dec 28, 2021 | Alle tips, Gezondheid | 0 Reacties

Lawaai is ook gevaarlijk voor je hart

De jeugd heeft meer dan de ouderen en volwassenen leren omgaan met lawaai. Het maakt deel uit van hun leven: muziek, concerten, fuiven, oortjes verbonden met de iPod, computermuziek, de smartphone… het zijn voor hen haast onmisbare ornamenten van het leven geworden. De muziek is er trouwens ook door geëvolueerd: het ritmisch gedreun, de loeiharde boxen, de flitsende klanken horen bij de megafuiven en de concertweides. “De jeugd moet zich kunnen ontspannen” heet dat. Terecht uiteraard, maar de vraag blijft: is dat allemaal wel gezond en zal dat op termijn geen nadeel opleveren.

Dat is nu al zo en die termijn moeten we niet meer afwachten. Voor sommigen heet dat lawaai, voor anderen is dat onmisbare muziek, maar in elk geval is het voor het oor, het gehoor en de gehoorzenuwen een sterke belasting. Alle decibels die er te veel aan zijn, hebben hun invloed en weerslag op de gezondheid, niet enkel van het oor, ook van andere organen in het lichaam.

Bescherm je oren tegen lawaai, want het kan ook je hart beschadigen. Bij oorpijn moet je voorzichtig zijn, want het kan een middenoorontsteking worden. Raadpleeg dus een arts als de oorpijn blijft duren. Ook bij verkoudheid en griep kan het oor betrokken zijn.

Zo is het nu al bekend dat mensen die in een lawaaierige omgeving moeten wonen, leven en werken veel gemakkelijker ziek worden. Zelfs hart- en vaatziekten kunnen het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan lawaai en volgens de Wereld Gezondheid Organisatie is omgevingsgeluid, straatlawaai veroorzaakt door omgeving en wegverkeer, oorzaak van een toename van stofwisselingsstoornissen, hoge bloeddruk, obesitas, diabetes en depressieve gevoelens, zelfs angsten en slapeloosheid. Alle elementen van het dagelijkse leven hebben dus duidelijk invloed op onze gezondheid, ons functioneren, op de meeste organen en dus ook op ons welbevinden.

Geluidsmuren

Vroeger kenden we geluidsmuren enkel van reactievliegtuigen die door de zogenaamde “geluidsmuur” vlogen. Dat gebeurde als hun snelheid groter was dan die van het geluid. Zo haalden ze hun eigen geluidsgolf in. Tegenwoordig is dat anders: vooral jongeren worden ingehaald door hun eigen geluidsgolven die door hun concerten, hun iPad of oortjes tot in de hersenen geduwd worden. Oorspecialisten zijn de wanhoop nabij. Vaak is de schade irreversibel omdat de trilharen in de slakkengang van het oor blijvende schade hebben opgelopen door te luide decibels die gedurende lange tijd het oor geteisterd hebben.

Niet zonder reden heeft de overheid nu ingegrepen en geluidsgrenzen bepaald voor concerten, zowel in de open lucht als in speciale fuifzalen en de horeca. Vroeger kon je geen cafetaria of café binnenstappen of er klonk veel te luide muziek. Nu ook nog wel, maar het is onwettig. De schade die deze decibels veroorzaken is meestal onherroepelijk.

Bescherm dus je oren, voor het te laat is. Prof Bart Vinck heeft trouwens onderzoek gedaan naar de invloed van omgevingsgeluid op de gezondheid en bevestigde de uitspraken van de WHO.

Trouwens storend omgevingsgeluid hoeft zelfs niet eens echt loeihard te zijn. Zelfs de wieken van windmolens voor de stroomvoorziening, of het treiterend gedrein van een naburige autoweg, of een druk kruispunt, is al voldoende om iemand ziek te maken.

De gevarengrens wordt al bij ongeveer 50 decibels gelegd en dat is absoluut niet erg hoog. Bedenk dan dat in dancings, concertzalen of concertweiden, het aantal decibels in de buurt van de luidsprekers oploopt tot 100, zelfs tot 120 decibels en dan treedt echt beschadiging op. Je kan het vergelijken met het volume van geluid van een opstijgend jetvliegtuig en dat is ongeveer 140 decibels. Niet niks dus! Als je dat vergelijkt met het geluid van een blad dat neerdwarrelt, dan kom je bij 10 decibels en een stofzuiger zit gauw rond de 90 decibels, een sirene van de brandweer mag je rekenen op 160 à 170 decibels. Dus daar moet je beter niet in de buurt gaan staan.

Grote risico’s

Er is niet enkel het risico op gehoorschade die onomkeerbaar is, ook hart en vaatziekten kunnen het gevolg zijn van te veel en te langdurig lawaai. Het veroorzaakt slaapstoringen, daardoor ook hoge bloeddruk, ergernis en dus hartziekten.

Prof. Stansfeld van de Londense universiteit heeft daar onderzoek naar gedaan. Heb je lawaai in de slaapkamer, dan moet je die ofwel geluidsdicht maken of slapen met oordoppen. Dat is absoluut noodzakelijk om schade aan vitale organen zoals het hart te voorkomen. Kinderen die aan te veel lawaai zijn blootgesteld hebben gemakkelijker een leerachterstand, leesmoeilijkheden en kunnen zowel obesitas als diabetes ontwikkelen. Je linkt het niet meteen aan lawaai, maar de oorzaak is er wel.

Het aantal mensen dat te maken krijgt met gezondheidsschade door lawaai wordt gemakkelijk op meer dan 100 miljoen Europeanen gerekend. Dat is gigantisch, want het is nagenoeg de complete bevolking van Frankrijk en Duitsland samen.

Als je dan bedenkt dat het geluid van een mug die je oren komt treiteren al om en nabij de 40 decibels ligt en je daardoor al geïrriteerd geraakt, moet je je niet meer afvragen wat voor effect een sterker geluid heeft.

Respect voor je oren

Horen is voor de meesten iets vanzelfsprekend. We staan er eigenlijk niet bij stil, maar toch is het een wonder dat we kunnen horen. Een heel ingewikkeld systeem van buitenoor tot binnenoor en een net van zenuwen zorgen ervoor dat geluidsgolven via prikkels naar onze hersenen worden gestuurd en geïnterpreteerd worden in bruikbare informatie. Zo weten we wanneer lawaai op gevaar wijst, of wanneer het geluid aangename informatie levert, zoals muziek van een symfonisch orkest. Het oor is dus een heel gevoelig orgaan, want zelfs minieme geluidsprikkels kunnen worden ontvangen en ontleed. Toch springen vooral heel wat jongeren er heel roekeloos mee om. Maandagdoofheid is een verschijnsel dat heel wat leraren herkennen in de klas, vanwege de discodoofheid die bij de jongeren toeslaat.

Bij zeer heftig lawaai hebben we allemaal de spontane reactie de oren te stoppen, de handen tegen de oren te drukken, een heel vervelend gezicht op te zetten: brutaal lawaai wordt als onplezierig, zelfs als hinderlijk, soms zelfs als pijnlijk ervaren. En dat is het ook. De gevarengrens voor het menselijk oor ligt om en nabij de 80 decibel. Dat gebeurt veel, in allerlei ateliers: plaatslagerijen, garages, drukkerijen. Maar soms wordt dat niveau ook overschreden. Door veel werkgevers worden oordoppen ter beschikking gesteld en dat is maar goed ook, want boven de 80 decibels is de kans op blijvende en onherstelbare gehoorschade zeer reëel. Hoe hoger het decibelgetal en hoe langer de duur dat de patiënt eraan wordt blootgesteld, des te ingrijpender kan het letsel worden. Natuurlijk is het niet zo erg als je eens vijf minuten aan 100 decibels hebt blootgestaan, maar geregeld aan 90 decibels bloot staan is veel gevaarlijker. Het oor moet tijd hebben te recupereren. Men neemt aan dat het oor viermaal meer tijd nodig heeft om te recupereren dan het heeft blootgestaan aan lawaai. Telkens wanneer het geluidsniveau met 3 decibels omhooggaat, mag je er maar half zo lang worden aan blootgesteld. Bijvoorbeeld als je bij 83 decibels vier uur maximum blootgesteld mag zijn, dan is dat bij 86 decibels amper nog 2 uur.

Oren beschermen, ontstekingen behandelen

Mensen die geregeld voor hun beroep of hun amusement in een lawaaierige omgeving moeten vertoeven, moeten beslist hun oren beschermen met oordoppen of een isolerende koptelefoon. Van zodra ze een pijngewaarwording krijgen bij lawaai moeten ze meteen hun oren beschermen of een andere ruimte opzoeken. Ze lopen het risico compleet doof te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uitbaters van dancings, caféhouders, mensen werkzaam in staalwalserijen, drukkerijen en plaatslagerijen.

Oorpijn kan niet alleen veroorzaakt worden door lawaai, maar ook door ontstekingen, allergie, eczeem, een aandoening van het gebit, de keel of gewoon hoofdpijn waarbij ook de zenuwen rond het oor zijn betrokken. In geval van een ontsteking kan je best een arts raadplegen, want er moet beslist worden voorkomen dat de ontsteking doorstoot naar het middenoor. Als je dit laatste niet verzorgt, kan de ontsteking doorgaan naar de hersenen met fatale gevolgen als resultaat.

Oorproppen kunnen gemakkelijker worden verwijderd als je een paar druppeltjes Johannesolie in het oor laat druppelen. Dit kun je ook gemakkelijk door de huisarts laten doen.

Plantago-tinctuur is goed werkzaam bij ontstekingen: een paar druppeltjes in het oor! Maar de fout die meest van al wordt gemaakt, is dat we te weinig aandacht hebben voor de erg nare gevolgen die lawaai op ons gehoor en vooral op de kwaliteit van ons gehoor nalaat.

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde

Waarom krijgen zoveel mensen een depressie?

Het woord “depressie” alleen al zou je depressief kunnen maken. Het is geen leuke term, niet voor het weerbeeld, niet voor het gemoed en de levenskwaliteit van wie er mee te maken heeft. Bovendien heeft het niet enkel invloed op het presteren, het werk en het geluk,...

Lees meer