De wondere kracht van Echinacea: beschermt tegen Covid en verkoudheid

In heel de menselijke geschiedenis werd naar het “wonderpoeder” gezocht. Sommigen beweerden dat ze het gevonden hadden en verdienden er grof geld aan, tot… ontdekt werd dat het op bedrog berustte, of tot de concurrentie met de formule aan de haal ging en eveneens grof geld wilde verdienen. Is het nu anders? Dat de natuur model staat voor de meeste moleculen en middelen mag niet meer vermeld worden, evenmin als de kwaliteit van natuurlijke moleculen. Hoe kunnen die werken… want er is geen geld mee te verdienen, want de natuur kun je niet patenteren. Denk aan wilgenbast en aspirine een azijngroep toevoegen aan een extract van de wilg en je hebt een middel waarop je een patent kunt nemen en waar je veel geld kunt mee verdienen.

Echinacea purpurea oftewel rode zonnehoed stimuleert het immuunsysteem en maakt je minder vatbaar voor verkoudheden, virale aandoeningen, en geeft ook betere bescherming tegen covid, dat bevestigt wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Antwerpen.

En nu Echinacea

Zal hetzelfde gebeuren nu Echinacea onderzocht werd aan de universiteit van Antwerpen en waaruit bleek dat het bijzonder interessant was om zowel verkoudheid als Covid te voorkomen? Meteen werd door de “geëngageerde pers” gesproken over belangengroepen. Waar hebben we dat nog kunnen vaststellen? 

Daarmee is het eeuwenoude adagio opnieuw aan de orde: de wijze zegt altijd “misschien”.

Dat is een aansporing tot voorzichtigheid en tegelijk tot onverdroten onderzoek. Dat onderzoek wordt tegenwoordig “wetenschap” genoemd. Maar is wetenschap ook een onomstootbare waarheid? Daar kun je je tegenwoordig ook heel wat vragen bij stellen. Neem het geval van antibiotica. Vijftig jaar geleden werd gejubeld dat nu vrijwel alle ziekten konden worden genezen, want dat er nog meer “wetenschap” op komst was dat de mensheid van lijden en ziekte zou verlossen.

Oppermachtig

Het is nooit goed om zich oppermachtig te wanen, want wat blijkt nu dat miljoenen mensen sterven “dankzij” het middel waarvan destijds beweerd werd dat het de mensheid zou redden. Het is het probleem van de ongevoeligheid voor een behandeling en de resistentie van de ziekmakers zoals bacteriën en virussen. De bekendste is wel de ziekenhuisbacterie oftewel MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus). Daar gaan elke dag mensen aan dood. Hoezo? Eenvoudig doordat veel artsen van oordeel waren dat het middel onmisbaar was en alles kon genezen. De vele cadeautjes, reizen, party’s zijn er niet vreemd aan. Congressen werden ze genoemd. Op die manier had het kind een legale en wetenschappelijk verantwoorde naam gekregen.

Maar wie werd er beter van naast de artsen met hun cadeautjes? De farmaceutische industrie en die is dezer dagen de oppermachtige god van de moderne geneeskunde geworden, met dank aan covid waarbij je bijna gedwongen werd in voortdurende aanbidding te gaan voor het vernuft en de wereld reddende eigenschappen van de witte-kielindustrie.

Heel wat procedures, middelen en systemen worden trouwens tegenwoordig in vraag gesteld, zelfs door specialisten in eigen midden. Ook dat wordt niet altijd in dank aanvaard en in naam van de wetenschap zijn al heel wat van hun collega’s op die manier geschorst, sommigen voor eeuwig. 

Universitair onderzoek

Wat de indianen al eeuwenlang wisten en toepasten werd (eindelijk) begin 2020 naar aanleiding van de corona uitbraak, op wetenschappelijke wijze getest door een wetenschappelijk team bio-medici van de Universiteit van Antwerpen onder leiding van prof. Dr. Wim vanden Berghe.

Het rapport “ontdekte” de preventieve en curatieve werking van Echinacea purpurea oftewel de rode zonnehoed en bevestigde ook het beschermende effect zowel tegen verkoudheid, griep als tegen coronavirussen. Dat bleek algauw uit labo-onderzoek, maar nadien volgde nog een drietal klinische studies volgens het bekende dubbel-blindprincipe. De proef in België betrof een kleine achthonderd proefpersonen. Nadien werd dat aantal aangevuld door gelijktijdig internationaal georganiseerde wetenschappelijke onderzoeken.

Een gedeelte kreeg een placebo terwijl een ander deel van de proefpersonen een middel kreeg met Echinacea purpurea als bestanddeel. De eerste onderzoeken gebeurden met volwassen proefpersonen en daarna werden ook kinderen bij het onderzoek betrokken. De proef werd ook opengetrokken naar gelijktijdige internationale onderzoeken die vooral de beschermende rol van Echinacea specifiek op het coronavirus wilden bestuderen.

Positieve resultaten, ook bij kinderen

Zowel onderzoekers in Antwerpen als de internationale rapporten lieten een gelijke of gelijkwaardige uitkomst zien. Proefpersonen die het echte Echinacea-preparaat hadden gekregen, bleken beter beschermd en hadden minder last van infecties aan de luchtwegen en werden ook minder het slachtoffer van corona. De bescherming bleek namelijk ook te werken tegen het huidige SARS-CoV2-virus, dus ook tegen de recentere varianten.

Bij de onderzochte personen in Antwerpen kreeg een kleine 40 percent geen last van besmetting met corona in vergelijking met de controlegroep die een placebo kreeg, een nepmiddel dus. Ook de bijwerkingen werden bij het onderzoek betrokken. Kinderen leken nog beter te reageren op Echinacea, want van de jongelui tussen 4 en 12 jaar was een kleine 60 percent beter beschermd en had daardoor minder risico ziek te worden door het coronavirus.

De internationale studie bevestigde de resultaten van de Antwerpse universiteit. In de klinische groep werden 63 percent minder besmettingen van Covid gemeld.

Ook in verband met verkoudheden waren de resultaten interessant: veel minder verkoudheden en minder infecties door virussen, zowel griep als luchtweginfecties. Doordat bij contacten de virale lading kleiner is, zijn deze patiënten ook minder besmettelijk en ook minder lang ziek en minder ernstig mochten ze toch ziek of verkouden worden.

Het raadsel achter dat mechanisme moet nog onderzocht worden. Voorlopig is de enige uitleg dat het immuunsysteem ondersteund wordt. Hoe dat dit in zijn werk gaat door Echinacea zal nu volop onderzocht worden.

Daarmee is een jarenlang gebruik in natuurgeneeskundige kringen ook wetenschappelijk ondersteund, wat meteen tegenreacties ontlokte aan zogenaamde “fact-checkers” die suggereerden dat het onderzoek gefinancierd was door geïnteresseerde groepen. Hoe je dat kunt doen op zo’n internationale schaal is een raadsel, maar intussen zijn we wel gewend geraakt aan dergelijke commentaren en trucs.

In elk geval kun je de proef op de som nemen en de Antwerpse wetenschappers garanderen succes. Echinacea voorkomt ernstige problemen en in geval van besmetting wordt de ziekteperiode bekort en minder ernstig.

En een tip:

Echinabell van Fytobell met CNK-bestelnummer: 2898-963 voor de apotheek.

Je kunt Echinabell van Fytobell ook online bestellen via www.fytobell.be of via www.boverte.com.

Problemen in de winter? Mij niet gezien!

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer