sep 26, 2020 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe ontvlucht je de “wrede killer” tabak?

Roken is levensgevaarlijk. Dat weet intussen het kleinste kind. Wat dat betreft zijn kinderen vaak de grootste tegenstanders van roken in het gezin. Niet te verwonderen, want ze hebben er het eerst en het meest last van. Het stinkt, het kruipt in de kleren, de gordijnen, het meubilair, de schoolboeken, de haren, het belet je vrij te ademen, het verkleurt alles, tot de verf op het plafond toe en het is dodelijk.

Wie durft nu nog argumenten bovenhalen over beknotting van de vrijheid, terwijl die vrijheid uiteindelijk in het ziekenhuis en op de begraafplaats terecht komt. Eigenlijk heeft tabak geen enkel voordeel. Geen enkel. Tenzij je aanvaardt dat het een genotsmiddel is, maar dat zijn cocaïne en heroïne ook, maar ze leiden onherroepelijk tot een ellendig bestaan en gewis tot een vroegtijdige dood.

Wat is de oplossing? Er helemaal niet aan te beginnen, want op drie weken tijd ben je verslaafd. In de hersenen wordt de intake van tabak als een signaal beschouwd om de dopamineproductie te stoppen. In de plaats daarvan komt het genot van nicotine. De lichaamseigen dopamine wordt afgeblokt en het lichaam wordt als het ware verplicht om altijd opnieuw en meer te roken om de dopamine te vervangen en toch een gevoel van welbehagen te krijgen. Dat is heel slim bekeken van de tabaksfabrikanten die er ook nog een beeld van stoerheid, emancipatie, vlotheid en vrijheid, welbevinden en jeugd aan vastkoppelen. Herinner je het beeld van de vlotte cowboy die met lasso en paard en de onvermijdelijke sigaret de hele wereld bekoorde. Wie herinnert zich nog dat de man op zijn sterfbed dezelfde wereld smeekte er niet aan te beginnen, want dat roken zijn leven verkort had en dat hij nu een ellendige, wrede dood aan het sterven was.

In ons land sterven elk jaar ongeveer 15000 mensen aan de gevolgen van roken. Daarnaast is er nog een veelvoud van rokers die met allerlei klachten te maken krijgen. Stoppen is het beste wat je kan doen voor de gezondheid en je kan dat gemakkelijker doen met een eenvoudig natuurlijk middel.

Hoe dubbelzinnig is dan de houding van de overheid die enerzijds roken afraadt, maar anderzijds wild incasseert van alle taksen die op tabak geheven worden? In Frankrijk gaat het nog een stapje verder waar de overheid de hele tabaksregie in handen heeft. Het is een miljarden-business, met als inzet veel geld ten koste van de gezondheid van de inwoners. Je zou denken, de overheid moet toch geld uitgeven aan al die personen met kanker, hartinfarct, hartfalen, beroerte? Het is miniem, vergeleken met de inkomsten. Waarover maakt de overheid zich dan zorgen.

En ons land is – zijn we het anders gewoon? – niet de beste leerling van de klas. In het verleden werd aangetoond dat het duurder maken van sigaretten, het rookgedrag afremt. Dat is correct. Merkwaardig is dan wel dat de taksen om de tabak duurder te maken in ons land vrijwel de laagste zijn, behalve Luxemburg waar veel Belgen zich gaan bevoorraden om hun ziekte nog wat sneller en goedkoper te kunnen verwerven. Het klinkt wrang, maar daar komt het op neer.

Ter illustratie: In Nederland heeft men dit jaar de taksen op tabak met één euro verhoogd, pardoes in één klap. Ook Frankrijk en Engeland verhoogden hun taksen. Ter vergelijking: Een pakje kost bij ons 6,8 €. In Frankrijk is dat al 10 euro en in Engeland 13 €.

De vraag is of we een doeltreffend standpunt van de overheid mogen of kunnen verwachten. Daarom is er een Alliantie voor een rookvrije samenleving die dat hoopt te realiseren tegen 2037: een rookvrije samenleving.

De vraag is nog maar of dat zal lukken, want uiteindelijk moet het starten met de motivering van de roker. Die moet er om te beginnen van overtuigd zijn dat zijn of haar leven kan verlengd, zelfs gered worden door te stoppen met roken.

Dat evolueert heel langzaam in de goede richting, want rond de eeuwwisseling rookte ongeveer 30 percent van de Belgische bevolking, terwijl dat nu verminderd is tot 20 à 25 percent. Nog altijd veel te veel, vooral onder de jongeren, maar het gaat in de goede richting.

Hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer er gerookt wordt. In deze categorie zijn de rokers ook minder gemotiveerd om te stoppen. Doorgaans speelt de omgeving daar een grote rol in. Dat is ook de reden waarom zoveel jongeren beginnen te roken of blijven roken.

Ook daar ligt het grootste sterftecijfer. Dat aantal is nog altijd enorm: tussen de 14 en 15.000 dodelijke slachtoffers per jaar in België alleen.

Mocht corona voor zoveel dodelijke slachtoffers gezorgd hebben per jaar, de overheid zou iedereen in lockdown hebben gezet.

Op Europese schaal en op wereldniveau loopt dat in de miljoenen slachtoffers per jaar.

Stoppen is niet het gemakkelijkste van de wereld, maar het is wel mogelijk. Motivatie, verandering van leefgewoonten met gezonder voedsel met fruit en groenten en zeker geen alcohol, want de beide ondersteunen elkaar en veel water drinken en bewegen.

En… gelukkig kan je ook gebruik maken van een natuurlijk hulpmiddel dat inwerkt op het centrale zenuwstelsel en de roker die gemotiveerd is om te stoppen, gemakkelijker in staat stelt dat te doen door de rookhonger te stillen, zeg maar de drang om te roken mildert en wegneemt.

Het bestaat in een handige spray die je overal mee naartoe kan nemen.

Een tip: Xantipex van Fytobell, (vroegere benaming Fumexit).

Je vindt Xantipex van Fytobell in de apotheek met CNK-bestelnummer: 3271-459.

Of je kan het ook online bestellen via www.boverte.com en via www.almed.be

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hoe kun je spataders voorkomen?

Voor alles is een oplossing, of liever wordt een oplossing voorgesteld. Maar of dat dit de goede oplossing is, laten we in het midden. Zo kun je tegen spataders een operatie verkiezen, terwijl dat eigenlijk een symptomatische behandeling is. De benen worden wel weer...

Lees meer

Waarom klagen vrouwen zo vaak over hoofdpijn?

Iedereen kan al eens last krijgen van hoofdpijn, maar vooral vrouwen zijn er gevoelig voor en gebruiken het dan ook als excuus. Neen, we hebben het hier niet over de gekende kolder “vanavond niet schat, ik heb hoofdpijn”, maar wel over het feit dat meer vrouwen dan...

Lees meer