie gezond wil blijven en op zeker wil spelen, kan best zo natuurlijk en onbehandeld mogelijk eten en drinken.

Wat zal dat voor gevolg hebben bij de volgende generaties?

Franse pediaters en gynaecologen waarschuwen voor de potjes babyvoeding. Dat is geen voeding meer, maar een verzameling van zoetigheid, smaken, klontermiddelen, aromaten en bewaarmiddelen. Hoe wil je nog gezonde kinderen? De artsen waarschuwden ervoor dat het aantal allergieën pijlsnel de hoogte ingaat.

Naar een nieuwe holocaust?

De holocaust ligt niet ver genoeg achter ons om er helemaal geen schrik meer voor te hebben. De experimenten in de nazilabo’s doen velen nog de schrik om het hart slaan. Homo’s, zigeuners, Jehova’s getuigen, joden werden in de labo’s van dokter Mengele als levende menselijke proefkonijnen gebruikt om nieuwe medicijnen en scheikundige middelen, zelfs oorlogsmateriaal uit te testen. Krijgen we met genetisch gemanipuleerd voedsel een heruitgave van deze experimenten. Weten de wetenschappers wel waar ze mee bezig zijn? Hebben we redenen om bang te zijn? Zal pas de volgende generatie de rekening aangeboden krijgen? Geen simpele vragen, waar misschien ten volle geen antwoord op te geven is.

In elk geval is de Frankensteingedachte niet ver af. Dat bleek trouwens uit een enquête die jaren geleden in de USA werd gehouden. Toen aan de respondenten vragen werden gesteld over genetische manipulatie, dacht iedereen meteen aan nazikampen en -technieken. Men is er duidelijk bang voor. Maar dan ook weer niet bang genoeg om alles meteen te verbieden en de politiek onder druk te zetten om er mee op te houden. Want ooit werd in Zwitserland een referendum gehouden op aansturen van de kerken en de bonden voor leefmilieu, om per wet genetische manipulatie en allerlei proeven daarmee te verbieden. Ruim 67 percent stemde tegen het voorstel, dat daarmee werd verworpen. Er mag dus verder duchtig worden geëxperimenteerd in Zwitserland. In de rest van de wereld houdt men geen referendum, maar experimenteert men voort, geeft men zelfs al gemanipuleerd voedsel aan dieren, maar ook aan mensen, zonder dat ze het weten.

Zie je wel? Niets aan de hand!

Andere wetenschapslui schrikken ervan… wacht op de rekening, volgende generatie.

In elk geval is de leek er slecht over ingelicht, want toen in Nederland een enquête werd gehouden over de toelaatbaarheid van genetische manipulatie vond de helft dat het kon, maar een kleine helft dat het volstrekt niet kon. Als dan de vraag werd gesteld of deze manipulatie mocht om een gen te modificeren teneinde minder ziekten bij de mens toe te laten, dan vond de meerderheid wel, dat het kon. Alles is dus afhankelijk van de vraagstelling, en het kader waarin ze wordt geplaatst.

Over het algemeen zijn vrouwen terughoudender dan mannen, zij zijn natuurlijk bij voorrang verantwoordelijk voor de volgende generatie.

De vrees voor het onbekende en de oncontroleerbare techniek waarvan alles nog niet geweten is, wakkert de onzekerheid aan. Men is natuurlijk ook bang dat deze techniek in verkeerde handen terecht zou komen en misbruikt wordt, afgezien van het feit of genetische manipulatie van voedsel of genen bij de mens al dan niet op termijn funeste gevolgen kan hebben. Niet te verwonderen dat de gemanipuleerde soja op groot verzet stuitte toen de ladingen in de Europese havens gelost werden. Maar vrije-handelsverdragen maakten dat de aanvoer moest blijven doorgaan. De principes moeten wijken voor het verdrag.

De terughoudendheid bleef, want aan het leven sleutelen is toch wel een gevaarlijke techniek? Maar men weet natuurlijk niet dat we al eeuwen bezig zijn met sleutelen aan DNA. Alleen wisten we het vroeger niet.  Maar kruisen van zaden van verschillende rassen en dieren is ook een genetische manipulatie. Alleen laten we in dit geval de klus door de natuur klaren en dat hindert ons minder. Een kruising en selectie van soorten is eigenlijk een vermengen van DNA, maar daar hebben we helemaal geen bezwaar tegen.

Onbekend en dus onbemind

Door schimmels en gisten, passen we geregeld manipulatie toe en moeten we dan bijvoorbeeld ook de productie van insuline door gisten verbieden? Genen zijn manipuleerbaar en verplaatsbaar geworden en we kunnen dat nu in het labo in de plaats van door de natuur laten toepassen. Daar zijn we een beetje bang voor, omdat we ons beter beschermd voelen door de natuur dan door de reageerbuis en het commando van een witte kiel.

We weten nog niet waar het zal toe leiden. Neem nu een genetisch gemanipuleerd maïs dat ongevoelig is voor herbiciden. Maar ook ongevoelig voor het antibioticum ampicilline. Dat gen kan worden overgebracht op micro-organismen in maïs etende koeien. Die kunnen dan ook ongevoelig worden voor dat antibioticum. De mens eet die planten, drinkt die melk, eet dat rundvlees. Gevolg? Misschien wordt de mens ook wel ongevoelig voor het antibioticum. Catastrofes in de maak? Het kan best zijn. Maar moeten we dat risico lopen om daarnaast misschien een medicijn te kunnen ontwikkelen dat wel heel goed is?

De natuur is altijd onze scheidsrechter geweest en die hebben we nog nooit iets kwalijk genomen. Maar wat als de witte kiel de scheidsrechter moet spelen?

Intussen is het een welles-nietes-spelletje. Het grote publiek is er bang voor, maar wil er eigenlijk ook niets mee te maken hebben, zich zelfs niet uitspreken tegen proefnemingen… het mocht wel eens helpen tegen een mogelijke ziekte in de komende jaren. Anderzijds wil niemand in feite genetisch gemanipuleerde soja eten, maar worden etiketten die daarover informatie geven op producten nauwelijks of niet gelezen. Prof. Kroon die daaromtrent onderzoek deed was er zeer teleurgesteld over.

Er is derhalve nog een heel lange weg af te leggen tussen deze toepassing in alle veiligheid en de volledige aanvaarding op grond van betrouwbaarheid, zekerheid en veiligheid.

In elk geval is er een grondig verschil naar onderzoek in verband met mogelijkheid tot ontwikkeling van medicijnen op grond van genetische manipulatie en voeding waarvan de genen gemodificeerd zijn om weerstand te hebben tegen ziekten en omwille van economisch nut. Er zijn blijkbaar verschillende doelstellingen bij de manipulatie. De vraag is nog maar of ze te verzoenen zijn.

En wat moeten we als leek daarmee?

De schepping was perfect. Alles was voorzien om gelukkig te zijn en gezond te blijven tot sommigen er zich gingen mee bemoeien om er geld aan te verdienen. Dan moet je voorzichtig zijn en alert blijven. Conclusie: eet en drink zoals de natuur het heeft voorzien. Dat heeft al duizenden jaren zijn betrouwbaarheid en nut bewezen. Leef en eet dus zo natuurlijk mogelijk!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde