Salmonella enkel door het eten van chocolade?

Iedereen is bang van de legionellabacterie en terecht, want zonder dat je het ziet, weet, ruikt of voelt kan de bacterie in je luchtwegen terechtkomen en in het slechtste geval oorzaak zijn van overlijden.
Maar plots wordt de aandacht verlegd naar de salmonellabacterie, een heel ander type dat het vooral op de spijsverteringsorganen gemunt heeft, en heftige diarree, braken en koorts zelfs uitdroging tot gevolg kan hebben. Dat laatste vooral als het zeer jonge kinderen betreft, want die hebben rapper negatieve gevolgen van braken en diarree. Als de verloren vloeistof niet snel aangevuld wordt, dreigen ernstige problemen, tot hersenvliesontsteking toe.

Maar wat is er aan de hand dat de snoeplust ineens leidt tot een verbod op het gebruik van bepaalde merken chocolade en eitjes? Voor dit probleem wordt verwezen naar ons land, waar een bekend merk van chocolade dat vooral bij jonge kinderen populair is mogelijks besmet lijkt te zijn met de salmonellabacterie. Het komt erg ongelegen voor het bedrijf, nu net voor de paasfeesten het de traditie is dat paaseitjes worden geschonken of gedeeld en dus de kans op een nog grotere besmetting niet denkbeeldig is. Hebben de chocolade eitjes er iets mee te maken? Uiteraard niet, net zomin als het volksgebruik rond Pasen, dat teruggaat in de geschiedenis tot heidense rituelen en vruchtbaarheid.

Maar je zal het maar meemaken dat je kind of jijzelf doodziek wordt door het eten van een chocolade eitje en een salmonellabesmetting is nooit te onderschatten.

Om salmonella te voorkomen moet je gewoon hygiënisch zijn, handen wassen na verdacht contact of toiletbezoek en als je niet zeker bent: rauw voedsel vermijden en vooral ook uitkijken met de barbecue en eieren.

Sterkere bacteriën

Natuurlijk wordt niet iedereen die met salmonellabacteriën in aanraking komt ziek. Zoals met alles en altijd speelt de eigen weerstand of het feit dat je een sterke immuniteit hebt een rol. De bacteriën op zich ook natuurlijk, want we dachten er goed mee te doen, maar het veelvuldig gebruik van antibiotica in veevoeder heeft gemaakt dat veel bacteriën sterker zijn geworden en resistenter. Denk aan de ziekenhuisbacterie. Dat is ook zo met salmonella.

Daar is destijds onderzoek naar gedaan door het instituut voor Tropische Geneeskunde in ons land en ook door het Franse institut Pasteur. In de jaren vijftig en zestig keek men nog niet verder dan de neus lang is, zeg maar, dan het winst opleverde en dus werd aan veevoeder ampicilline toegevoegd zogenaamd uit voorzorg. Dat moest dan beletten dat de bacteriën actief werden.

De bacteriën lieten zich aanvankelijk wel in slaap wiegen, maar eens wakker, werden ze ook sterker en dus zaten we met een probleem en nu nog. Antibiotica zijn een weldaad voor de mens als je het op de juiste wijze en op het gepaste ogenblik gebruikt, dat wil zeggen in uitzonderlijke gevallen als het leven in gevaar komt. Maar niet bij een verkoudheid, een keelontstekingetje, een snotterneus, of zoals hier uit preventie door het toe te voegen aan veevoeder.

Ampicilline is een neef van penicilline, niet zo sterk, maar daardoor ook te wantrouwen, want de bacteriën sliepen wel, maar gingen er niet aan kapot, met alle gevolgen vandien.

We hebben het lesje nog niet geleerd, want in bepaalde streken in de wereld, vooral in zuiderse gebieden is het nog altijd de gewoonte antibiotica als preventief middel te gebruiken met het gekende gevolg: resistentievorming. Van een geneesmiddel zijn antibiotica tot een ziekmaker verworden en dat is uitermate te betreuren, want je hebt het niet meer in de hand. Op dit moment overlijden meer mensen door misbruik van antibiotica en de ziekenhuisbacterie dan door de salmonellabacterie. De doos van Pandora is werkelijk geopend… en hoe krijg je die weer dicht?

Hoe loop je het op?

De salmonellabacterie loop je op door gebrek aan hygiëne of door besmet voedsel te gebruiken. In dit geval kan het de chocolade geweest zijn die bijvoorbeeld gemengd was met ingrediënten van besmette eieren.

Eieren zijn veelal de oorzaak, vooral als ze rauw worden gegeten of in een mengsel worden gebruikt. Eieren van kippen die goed werden verzorgd geven minder problemen, maar eendeneieren of ganzeneieren zijn des te meer een risico.

Onhygiënisch gedrag in keukens, bijvoorbeeld in pittoreske exotische restaurantjes vormen ook een probleem. Vandaar dat heel wat toeristen in een zuiders vakantieoord voorzichtig moeten zijn.

Al meegemaakt dat een kok naar het toilet ging en terug in zijn keuken kwam zonder de handen te wassen! Dat is vragen om problemen.

Een restaurant kan er aantrekkelijk uitzien, maar als men in de keuken niet streng hygiënisch tewerk gaat kan salmonellabesmetting het gevolg zijn.

Dat merk je trouwens behoorlijk snel: van een halve dag tot twee dagen na het eten van besmet voedsel, kan salmonella-infectie toeslaan met koorts, misselijkheid, diarree, braken, hoofdpijn, en algemene malaise.

Barbecue

Ook de barbecue is een belangrijke besmettingsvorm. Vlees dat niet sterk genoeg verhit werd en langdurig naast de barbecue blijft “nawarmen” is de ideale kweekbodem voor salmonella. De beste remedie om besmetting via de barbecue te voorkomen is het vlees grondig verhitten en nadien meteen opgebruiken en niet laten liggen om wat af te koelen.

Ook via groenten kun je het oplopen: als groenten bemest werden en bacteriën aan de groenten zijn blijven hangen, breng je ze zo in de keuken. Grondig wassen en afspoelen is echt wel belangrijk. Vandaar dat de raad gegeven wordt om rauw voedsel, of het nu groenten of vlees en vis zijn, niet in contact te laten komen met gekookt voedsel. Apart houden!

Ijsjes

IJsjes langs de straat uit een softijsmachine in het zuiden zijn eveneens een belangrijke bron van besmetting. Daar worden jonge kinderen gemakkelijk het slachtoffer van omdat ze op vakantie gemakkelijk verleid worden door ijsjes. Ze krijgen ook rapper symptomen, en ze vormen ook een ernstige risicogroep. Vandaar dat de firma die de chocolade geproduceerd heeft er goed aan heeft gedaan de producten meteen terug te troepen van zodra er sprake was van salmonella.

Is het gevaarlijk?

Voor de overgrote meerderheid van de mensen die door salmonella worden besmet, is het risico beperkt en gaat het probleem snel weer over. Maar je moet toch altijd rekening houden met zwakkere, oudere of heel jonge mensen bij wie de immuniteit niet sterk is. Bij jonge kinderen kan het bloed geïnfecteerd geraken en zo een hersenvliesontsteking veroorzaken die beslist moet behandeld worden.

Per jaar sterven er toch een honderdtal mensen in Europa als gevolg van een besmetting met salmonella. Helemaal onschuldig is het dus niet. Bovendien bestaat het gevaar dat de darmflora ernstig beschadigd zijn. Onderzoek heeft ook aangetoond dat na een ernstige salmonella-infectie de kans op darmkanker driemaal groter is, de resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijk blad PLOS. Tegelijk werd gewaarschuwd voor het eten van besmette kip en van rauwe eieren. Dat is dubbel zoveel als bij mensen die geregeld rood vlees eten. Maar, we nemen aan dat het niet zo’n vaart zal lopen, maar je kan er wel serieus van onder de voet zijn. Braken, diarree, algemene malaise, het is toch niet niks. Het komt erop aan toch voldoende te drinken zodat uitdroging wordt voorkomen, zeker als het jonge kinderen betreft en dat was met deze chocolade het geval.

Hoe kan je je beschermen?

Natuurlijk kun je je beschermen door verdacht voedsel te vermijden, onfrisse restaurantjes uit de weg te gaan en geen voedsel, zelfs geen ijs te gebruiken van stalletjes langs de weg. Daarnaast is uiterste hygiëne erg belangrijk. Want op die manier kan je langs fecale-orale weg de besmetting doorgeven aan anderen. Oplossing: telkens na het toiletbezoek de handen grondig wassen met water en zeep.

En als je niet zeker bent: eet niets rauw. Gebruik op vakantie liefst goed doorgekookt voedsel en doe dit beslist met eieren. En hou in je eigen keuken rauwe spijzen apart van de gekookte, ook groenten!

En de chocolade dan? Ongetwijfeld zal het bedrijf de productieketen grondig reinigen en nadien is het probleem van de baan. Maar je moet wel uitkijken met eieren, kaas en pastei van onduidelijke origine. Het kan altijd gebeuren en dan zijn een goede immuniteit en sterke darmflora de beste garantie en de beste preventie.

En gelukkig kun je de darmflora een handje helpen met miljarden goede bacteriën.

Een tip: Digesbiose van Fytobell.

Je vindt Digesbiose van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 1752-278.

Of je kan Digesbiose van Fytobell ook online bestellen via www.boverte.com of via www.almed.be

De bacteriën zullen er niet gelukkig mee zijn, maar jij wel.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer