aug 22, 2022 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Hoe kun je langer en gezonder leven?

Gezondheid is geen toeval. Het is het resultaat van erfelijke factoren, maar vooral van elementen die invloed hebben op ons lichaam en onze geest, waar we zelf vat op hebben: onze complete levenswijze, met ons voedingspatroon, de wijze waarop we ons ontspannen en ook de manier van denken heeft beslist zijn weerslag op onze gezondheid. Door verstandige keuzes te maken en rekening te houden met erfelijke zwakheden, kunnen we beslist invloed hebben op onze levenskwaliteit, maar ook op de levensduur. Een goed voornemen kan ons op die wijze voor het mooiste cadeau van ons leven zorgen.

Eerst leven

Er zijn maar weinig mensen die het leven niet als een geschenk zullen beschouwen. Ondanks alle ellende die de mensen trouwens zelf geschapen hebben, willen gelukkig maar weinigen uit het leven stappen. Dat is trouwens het ultieme. Het leven komt overal op de eerste plaats. Iedereen leeft graag. Sommigen zien het af en toe wel niet helemaal meer zitten, maar meestal is dat het gevolg van ongeneeslijke ziekten, maar soms ook als gevolg van psychische problemen die hen onoverkomelijk lijken.

Niets is echter onoverkomelijk, als je er maar in gelooft en er je hard achter zet. Nu weten we ook dat de omstandigheden van het leven niet helemaal alleen van onszelf afhangen, maar dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Vandaar ook dat we verantwoordelijkheid dragen tegenover elkaar en dat we elkaar moeten helpen waar we kunnen. Er zijn nu eenmaal patiënten die uit zichzelf de diepe put waar ze zijn in terecht gekomen, niet meer kunnen verlaten.

Je hebt je leven voor een belangrijk deel zelf in handen, ook om langer en gezonder te leven. Gezondheid begint altijd in de geest en eindigt aan tafel.

Vat krijgen op het leven

We mogen echter ook niet alles van anderen verwachten. We hebben eigen verantwoordelijkheden, eigen mogelijkheden. Een daarvan is de besturing van ons leven, waarvan de gezondheid uiteindelijk afhangt. De manier waarop we denken, eten, drinken, ontspannen en werken hebben we voor een groot deel zelf in handen. Je hoeft niet akkoord te gaan met de voorschriften die anderen proberen te dicteren. Als jij gezond wil leven heb je daar het recht toe en je hoeft niet alles te slikken wat men je voorzet, letterlijk en figuurlijk niet.

Op die wijze krijgen we terug wat we geïnvesteerd hebben. Met andere woorden, de gezondheid is in belangrijke mate het resultaat van wat we er zelf van maken.

Erfelijkheid speelt weliswaar een rol, maar de levenswijze beslist een even grote rol. Wat doe je daaraan?

Gevaarlijke gewoonten

In ons land staan de hart- en vaatziekten nog altijd aan de spits van de doodsoorzaken. Hoewel de erfelijkheid uiteraard de grootste bepaler is van onze levenslengte kunnen alle patiënten in belangrijke mate zelf bijdragen om de levensverwachting te verhogen. Hart- en longziekten, die meer dan de helft van de sterfgevallen voor hun rekening nemen, worden voornamelijk beïnvloed door de rookgewoonten. Vooral de combinatie tabak en alcohol is een echte killer.

Jongeren vegen er vierkant hun voeten aan: “we leven maar één keer”. Maar dat is het juist. Die één keer, kan rap voorbij zijn. De wijze waarop ze hun amusement menen te moeten zoeken, zegt genoeg. Als tegenwoordig een jeugdbeweging van oordeel is dat alcohol op aan kamp moet kunnen en als het verboden wordt een beperking van de vrijheid van de jeugd genoemd wordt, plus politieke conclusies daar worden aan verbonden, dan zegt dat genoeg. Een jeugdbeweging met “kinderen” van zestien jaar die geen plezier meer kunnen maken zonder alcohol is een teken des tijds. Daarvoor betalen ze ooit de tol.

Hoe oud wil je worden?

De levensduur is in belangrijke mate bepaald door een aantal vaststaande factoren. Er is allereerst de erfelijkheid, verder de plaats waar je op de wereldbol geboren wordt – in de ontwikkelingslanden is de levensverwachting nog altijd beduidend lager – want een baby die in het westen geboren wordt, leeft gemiddeld vijfentwintig jaar langer dan iemand uit de derde wereld. Voedselschaarste en gebrek aan medische verzorging, plus onvoldoende hygiëne door gebrek aan kennis, maken dat veel personen jong sterven.

In het westen en de vrije wereld daarentegen sterven de meesten nog altijd aan de gevolgen van de welvaart: slechte eet- en drinkgewoonten, overvloed, tabak, gebrek aan beweging, stress en zelfs gebrek aan activiteit, gebrek aan een interessant doel in het leven, met als gevolg een negatief ingestelde houding ten opzichte van het leven.

Er is ook nog een verschil tussen mannen en vrouwen, want het sterke geslacht blijkt toch wel zwakker te zijn, aangezien vrouwen in het westen gemiddeld acht jaar langer leven dan de mannen. Die kloof heeft neiging nog breder te worden, met andere woorden, mannen blijven jonger sterven.

En de erfelijkheid?

Maatschappijen van levensverzekeringen, zijn specialist in het uitdokteren van je levensverwachting. De lijst besmettelijke of erfelijke ziekten is haast zo groot als een encyclopedie. Daaruit valt wat te leren.

Zijn je ouders nog in leven en als dat niet het geval is, op welke leeftijd zijn ze aan welke ziekte overleden? Niet alle ziekten zijn erfelijk, maar je kan wel gevoeliger zijn voor bepaalde problemen. Als de beide ouders jong gestorven zijn aan een hartkwaal, dat moet je je levenswijze daarop afstemmen en ervoor zorgen dat de kwaal bij jou zo weinig mogelijk kansen krijgt. Er zijn heel wat problemen die niet de mogelijkheid hadden gekregen de kop op te steken als de patiënt zelf wat meer aandacht aan zijn levenswijze had geschonken.

Het aantal ziekten waar we echt weinig vat op hebben is namelijk niet zo groot. Daaronder zitten echte problemen zoals: spina bifida, pancreasfibrose en sommige mensen moeten toch ook wel uitkijken met een familiaal verhoogde bloeddruk.

Deze ziekten kunnen de levensverwachting fel verminderen. Er is daarnaast een groot aantal ziekten dat weliswaar niet overgeërfd wordt, maar die de patiënt wel een gevoeligheid meegeven voor bepaalde problemen.

Borstkanker is niet erfelijk, maar als je moeder daaraan is overleden is het voorzichtig om geregeld een controle te laten uitvoeren. Is je moeder of vader aan hartinfarct overleden, dan is het verstandig daar rekening mee te houden. Laat het ons zo stellen dat de vatbaarheid in bepaalde families erfelijk verhoogd is, wat duidelijk verschilt van „zij zullen daaraan sterven”.

Preventie, een goede hygiëne, verstandig leven, helpen dus om de levensverwachting gevoelig te vergroten.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Hou jonge kinderen van het scherm weg!

Jaren geleden werd ervoor gewaarschuwd niet te lang met de GSM te bellen. Dat bellen gebeurt nu veelal via afstandsluidsprekers, of met oortjes, zodat de iPhone of smartphone, vroeger GSM genoemd, niet tegen het hoofd moet worden gehouden. Een verkoper waarschuwde ons...

Lees meer